תורה בראש

הרב נעם ולדמן , כ"ז באלול תשע"ג

בתקופה האחרונה עלה לדיון מעמד לומדי התורה בשתי נקודות א. גיוסם לצה"ל ב.תקציב הישיבות.

בשתי הסוגיות הללו שמוביל השר לפיד הובלנו בתמימות ולא קראנו נכון את המפה. לפיד לענ"ד בשתי סוגיות אלו אינו רוצה רק בשילוב החרדים בצבא ובמעגל התעסוקה. לפיד מונע מריחוק עצום וזלזול בכל מה שקשור לתורה וקדושה.

ואנחנו נגררים אחריו. במקום להרים את קרנה של תורה ולהסביר בצורה ברורה את חשיבותה לעם ישראל ולמדינת ישראל. מנסים להצטדק, אנחנו כן עושים צבא אומנם פחות אבל בעצם יותר כי אנחנו משרתים יותר במילואים וכל מיני טענות כאלה ואחרות שהם נכונות אבל אינן נוגעות בשורש. ויש עוד רבנים שקוראים לנו לצאת מהמגזר ולהפסיק לדאוג רק לתקציבים שלנו כביכול עולם התורה הוא אינטרס פרטי שלנו.

אני קורא לשנות את השיח לא להיגרר אחר טענות לפיד אלא לברר לכולם וקודם כל לעצמנו את חשיבותה של תורה, לומר דברים ברורים.
אני קורא לשנות את השיח לא להיגרר אחר טענות לפיד אלא לברר לכולם וקודם כל לעצמנו את חשיבותה של תורה, לומר דברים ברורים. התורה היא בראש מעינינו והיא המדריכה אותנו בכל הסוגיות העומדות לפתחנו
התורה היא בראש מעינינו והיא המדריכה אותנו בכל הסוגיות העומדות לפתחנו. אנחנו מתגייסים לצבא כיוון שזוהי הדרכתה של תורה.

השירות המקוצר איננו נובע מסתירה בין שתי ערכים והצורך לפשר ביניהם. אלא מתוך אמונה גדולה שהתורה לא ניתנה רק לעילויים שיצאו גדולי דור וראשי ישיבות.

עם ישראל זקוק לכמה שיותר יהודים שישקיעו מספר שנים מחייהם אך ורק לגדול בתורה. בישיבות שלנו מחנכים לחיבור עמוק לעם ישראל, אנחנו מאמינים שכל תלמיד שגדל בתורה, תורם לעם ישראל לא רק בשירות הצבאי אלא בעצם לימוד התורה שלו.

מי שטוען שדאגה לתקציב הישיבות היא עניין מגזרי טועה בהבנת מקומה של תורה בעם ישראל. "תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב קהילת ינאי אין כתיב כאן". התורה שייכת לכל עם ישראל וכל ישיבה וישיבה שמתמלאת בתלמידים השוקדים על התורה מגדילה את מקומה של תורה בכל העם. הדאגה שלנו לתקציב הישיבות נובעת מהכרה בחשיבותה של התורה לכלל ישראל ומתוך אמונה שככל שתרבה תורה בישראל כך ירבה הטוב לעם ישראל.

אבל קודם כל אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש פנימה. לצערנו ישנם הרבה אברכים שיושבים ומתמידים. והוריהם לוחצים אותם לצאת לעבוד מתוך דאגה לפרנסתם וחוסר הערכה לתורה שהם לומדים. אברכים בציבור שלנו שיושבים ולומדים תורה אינם פרזיטים הם מוותרים על איכות חיים. הם אינם עושים זאת על מנת לזכות לתואר או משרה.

אלא מתוך דבקות אמיתית בתורה והכרה בצורך של עם ישראל לעוד אנשי תורה אמתיים ושלמים שמחוברים לתהליך הגאולה שעובר עלינו כאן במדינת ישראל ובארץ ישראל. עלינו להוקיר ולהעריך ולדחוף אותם להמשיך וללמוד. אנו צריכים לשאת על כפיים כל בחור שבוחר להשקיע את שנותיו היפות ביותר לתורה. ובעז"ה אם נדע להעריך מספיק את ערכה של התורה ונשנה את השיח גם יהודים הרחוקים מתורה ומצוות יבינו את חשיבותה.