התחדשות כוחות החיים

עניינו של שמחה תורה - לעצור את התורה בלבנו

הרב נעם ולדמן , כ' בתשרי תשע"ד

הרב נועם ולדמן
הרב נועם ולדמן
יח"צ

בחודש תשרי אנו עוברים תהליך של תשובה, והתחדשות כוחות החיים. לכאורה שיאו של התהליך ביוה"כ כאשר אנו עומדים ומטהרים לפני השם כדברי התורה "לפני השם תטהרו".

אך ע"פ דברי דוד המלך בתהילים בפרק שאנו אומרים מר"ח אלול ועד שמחה תורה "לדוד ה' אורי וישעי" נראה שימי התשובה של ר"ה ויו"כ אינם אלא הכנה לחג הסוכות, לשמיני עצרת ושמחה תורה. כאשר רק לאחר האור והישועה אותם חווינו בר"ה ויוה"כ מהיצר הרע, מגיע השלב המרכזי למלא את המשאלה "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי".

מילוי המשאלה הוא "כי יצפנני בסוכו ביום רעה" בזמן שבו אנו זוכים לחסות בצל הסוכה, "בצילא דמהימנותא". נדמה שאין פסגה גבוהה מהחיבוק האלוקי שאנו חווים בהסתופפות בצל הסוכה. והנה מגיע שמיני עצרת – שמחה תורה ואומר לנו הקב"ה "עשו לי סעודה קטנה" התייחדו עימי בניי האהובים ללוא כל שותפים אחרים מאומות העולם. כאדם הפוקד את אשתו לפני שיוצא לדרך, כך הקב"ה פוקד את עמו ישראל לפני שהם חוזרים לחיי המעשה היום יומיים. דווקא בעצרת, בזמן שבו אנו נותרים לבד עם קב"ה אנו נשארים ערומים מהסוכה העוטפת ומארבעת המינים שעוזרים לנו לספוג את האור. ואנו מחפשים במה מתבטא הייחוד הנפלא הזה, איזו צורה של מצוה הוא לובש, כיצד מתייחדים כנסת ישראל וקב"ה?

באו חז"ל והצמידו את השמחה לגומרה של תורה לשמיני עצרת. ללמד אותנו שמעל כל המצוות, החיבור העמוק והגבוהה ביותר בין ישראל לקב"ה הוא דרך לימוד התורה. כיוון שהתורה היא כולה שמותיו של הקב"ה כדברי הזוהר. וכדברי הגמרא בברכות (כא.) "מניין לברכת התורה שנאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" כלומר התורה היא עצם החוכמה האלוקית והיא המפגש הישיר והבלתי אמצעי שלנו עם ריבונו של עולם.

ניתן להמשיל זאת לאדם שמספרים לו על רב גדול ומתארים לו את גדלותו בתורה, צדקותו, מידותיו הנעלות. אך כל המילים שתיארו לו מתגמדות לעוצמה והרוממות שהוא חווה כאשר הוא נפגש פנים בפנים עם הרב. כך בלימוד התורה, "פנים בפנים דיבר ה' עימכם בהר מתוך האש" (דברים ה, ד). אדם הלומד תורה זוכה למפגש ישיר עם ריבונו של עולם, כאדם העומד לפני חברו וקורא לו בשמו, אין ייחוד נפלא מזה.

השנה יותר מתמיד ראוי לחזק ולברר בצורה עמוקה את מעמד התורה ומרכזיותה בחיי עם ישראל. לכן נשמח כולנו עם ספרי התורה. וננצור בלבנו רגע לפני שאנו שבים לחיי המעשה  את התורה הקדושה, נפאר ונרומם את נושאי דיגלה, העוסקים בה יומם ולילה בעמל וביגיעה. נזכור שבזכותם מתקיים הייחוד הנפלא הזה בין כל עם ישראל הרחוקים והקרובים ובין הקב"ה.