איש הלכה ומעש

הרב מרדכי צבי , ו' בתמוז תשע"ג

הרב מרדכי צבי
הרב מרדכי צבי
ערוץ 7
שמונים וחמש שנות עשייה/ איש בעל עצה ותושיה/ גם בערוב ימיו היתה ידו נטויה

סיפור חיים מיוחד ואדם יחידי / וספריו היו לדבר שבשגרה  לפאר כל בית יהודי

האיש שנולד בהלברשטאט גרמניה בשנת תרפ"ז/ האיר את העולם באור מופז

האיש שהיה נצר למשפחות רבנים בעלי שם / היה דוגמא לחיים של קידוש השם

אביו החכם שראה את הנולד/ שלח אז את בנו הצעיר למסע שהסתיים בהולנד

אחרי שקבל בברלין את הפספורט/ הרב עול הימים נשלח ב"קינדר טרנספורט"

כאוד מוצל מאש ומהכבשן הבוער / את ניסי הניסים בספרו הוא מתאר

את ספר התורה שנשא עמו ושקבל מאבותיו / שמר מכל משמר בכל שנות נדודיו

הביא עמו לארץ ונשאו על כתף / שהיה רגיל לומר "עבודת הקדש היא בכתף"

חשיבות התורה לאנשים כדמותו / אצילותו, הליכותיו בקודש  ושיקול דעתו

עמלות התורה בכל מרצו וכוחו /  מופת לתלמידיו בישיבה ולשומעי לקחו

בחיבורו  הידוע "שמירת שבת כהלכתה"//הוא המחיש את האמרה "הלכתא רבתא לשבתא"

בלמדנות עמוקה ובחקירה ודרישה / איזן חיקר ותיקן ועשה את ההלכה לנגישה 

בכתיבה מאירה ובמשנתו הברורה / עליו ייאמר שעשה אזניים לתורה

בחיבורו נעשה העקוב למישור ונתיישרו ההדורים / ותשובה היתה בו עם כל ההידורים

בשמתיו המיוחדים שירש מאבותיו / כרוכים עוז ישועות ונבואות נחמה לדורותיו

יהושע המנהיג וישעיה הנביא / הנכנס לארץ ישראל והמנבא "נחמו נחמו עמי"

אדם שלא הנהיג עצמו בשררה/ וענוותנותו נכרת בכל שורה ושורה

היה מקדים בשלום כל אדם / והיה מקפיד בכבוד האדם

אדם שקיים בכל נפשו ומאודו את מאמר אנשי הכנסת הגדולה

הוו מתונים בדין העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה

ראיתי בני עליה והם מועטים / ובפטירתו , חלל לבנו כי הם  מתמעטים

למשפחה היקרה נאמר דברי תנחומים/ שיהיה להם ולנו למליץ יושר במרומים

וכמאמרם ז"ל : "ווי על האי שופרא דבלי בארעא וחבל על דאבדין ולא משתכחין".