ה"מזרחי" ומלחמתו בעמלי התורה

הרב דניאל שילה , י"ב באייר תשע"ג

לאחרונה נשמעו ברבים, דברים שאמר הגאון הרב דוב צבי קרלנשטיין שליט"א, ראש ישיבת גרודנא באשדוד.

וכך אמר: "מאז ומקדם תנועת המזרחי נלחמה בעמלי התורה ולומדי התורה, ונגד שמירת קדושת מחנה  ישראל".

אחדים מחברי, רבנים צעירים, מנהיגי קהילות וראשי ישיבות,  התכרכמו פניהם מצער למשמע  הדברים. אל ירע לבבכם , אמרתי להם. "מאז ומקדם " הם אומרים זאת עלינו.

אולם, מפני שתמימי ה"מזרחי " נגועים במידה של "הפנמת הבוז" כלפי עצמם, ואילו חכמי ה"אגודה" נגועים בהעצמת הבוז הזה- חשוב להאיר את הדברים .

נפתח בהעמדת הדברים מול דבריו של חכם אחר. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל, אשר זה עתה מלאו עשרים שנה להסתלקותו, לא נחשב כגדול פחות בתורה מן הרב הנזכר שליט"א. גם בעניני הערכת העולם, לא נחשב לקטן ממנו.

על הרב קוק זצ"ל, כתב המעריך התורני הידוע הרב הגאון  שלמה יוסף זווין זצ"ל, "כל מקצועות התורה היו ברשותו". וכן: "היה בדורנו היחיד שהיה בקיא בהלכה ובאגדה כאחת". גם  דברים מעין אלו, ניתנו להיאמר על   הרב סולובייצ'יק לא פחות מאשר על הרב קרלינשטיין.

ומה אמר הרב סולובייצ'יק  בענין הנידון: " עובדה היא כי אנשי המזרחי ייסדו את הישיבות הגדולות בארצות הברית. הרב בר אילן היה נשיא
בארץ ישראל – על אחת כמה וכמה. ....כי לולא ישיבות בני עקיבא , לולא כרם ביבנה, לולא הישיבות התיכוניות, לא היה קרן התורה נישא כל כך. הם עזרו לחזק את כבוד התורה על ידי זה שהכניסו את הישיבה ליישוב החדש
ישיבת ר' יצחק אלחנן, הרב גולד היה אחד המייסדים של "תורה ודעת".

בארץ ישראל – על אחת כמה וכמה. ....כי לולא ישיבות בני עקיבא , לולא כרם ביבנה, לולא הישיבות התיכוניות, לא היה קרן התורה נישא כל כך. הם עזרו לחזק את כבוד התורה על ידי זה שהכניסו את הישיבה ליישוב החדש. והוא מסכם:  האמת היא כי המזרחי כיום הוא מפיץ התורה ומרביץ התורה הגדול ביותר. המזרחי ייסד בארץ ישראל ישיבות ומוסדות תורניים, יותר מכל ארגוני הרבנים ביחד.  "חמש דרשות" עמ' 28

בהמשך נראה כיצד נראו הדברים ברחבי הארץ, אולם יש לדעת שבעיני החרדים לא נחשב כל זאת אפילו כקליפת השום, מפני שאין התורה נחשבת בעיניהם כלל אלא כאשר יוצקים אותה בכלים חרדיים.

בשנות המנדט הבריטי,וכן בראשית שנות המדינה, היה מצב היהדות בארץ בכי רע. החילוניות הלוחמת שלטה ברשות הרבים ורבים חללים הפילה. רשת בתי הספר שהקים ה"מזרחי" בארץ, היוותה רשת הצלה לכל שנפלו ממרום החברה החרדית אל תהום החילוניות. עולמנו היה מלא מאות אלפים כאלו. אבי המנוח, בא ממשפחה חסידית חרדית בפולין, ומעולם לא עבר ב"מזרחי". כשבקש שבנו "ידע משהו", רשם אותי לבית הספר "בילו" בת"א. רבים כמותי למדו שם. רוב רובם של ההורים הללו לא היה רושם את ילדיו לבתי ספר אגודאיים. מתוך בתי הספר הללו הלכו אחר כך תלמידים לישיבות הקטנות והגבוהות. כן, על ידי ה"מזרחי הלוחם בתורה".

בשנת ת"ש, הקים הרב נריה זצ"ל את  ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה. שלוש עשרה שנים לאחר מכן, הלכתי ללמוד שם. זו לא הייתה אפשרות מקובלת אז. מדריכי בני עקיבא של אז, הם שדחפו אותי ואת חברי ללכת ללמוד שם. בראש כולם היה "חיימק'ה" אשר ברבות השנים הפך למרביץ תורה חשוב ביותר , שעיתונאים "חרדים " מכנים אותו ברשעותם בשם  "חבר הכנסת דרוקמן".

מן הישיבה בכפר הרא"ה הלכו רבים ללמוד בפוניבז' , סלובודקה , חברון, והיו גרעין מרכזי בהקמת הישיבה  בזכרון יעקב, אשר עברה לאחר מכן לכפר חסידים. משם גם יצאה קבוצה, בעידוד הרב נרי'ה, אשר הקימה את הישיבה בנתיבות.

הרב נרי'ה, פעל כל אותן שנים, בבני עקיבא, בהפועל המזרחי, ולאחר מכן במפד"ל אשר מטעמה גם נבחר לכנסת. בשנת תשט"ו כתב חוברת בשם "תיקון יום העצמאות" אשר בה ביסס את חובת ההודאה על הקמת מדינת ישראל. באותן שנים, יזם את הקמתן של ישיבות "נתיב מאיר" , "נחלים" שדה יעקב , מירון ועוד.

כל זה קרה בהשראת המזרחי ובעידודו, זה המזרחי "הנלחם בלומדי התורה".

שנים לאחר לימודי בישיבה שאלתי את הרב נרי'ה , מדוע באו תלמידים ירושלמיים ללמוד שם. האם חסרו ישיבות בירושלים? השיב לי בפשטות, כי באותה עת הייתה עזיבת הדת נפוצה בירושלים, ולעומת זאת ידעו שהלומדים בכפר הרא"ה , נשארים שומרי תורה. דברים דומים שמעתי לאחר מכן על ידי שני מחנכים מפורסמים, ילידי ירושלים שאמרו זאת במוסדות בהם חינכו, הרב בהר"ן זצ"ל ויבלח"א הרב יוסף באגד בנחלים.

ממשפחה ירושלמית אחת באו ללמוד בכפר הרא"ה שלושה אחים, זה אחר זה. פגשתי אחר שנים אחד מהם, אדם העוסק בתחום  הלכתי, מדוע הוא ואחיו באו ללמוד בכפר הרא"ה, והוא השיב לי באותה סיבה. יצויין בהקשר לכך, כי מוכרים לי שלושה מרביצי תורה חשובים בישיבות החרדיות, אשר למדו שם. אכן תפקידו של המזרחי בבניית "עולם התורה", גדול מכפי שחושב ראש הישיבה המקטרג.

גם מדרשית נועם בפרדס חנה, אשר הוקמה על ידי "נוער המזרחי" , ומזרחיים רבים למדו בה, אף היא תרמה רבות להגדלת הישיבות בארץ.

ועוד לא הזכרנו את האולפנות אשר הביאו מהפכה בחינוך הבנות בארץ!

בשנת תשי"ג, כשאשדוד עדיין דיונות  חול, הקים המרכז העולמי של המזרחי את ישיבת "כרם ביבנה", "כשבני עקיבא" והקיבוץ הדתי מגייסים אליה את התלמידים. ישיבה זו העמידה בעשרות שנותיה, רבנים, רמי"ם , דיינים מחנכים, וגם הרבה "בעלי בתים" חשובים העוסקים בתחומים מגוונים ואף קובעים עיתים ללימוד תורה ולהרבצתה.

בשנת תשכ"ג, הביא אותנו, תלמידי הכולל בכרם ביבנה,  מורנו ורבנו הרב דוב אליעזרוב זצ"ל, לבחינה בהלכות שבת, אצל הרב ש. ז. אוירבך זצ"ל. במכתב שהוציא, כתב על שביעות רצונו מרמת הידע, ועוד יותר התפעל וציין לשבח את העובדה שאברכי כולל יושבים ולומדים הלכות שבת כסדר ממקורן. התפעלות כזו הביע גם הרב עובדיה הדאי'ה זצ"ל, חבר בית הדין הגדול. כעבור שנים מספר השלמנו את לימודי ההסמכה לרבנות. אנו נבחנו בעל פה.  מאז נבחנים בהלכה מאות לומדים בכל שנה, והבחינות נערכות בכתב מרוב נבחנים. וכל זה, מיוזמת המזרחי, הלוחם הגדול בתורה ובלומדיה!

ויום השואה, אשר צוין זה עתה, מזכיר פרט שהאגודאים מצניעים. בפרוץ מלחמת העולם השניה , חברו תלמידי ישיבות ממקומות שונים באירופה , לישיבות אשר בליטא.  כשזו נכבשה על ידי הרוסים, חששו הישיבות לגורל תלמידיהן, ובקשו להימלט משם. את דרך המילוט העיקרית לסין וליפן , תיכנן וביצע בעיקר עורך דין תלמיד חכם , ד"ר זרח וורהאפטיג. הנה לא מצאה ההשגחה דרך מילוט לישיבות החשובות בעולם, כי אם על ידי "מיזרוחניק " אחד , מן ה"לוחמים בלומדי התורה".

ואתם וודאי תשאלו, אם כך הדברים, הכיצד ייתכן שתלמיד חכם מופלג ומרביץ תורה וותיק אומר כדברים הללו.

והנה בהלכות כבוד תלמיד חכם, כותב השולחן ערוך, אודות ענישת מי שמבזה תלמיד חכם , כך:

ובלבד שלא יתחיל החכם במריבה לבזות בני אדם שלא כדין ויגרום בזה שיבזוהו ויתרסו נגדו (ג"ז שם). ומ"מ אף אם התחיל החכם קצת, אין רשות לכל אדם להחציף נגדו לענות לו בעזות.  יורה דעה  סימן רמג

הנה מדובר כאן בתלמיד חכם גדול מאד, אשר גם הוא יכול בעידנא דריתחא לבזות בני אדם שלא כדין.

ואני לא באתי אלא להילחם על כבודם של תלמידי חכמים שהם מן הנעלבים ואינם עולבים, ועל כבודה של תנועה אשר הרבתה תורה בעולם, והצילה רבים מעוון.