ליבי עליכם

ח"כ יעקב מרגי , ו' בסיון תשע"ג

דעות עוני. אילוסטרציה
עוני. אילוסטרציה
צילום: ערוץ 7

ליבי עליכם אחי ממעמד הביניים

נקלעתם שלא בטובתכם למציאות

עגומה וכואבת. 

הנה נבחרה ממשלה חדשה

שחלק ממרכיביה נישאים על גלי

ההדרה ולשם המתינות לא אומר גלי השנאה.

ולמה ליבי עליכם אחי ממעמד הביניים?

כי בדרך שרוצים להכות ולהכאיב לדוסים

מכים בכם ומכאיבים לכם ולא בצדק

מילא אם היו מקצצים בקצבאות הילדים

למשפחות בעלות ארבעה ילדים ומעלה

הייתי מבין זה פוגע בחרדים ובערבים

אבל בגלל הרצון להכאיב לחרדים

פוגעים בקצבאות הילדים

גם לכם מעמד הביניים שלא גומר את החודש

ליבי עליכם אחי ממעמד הביניים שוב

כי פרט לקצבאות הילדים מוסיפים לכם

אחוז אחד נוסף במע״מ 

כן על כל ההכנסה הפנויה שלכם.

ואם לא די בכך גם רוצים למסות לכם

את קרן ההשתלמות, אחי ממעמד הביניים

ואני חשבתי לתומי שאתם שלחתם

לכנסת את הנבחרים החדשים בקואליציה

שיחזקו את מעמד הביניים, והנה התקיים

בכם מה שאמר המקונן נהפך אוהב לאויב

ואני הנציג התמידי של מעמד הביניים

מתייצב כאן להגן עליכם ומבקש כאן

מעל במה זו מהממשלה אל תסתתרו

אחרי גבם של החרדים הנה אני כאן

מבקש מהממשלה תמצאו מסלול 

שיספק את תאוותכם שיפגע רק בחרדים

ובערבים, אנחנו החרדים נמשיך לספוג

רק אל תפגעו באחי ממעמד הביניים

אחי ממעמד הביניים ליבי ליבי עליכם