עצמאות בנוסח קלדרון

הצעת החוק של ח"כ רות קלדרון לעיגון מגילת העצמאות מיותרת ולא מעשית

דודו אלהרר , כ"ח בתמוז תשע"ג

ח"כ רות קלדרון (יש עתיד) הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שמבקשת לעגן את עקרונות מגילת העצמאות ולתת לה תוקף של חוק יסוד. וזו לשון ההודעה: ”הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ישראל היא מדינתו של העם היהודי. עם זאת, ח"כ קלדרון מדגישה כי המושג 'מדינה יהודית' אינו מתייחס ליהדות כדת אלא למדינת הלאום והתרבות היהודית, המשמשת כביתם של היהודים בעולם כולו".

אינספור מאמרים התמודדו עם מגילת העצמאות ופירשו אותה מכל הכיוונים, אבל מעולם לא עלה הרעיון "לעגן את עקרונות מגילת העצמאות ולתת לה תוקף של חוק יסוד". שרטונים דוקרניים רבים מצפים בקוצר רוח להצעת החוק הזו, אשר שטה לה מעדנות לעבר החבלות הבלתי נמנעות. קודם כול מהו "לעגן את עקרונות מגילת העצמאות ולתת לה תוקף"? יש כאן ניסוח לא מדויק – את העקרונות היא מבקשת רק "לעגן", בלי תוקף, ואילו למגילת העצמאות, כלומר לכל הכתוב במגילה, היא רוצה להעניק תוקף של חוק יסוד מבלי לעגן דבר וחצי דבר.

מה שהיא עשתה בדברי ההסבר שלה מדהים. מעניין אם הדבר יבוא לידי ביטוי בנוסח החוק עצמו. לדבריה, לפי מגילת העצמאות, המדינה היהודית היא מדינה "המשמשת כביתם של היהודים בעולם כולו". אבל בשום מקום במגילת העצמאות לא מוזכר שהמדינה היהודית היא בית ליהודי העולם כולו. המקסימום שיש במגילה הוא "להיות פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות", או כפי שהעיר השופט בנימין כהן, "מדינה אינה יכולה להיות שייכת לציבור שהוא עַם להבדיל מאשר לאזרחיה; כי עַם הוא מושג בלתי מוגדר... ובוודאי איננו אישיות משפטית". והוא מוסיף: "המדינה אינה יכולה ואינה צריכה להיות שייכת לאיש זולת לאזרחיה שלה".

זאת ועוד, שנים התחבטו כאן בשאלה מיהו יהודי, ושתי התשובות השונות לשאלה נותרו בעינן: תשובת המדינה ותשובת ההלכה היהודית. המדינה קובעת כי יהודי הוא "מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר ואינו בן דת אחרת". לעומת זאת, ההלכה היהודית קובעת כי יהודי הוא אדם שנולד לאם יהודייה או עבר תהליך של גיור כהלכה. כלומר, המדינה יכולה לעשות שמיניות חוקתיות באוויר, עם חוק יסוד או בלי חוק יסוד, ההלכה לא תקבל לעולם גיור שלא כהלכה. 

אבל המדינה מתקיימת כמדינה דמוקרטית על אף אי ההסכמה הזאת. למרבה הצער של רבים, אופייה של המדינה הוא חילוני עד כדי הפקרות של ממש - רק מי שרוצה שומר שבת ובונה סוכה ואוכל מצות בפסח. בתי מדרש חילוניים פועלים ברחבי הארץ ומקשקשים תורה דתית לפי הבנתם החילונית, הקיבוצים פתחו בתי קברות אזרחיים למען החילונים, 'עלי שלכת' שורפת גופות נפטרים ואפילו מוסד הנישואין הולך ומתבטל לנגד עינינו - זוגות זוגות, לרבות זוגות חד-מיניים, חיים להם בלי חופה וקידושין כדת משה וישראל. מה רוצה רות קלדרון?