מתי אוכלים סעודת שבת?

מתי יש לאכול סעודת שבת ומה עושים בשעון חורף כשחצות היום מוקדם? הרב יוסף צבי רימון משיב.

הרב יוסף צבי רימון , א' בטבת תשע"ד

הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון
אתר ישיבת הר עציון

"וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד וְכִבַּדְתּוֹ מֵעֲשׂוֹת דְּרָכֶיךָ מִמְּצוֹא חֶפְצְךָ וְדַבֵּר דָּבָר". (ישעיהו, נח,יג)

חז"ל מבינים שמאכלים מיוחדים הם חלק משמעותי מאותו עונג וכבוד עליהם אנו מצווים, והפליגו בחשיבותם ובשכר ההקפדה עליהם (שבת קיח,ב, שו"ע רמב).

אולם, נחלקו האמוראים בשאלת העיתוי המכובד ביותר לסעודת שחרית, שהיא סעודת יום השבת (שם קיט,א): "וכבדתו רב אמר: להקדים, ושמואל אמר: לאחר".

לפי ביאור רש"י, נחלקו רב ושמואל בשאלה מה יותר מכבד את השבת? האם הקדמת עונג השבת או הגדלת התיאבון אליו? ראשונים אחרים הבינו שכלל אין כאן מחלוקת (ראה תוס') ולהלכה פוסק השו"ע בעקבות הטור שזה עניין סובייקטיבי ואדם צריך לנהוג על פי מה שיסב לו יותר עונג שבת (רפח,ז).

אם ההקדמה היא עונג לו כגון שנתעכלה סעודת הלילה, יקדים. ואם האיחור עונג לו, כגון שעדיין לא נתעכל, יאחר.

עם זאת, יש להיזהר לא להתענות בשבת. בתלמוד ירושלמי (תענית ג,יא) נאסר להתענות אפילו עד חצות וכן נפסק בשו"ע (רפח,א). יש לשים לב לכך במיוחד בתקופת שעון החורף בה זמן חצות היום מוקדם (כרגע בסביבות 11:30), וכשמאריכים בתפילה ובדרשות עלולים להגיע לשעה זו מבלי משים.

(מתוך עלון שבת בשבתו)