שוויון בנטל התורה

הערבות ההדדית מחייבת שגם הציבור החילוני ישתתף בסחיבת האלונקה שעליה ארון ברית ה'

הרב אליקים צדוק , י"ד בסיון תשע"ג

דעות לימוד בחברותא
לימוד בחברותא
צילום: ערוץ 7
לפני 3,325 שנים עמדו אבותינו למרגלות הר סיני והצהירו "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע". באותו רגע החל מסע אלונקות קולקטיבי, שבו שותף עם ישראל לדורותיו. המשימה היא להוביל את העם, המשמש כיחידה נבחרת של בורא העולם ונושא על כתפיו את אמונת ישראל ותורתו, אל מחוז חפצו - תיקון העולם בגאולת ישראל. ארוך ומפרך הוא המסע, מלא בורות ומהמורות, עליות ומורדות, עיקולים חדים, משברים, מאבקים והתמודדויות מורכבות, אך באופן כללי ניתן לומר שהיהודי כפרט ועם ישראל ככלל עמדו בו בגבורה ובגאון בכל דור ובכל מקום.

והנה, דווקא בשלביו האחרונים של המסע החלו יחידים, ואחר כך ציבורים גדלים והולכים, להשתמט מהזכות הנפלאה ומהחובה המוחלטת של נשיאת האלונקה שעליה המטען היקר מכול אל נקודת הסיום. את המחויבות לתכנית האלוקית שקיבלנו כולנו על עצמנו בהר סיני המירו ברעיונות חלופיים ומתחלפים, שונים ומשונים, מעשה ידי אדם דוגמת השכלה, רפורמה, לאומיות חילונית, סוציאליזם, ליברליזם ואף נהנתניזם צרוף.

מעשה חמור זה אינו מהווה רק בחירה אישית כושלת, מוטעית ומסוכנת. יש לו השלכות הרות גורל על האומה כולה, שכן את המחויבות קיבלנו על עצמנו ככלל וכעם בברית ובשבועה, ככתוב בתורתנו הקדושה "וכשלו איש באחיו" (ויקרא כו, לז) - איש בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה (שבועות לט ע"א). הקידוחים שעושים יחידים וציבורים שלמים בתאיהם הפרטיים עלולים חלילה להוריד את הספינה כולה למצולות ים ופוגעים פגיעה חמורה בביטחון האישי והלאומי.

האנומליה שבחברת הלומדים החרדית אינה אלא תגובת מגננה בתנועת הסתגרות לאנומליה שבפריקת עול סינַי ולחילון הנורא שפשׂה בכנסת ישראל, מתוך רצון לשמר את הגחלת הנשארה. כיהודים מאמינים ויראים שאחריות כלל ישראלית על כתפיהם, עלינו לקרוא בקול ברור בכל דרך אפשרית לאחינו התועים והטועים לממש בפועל את זכותם וחובתם במשא האלונקה הייחודית, ארון ברית ה' ובו הלוחות וספר התורה, חלק כחלק, כתף אל כתף, מתוך שוויון אמיתי ומלא בנטל האלוקי הנצחי, בכל התחומים: שבת, כשרות, צניעות, טהרה, תפילה, יישוב הארץ, ערכי מוסר יהודיים במשפחה, בקהילה ובחברה, כשביסוד הכול - תלמוד תורה וחינוך אמוני. שוויון כזה יוביל ממילא ובאופן טבעי לשוויון אזרחי אמיתי ומלא.

הגיעה העת לומר את האמת הפשוטה הזו באופן ישיר ובקול רם וצלול, בלי גמגום והצטדקות, מתוך אהבה ודאגה אמיתית לכל יחיד מישראל ולעם כולו, וסופם של דברי אמת המציעים פתרונות שורש יסודיים וכוללים להישמע ולהתקבל.