אסור להאמין ב"מקובלים"

אסור להאמין ב"מקובלים" למיניהם הכל אחיזת עינים אך ורק מצדיקים צנועים ויראי שמים דוברי אמת ולא מבטיחים הבטחות שווא ניתן לקבל ברכה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ח' בשבט תשע"ד

יהדות משלים ההשתלטות על שופרסל. דנקנר
משלים ההשתלטות על שופרסל. דנקנר
צילום: באדיבות המשפחה

אך ורק לבורא העולם יש כוחות על טבעיים. בן אדם המתימר להיות בעצמו בעל יכולות על טבעיות; להסיט כוכבים ממסלולם או לשנות את המזלות אינו אלא מן הקוסמים והנחשים והידעונים – עובדי עבודה זרה ממש.

אמונה במתחזים המשווים לעצמם כוחות שיש בהם כדי לשנות סדרי בראשית בהבל פיהם; המתיימרים לרפא חולים שלא באמצעות ידע וכלים רפואיים או המפיחים תקווה בלב אנשים השרויים במצוקה בעזרת הבטחות שווא סופו כישלון ומפח נפש.

גם פעילות כלכלית המבוססת על עצותיהם או ברכותיהם של אלה, עלולה להוביל את המשק הישראלי אל עברי פי פחת. מאידך, אמונה בצדיק אמיתי וירא שמים המיעץ עצת חכם ומברך ברכת עליון - טובה ומועילה ועתידה להביא לנו כלכלה כהלכה; שוויונית וצודקת. היא מחזקת בנו את הידיעה שה' הוא לבדו ואין בלתו פועל ישועות ורק בעזרתו יתברך נצלח את המשבר הכלכלי. רק מי שהעלה אותך מעלה מעלה יכול להורידך מטה ולהפך.

אמרה התורה: לא יהיה בך קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים כי תועבת ה' כל עושה אלה... תמים תהיה עם ה' אלוהיך (דברים ח"י). בדומה להם כל המתימר לקרוא את העתיד.

הר"י חגיז בספר עץ החיים כתב: קרוב לאחרית הימים, שעה שתתפשט האור האלוהית על כל בשר כי אין עוד מלבדו, והטומאה כליל תחלוף ונתבטלו כוחות הטומאה וכל בעלי אומנויות אלו ייבש ידם ואין גם אחד אשר כוח בידו לקסום ולכשףוהאמונה בכאלה תקונן רק במוחי השוטים והתינוקות.

הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים (פי"א הט"ז) מבאר את המילה "תמים" שתהיה תמים בדעה והשכל ואל תאמין בנחשים וקסמים וכשפים מפני שהם תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת. והרמב"ן מנה במצווה ח' את המצווה "תמים תהיה" שניחד לבבנו אליו לבדו ושנאמין שהוא לבדו עושה הכל.

המשבר הכלכלי שפקד את אי.די.בי. עתיד להפוך למשבר מקרו כלכלי ויפגע בקרנות הפנסיה של הציבור, במידה וינוהל בברכת אוחזי העינים המתימרים לדבר בשם העליון ועל פי עצתם. זאת יש לדעת; אך ורק אם ירצה ה' החברה תצלח את המשבר. אליו ורק אליו, ישירות, צריך להתפלל חזק להצלת החברה.