ראוּת טובה מעמונה

מניה הלל , כ' בסיון תשע"ג

דעות  בתי עמונה
בתי עמונה
צילום: ערוץ 7

השבוע עליתי עם ילדיי למגדל התצפית שלנו בעמונה. מהמגדל נשקפות 360 מעלות של נוף מרהיב: עמונה, עפרה, הר בעל חצור והסביבה.

ביום בהיר עם ראות טובה רואים ממש למרחקים, ואפשר להבחין בירושלים, בים המלח, בהרי ירדן ויש אומרים אפילו בהרודיון - לראות את הארץ הטובה כפשוטו! איזו ברכה. בהיותי שם מצאתי את עצמי ומייחלת לימים של בהירות וראות טובה, לא רק בנוף, בהתבוננות על המציאות הלא ברורה שבה אנו, תושבי עמונה ושאר הנאחזים בארצנו זבת החלב והדבש, נתונים בימים אלו.

המרגלים פגמו בחוש הראייה, ולכן על פי ספר היצירה חודש תמוז, החודש שבו הם תרו את הארץ, הוא החודש שעוסק בתיקון הראייה. לראות טוב, לראות בעין טובה את המציאות, את הזולת וגם את עצמי.

מבט על ירושלים

הרב שלמה קרליבך זצ"ל היה מלמד על מילות התפילה "ועינינו תראינה מלכותך", שהמלכות של ה' נמצאת בכל פינה ומחיה כל ברייה, אך היא נעלמת ומסתתרת מאתנו. אבל אנחנו מתפללים ומבקשים: ריבונו של עולם, תן לנו לראות את מלכותך! בעיניים שלנו, בגלוי, בבהירות, בראות
המרגלים פגמו בחוש הראייה, ולכן על פי ספר היצירה חודש תמוז, החודש שבו הם תרו את הארץ, הוא החודש שעוסק בתיקון הראייה. לראות טוב, לראות בעין טובה את המציאות, את הזולת וגם את עצמי
טובה. בהנהגה של "יפה עיניים וטוב רואי" כדוד המלך.

עיני המרגלים בחרו לראות רע, והובילו לדמעות של ייאוש וחוסר אמונה ולבכייה לדורות: "ויוציאו דבת הארץ... לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה... ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".

אך יש בפרשתנו גם עיניים שמאפשרות ובוחרות בראייה אחרת: כל אחד יכול – "כי יכול נוכל לה"! "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". חוטים זעירים אלו מחזקים בחן את הקשר בין שמים לארץ, בין האינסוף לרגע ההווה החולף, ומבטאים את האחדות שבבריאה. ומכוח מצוות ציצית – "יציץ ופרח ישראל", נזכה לראות פריחה מתחדשת בארצנו בכל רובדי המציאות.

ייתן ה' כי בשנה זו נבחר בעין טובה ובראייה נכוחה, בימים שמערב ראש חודש תמוז ועד תשעה באב. שנזכה, כמו כלב ויהושע, לרוח אחרת שמורידה סוג אחר של דמעות. דמעות של התפעמות והתרגשות, דמעות של ניסים ונפלאות, דמעות של התרת ספקות, דמעות של אמת נצחית.

בכייה לדורות מתוך שמחה עצומה על גאולת העם והארץ, על גילוי שכינה במציאות במהרה. "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאד מאד. אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו..." בקביעות, ברוגע, בפשטות, מאת ה'. בהר הטוב של עמונה, ובכל מקום שנתון בספק רגעי.

"ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".

------------------------------

הישוב עמונה, המונה 40 משפחות, מיועד לפינוי עד לט' באב הקרוב, ע"פ החלטת בג"ץ. תשובת המדינה בנושא צריכה להינתן עד ה-23.6, ערב בין המצרים.

מבט על מעלה אדומים