חשבון נפש

לקראת ראש השנה הבעל"ט, קורא הרב אפרים זלמנוביץ הרב הראשי מזכרת בתיה לתושבי מזכרת בתיה, לעשות חשבון נפש אישי.

הרב אפרים זלמנוביץ' , י"ז באלול תשע"ג

יהדות הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

חכמים גילו לנו שאפילו צדיק אחד, אין בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא, לכן ציווה לנו לעשות חשבון נפש.

הכיצד? – אני מעלה בעיני רוחי את כל החוויות שעברתי בשנה האחרונה, ושואל את עצמי, חזור ושאול, האם פעולה זו שפעלתי השנה, קירבה אותי אל הבורא או הרחיקה אותי ממנו. איך אדע? – אם ראיתי בחוויה מסוימת את יד ההשגחה. התפעלתי ממנה כפי שאני מתפעל מנס גלוי. כזה שרק הכל יכול מסוגל לבצעה. מוכח שהתקרבתי אל הבורא.

הפעולות שעשיתי והחוויות שחוויתי ולא ראיתי בהן את יד ההשגחה, הן אלה שהרחיקוני מהבורא. פעמים שראיתי בהן דרך הטבע, ואף השליתי את עצמי לאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את הדבר הזה. על כל אלה אבוא במשפט בראש השנה הבעל"ט.

כהכנה ליום הדין, עלי לתקן המעוות באמירת סליחות ווידוי. עלי להכיר בחטא. להתחרט עליו ולקבל על עצמי שלעתיד לא אשוב לחטוא. תיקון זה אמור להביא אותי בראש השנה, הוא יום ההולדת של אדם הראשון, להכתיר מחדש את האלוקים למלך על כל הארץ, מתוך תקווה שיתן לי שנת חיים נוספת טובה יותר ומבורכת יותר.

מבחן חשבון הנפש עובר דרך השאלה: האם מה שאני רואה בעיני רוחי, ומה שאני מבין מתוך הכרה שכלית ובחירה חופשית - הוא נס או טבע?

אומר הרב אליהו דסלר: מה שאנו רואים כטבע, הוא למעשה נס הסמוי מן העין.

רצה הבורא לאפשר לאדם שנברא בצלם, תחושה של שיתוף במעשה בראשית, ועל מנת שיבחר בטוב מתוך בחירה חופשית, לכן גם ברך אותנו בשליטה על הבריאה ככתוב "ורדו בדגת הים".

לו היינו רואים בהנהגותיו ופעולותיו של הבורא נסי ניסים או אז לא היה מקום לבחירה חופשית ובאין בחירה חופשית אין כל מציאות של העמדה לדין. אין ראש השנה. נמצא שמציאות הטבע הנגלה לעינינו אינו אלא אחיזת עינים.

אם לא ראיתי בטבע את יד ההשגחה, מוכח שטעיתי. חטאתי. נסתרה בינתי ממני. לכן עלי לשוב בתשובה ולתקן את הדורש תיקון, הן בדברים שבין אדם לחבירו, והן שבין אדם לקונו. כך אבטיח לעצמי כרטיס כניסה לשנת חיים נוספת, חדשה טובה ומבורכת בכל הטוב אשר יתן לי האלוקים. אמן כן יהי רצון.