לצאת מאפלה

עו"ד לילי הורביץ , א' באב תשע"ג

נפלה בחלקי הזכות להיות בין הבוחרות את הרבנים הראשיים של מדינת ישראל שאחראים לצביונו של מוסד הרבנות הראשית ונשיאות בית הדין הגדול. בשבילי זה יום חג של הדמוקרטיה להיות שווה ולהשפיע בתחומים שהיו מודרים עד כה מנשים.

דווקא בהיותי אשה טוענת רבנית ועורכת דין שגדלה בבית תורני רבני אשת רב ובת של רב ( הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל ששימש כרב הכותל) אני מרגישה שעוד שינוי מתחולל במעמדן של הנשים וביכולתן להשפיע על צביונה של מדינת ישראל.

כמי שחווה יום יום את מוסד הרבנות בביתי הדין הרבניים אני מצפה ומרגישה שזה העת לשינוי ועל מוסד הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים לעבור מהפך להיות ידידותיים למשתמש ונגישים לכל האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.

אני מצפה שאדם שבא לקבל שרות דת ירגיש רצוי ,ירגיש פתיחות, ירגיש וידע שעשו את המקסימום בשבילו עד לפתרון הבעיה ועל נותני שרותי הדת במדינת ישראל להיות נאורים, קשובים, לשדר יותר אחריות סימפטיה ואמפטיה ממקום של שמחה ואור . זה הזמן לצאת מאפלה לאורה .

בחירת הרבניים הראשיים חשובה ממדרגה ראשונה אנו זקוקים לרבנים ראויים עם שעור קומה ,עם שאר רוח ,יצירתיים, נועזים, מנהיגים שמסוגלים לחולל מהפך בנותני שרותי הדת ובפסיקה הלכתית שעליהם להכריע במקומות הקשים כמו מסורבות הגט והעגונות,שיהיו בעלי עצמה הלכתית שיעמדו חומה בצורה כנגד המלעיזים , שיגנו על עם ישראל ושינהיגו את עם ישראל בכבוד הראוי לו.שיהיו מחוברים לכל קצוות העם ובעיקר למצוקת הנשים.

להיות רב ראשי במדינת ישראל זו זכות גדולה ומי שיזכה לתפקיד זה ידע כי לא שררה היא, כי אם עבדות ושהגדולה של רב לא נמדדת דווקא בהחמרה ובאיסור אלא "כח דהיתרא עדיף" ואם כל זה יקרה ובא לציון גואל.