האמת והשלום אהבו

עד כמה מחלוקת יכולה לעוות את המציאות ולהפוך את היוצרות מול דמויות שהאחד הוא סמל לענווה והשני הוא סמל לאהבת ישראל.

הרב יצחק בן יוסף , כ"ה בסיון תשע"ג

יהדות הרב יצחק בן יוסף
הרב יצחק בן יוסף
צילום: אתר ישיבה

קורח אוסף סביבו חבורת מתלוננים ודבריו נשמעים בחוגים רחבים מפני שנאמרו ברגע המתאים בעיתוי מיוחד לאחר חטא המרגלים ,כאשר עם ישראל נענש ונשיאי כול השבטים מתו במגפה , ונגזר על העם להיות ארבעים שנה במדבר.

אז נשא קורח את נאומיו כנגד משה ואהרן , וכך אמר: אלמנה אחת הייתה בשכנותי עם שתי בנות, הייתה להם שדה באה לחרוש אמר להם משה: 'לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו'.

באה לזרוע – אמר לה משה 'שדך לא תזרע כלאיים' באה לקצור את החיטה אמר לה הניחי לקט, שכחה ,פאה. אספה את החיטה לגורן אמר לה להפריש תרומות ומעשרות.

ראתה כל כך הרבה הנחיות מכרה את השדה וקנתה שתי כבשות שיהיה לה צמר, וולדות. כאשר ילדו אמר לה אהרון 'תני לי את בכורות הכבשות' הגיע זמן הגז  אמר לה אהרן 'תני לי ראשית הגז' אמרה אין לי כוח לעמוד מול אהרן . הלכה ושחטה אותם ושוב ניתן לה הנחיות נוספות מאהרן.

והוסיף קרח :הניח את האלמנה בוכה עם שתי בנותיה ללא רחמים! והם עוד אומרים שכך ציווה הקב"ה!

נאום זה יש בו את כול סימני הדמגוגיה שהיא מניעה המונים נגד החוק מאז ומתמיד.

ראשית: אין כאן נימוקים עקרוניים אלא פרט אשר מטבעו הוא מעורר רחמים ועצם הזכרתו סוחט דמעות. מי לא ירחם על אלמנה ושתי בנותיה . אך משה שהביא "כביכול" את חוקי ה' אין בו רחמים וכן אהרן אהוב העם גם עליו טפל תלונות קשות.

שנית: קרח לא מזכיר מערכת מצוות אשר נועדה להגן על אלמנות ויתומים לדוגמא: 'לא תחבול בגד אלמנה' . 'כל אלמנה ויתום לא תענון' וכן נתינת מתנות עניים עבורם.

אך בדמגוגיה מוזכרים החובות ואין זכר לזכויות כדרך משלם מיסים הרואה את סוגי המס השונים ולא את התמורה הניתנת בבריאות ,בחינוך בתחבורה ובביטחון.

כך מראה קרח את התורה כדורשת ,לוקחת, סוחטת – ואינה נותנת כלום.

שלישית – מאשימים את השליח את משה ואהרן שסילפו את הדבר ה' לטובת קרוביהם.

ישאלו רבים עם שיצא ממצרים מאפלה לאורה ,קיבל את התורה בסיני . והכל בהנהגת משה ואהרן יכול להעלות כאלה האשמות ולהשפיע על דעת הקהל?

אלא אין דבר מאיר שלא ניתן להכהות זיוו ולהחשיך זוהרו, עד כמה מחלוקת יכולה לעוות את המציאות ולהפוך את היוצרות מול דמויות שהאחד הוא סמל לענווה והשני הוא סמל לאהבת ישראל ולומר להם : 'מדוע תתנשאו על קהל  ה' '?