ויהי בנסע הארון

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקדש. ספר תורה חי ומשמש בקדש. קראו רבו במרחשון בשלישי לחדש. מרן הנערץ בישיבה של מעלה נתבקש.

הרב מרדכי צבי , ה' בחשון תשע"ד

הרב מרדכי צבי
הרב מרדכי צבי
ערוץ 7

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקדש. ספר תורה חי ומשמש בקדש. קראו רבו במרחשון בשלישי לחדש. מרן הנערץ בישיבה של מעלה נתבקש.

עיני כל עם ישראל דמעו והלב החסיר פעימה. בשורת האיוב הגיעה ופלחה את לב האומה. השמים קדרו לבשו שק ואור השמש הועם. אור הלבנה לא נראה והכוכבים אספו נגהם. מנהיג דגול וגדול המורם מעם. האיש אשר הנהיג רבבות מהעם. אביר הרועים שעל פיו כל דבר יישק. דבריו אשר נשמעו למרחק. חד בדורו מעלה ומוריד מוליך ומביא. חכם ובקי עדיף מנביא. אומה זועקת אבי אבי. כבה נר מערבי.
מרשימה ומרתקת היתה לרבנו מסכת החיים. כפורש ממנו כפורש מן החיים. הלב כואב היד רועדת והעין דומעת ומביטה. אוי לה לספינה שאבד קברניטה

נתייתם הדור והעני. ואיך נפרוט המעות כשהלך השולחני. איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים. ענק שבענקים שאי אפשר לתאר במלים. היה כואב את כאב העם כקטנים כגדולים. מיום שעמד על דעתו. יומם ולילה הגה בתורתו. משחר נעוריו באהלו אשר נטע לשבת. לכל אחד נטה אוזן קשבת. ביתו היה לתלפיות. מקום שאליו על העינים פונות. לכל פונה אליו באיזו שאלה או קושיא. היה פותר בנחת בעיצה ותושיה . פיו מגרסא לא חדל. ולא ניכר שוע בפני דל. פנו אליו מנהיגים וגדולי עולם .

נדרש לעסוק בסוגיות ובנושאים חובקי עולם. ומלמוד התורה לא פסק מעולם. בגישה פשוטה ובגרסה בהירה. הביא לכל שכבות העם את דברי התורה. היה תמיד במרכז המערכה. כל מי שהכירו אליו הביע הערכה. במסירות נפש למד ולימד תורה לתלמידיו. אשרי אדם ראה פניו. רכב ישראל ופרשיו. רבי רבבות העם והמוני המוניו. שחרו לפתחו ושמעו את שיעוריו. והולכי אורחות ציטטו מאמריו. היה קשור לעם בכל לבו . שמח את שמחתו וכאב את כאבו.

תמצאנו ב"פורת יוסף" ב"יזדים" בכפר או בעיר. תמצאנו מלמד תורה לאסירים או כדיין בקהיר. תמצאנו לפני חיילים בחולות סיני. מלמד תורה כנתינה בהר סיני. הוא ידע את ערך הזמן וערכה של כל דקה. משנתו וכתיבתו היתה כקטורת זכה.

כדי לקיים מצוה דקה מן הדקה. שיחת חולין שלו היתה צריכה לימוד. בה תיבל פסוקי תורה ומאמרי תלמוד. מרשימה ומרתקת היתה לרבנו מסכת החיים. כפורש ממנו כפורש מן החיים. הלב כואב היד רועדת והעין דומעת ומביטה. אוי לה לספינה שאבד קברניטה.

למליץ יושר במרומים יהיה לנו מורנו. לדורות הבאים אורו יאיר את דרכנו. לבני המשפחה היקרים ולראשון לציון נביע מלות תנחומים. שחכמינו קבעו בדורות הקודמים. מן השמים תנוחמו. ועוד נוסיף עליכם ברכות שמים. ותראו בנחמת ציון וירושלים