למה בכלל להיות ציוני

אמיר סנדלר , כ"ח בחשון תשע"ד

אמיר סנדלר
אמיר סנדלר
יח"צ

קבוצת קומונריות מקיפה את מו"ר הרב דרוקמן שליט"א ושואלות שאלות, אחת הקומונריות ספק שואלת ספק מתריסה:

למה אנחנו בכלל ציונים? הרי יש בציונות כל כל הרבה כפירה, ואני עומד בצד ומצפה לתשובה מפורטת וארוכה, והרב מתבונן בנערה ואומר בפשטות אדירה "אנחנו ציונים כי רבש"ע קבע!", אומר ועובר לשאלה הבאה, ואני קצת מופתע ,קצת מבולבל מנסה להבין את עומק התשובה למה בחר הרב דוקא בדרך זו לענות על השאלה.

בחודש זה עסקנו ארוכות מה הוא המעשה הציוני בתקופתנו? האם ישוב הארץ או אולי דוקא לימוד התורה, האם זה קירוב רחוקים או מחובתנו היום דוקא ללכת ולהפריח את השממה? כולנו מחפשים את המעשה אותו נעשה כביטוי להיותנו ציונים החיים בארצנו הקדושה ההולכת וצומחת בצורה מדהימה.

מחשבה זו נכונה אמיתית ויפה אך המתבונן בפרשתנו בפועלו של יצחק אבינו יגלה מדרגה עוד יותר גבוה, בניגוד לאברהם אבינו שהוגדר כאדם הפועל, אדם שעושה יוזם עומד בפתח האוהל כחום היום ומחפש היכן ניתן לתרום ולתת, יצחק אבינו נתפס כדמות ההפוכה בהחלט , יצחק נתפס כדמות פחות פועלת ויותר נפעלת, ליצחק מביאים את השידוך עד פתח הבית, את הברכות יצחק לא נותן למי שהוא חשב שהוא נותן , ואפילו את הבארות שהוא חופר זה למעשה חזרה לבארות שחפר כבר אברהם אביו.

בהתבוננות ראשונה פעלו של אברהם נחשב למדרגה חשובה ואילו נפעלותו של יצחק יכולה להיתפס כסוג של חולשה, אבל כאשר עוצרים
האם ישוב הארץ או אולי דוקא לימוד התורה, האם זה קירוב רחוקים או מחובתנו היום דוקא ללכת ולהפריח את השממה? כולנו מחפשים את המעשה אותו נעשה כביטוי להיותנו ציונים החיים בארצנו הקדושה ההולכת וצומחת בצורה מדהימה
לשנייה ומתבוננים מבינים שדוקא בהתנהגותו של יצחק טמונה עוצמה גדולה , יצחק לא נסתם נפעל ע"י אדם או קבוצה שמנהלת את חייו ע"פ צו השעה או האופנה , יצחק נפעל ע"י ריבונו של עולם שאת הכרעתו כיצד לקדם את עולמו מקבל יצחק בענווה ומכוחה הוא בונה את חייו וחיי החברה.

כולנו אוהבים לקבל החלטות שמסתדרות לנו מבחינת הגיונית עם המחשבה, אבל להצליח לקבל את המציאות ולהבין כי כך בחר רבש"ע להנהיג את הבריאה זו כבר בחינה חדשה.

עד היום ישנם צבורים שלא הצליחו להשלים עם זה שהתחייה המעשית שלנו בארצנו נעשתה ברובה ע"י אנשים שלא שומרי תורה ומכיוון שזה לא הסתדר להם עם איך שאני דמיינתי שתבוא הגאולה אז הם מחקו את הפרק הזה מתהליך תקומת האומה, או אנשים שלא הסתדר להם שכחלק מהתהליך יש גם משברים ונסיגות ובגלל זה הפסיקו להתפלל לשלומה של מלכות, לאנשים כאלה קרא הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בצורה חריפה "צדיקים שאינם מאמינים" אנשים שלא מצליחים לראות בעיניים מאמינות את מה שמתרחש עלינו כחברה.

ישנו דמיון שהסיפור הציוני מתחיל מהכרעה של חבורה לפעול בצורה של בניין ועליה, אבל מיצחק אבינו אנו מבינים שאנו נדרשים להתרומם למדרגה יותר עליונה ולהבין שהסיפור הציוני מתחיל מההכרעה האלקית של ריבנו של עולם לסיים את הגלות ולהתחיל ולממש את נבואת הגאולה.

נקודה זו היא לא נקודה טכנית אלה נקודת מהות שמשנה את כל התמונה, כאשר אנו באים לדבר על "חיים ציונות" אנו מבינים שנקודת המוצא זו אותה "פעולה עם אל" שאנו מבקשים לעשות אל מול ההכרעה האלקית לשוב לציון במהרה, כאשר אנו חיים ציונות אנו מבקשים לא לשעבד את עצמנו למחשבות שלנו איך כל דבר צריך להתרחש בחיי היחיד והחברה.

אלה מבקשים לפעול עם אל בתוך חיי החברה ולהיות כמה שיותר רלוונטיים לאתגרים של דורנו הנפלא.