ארץ ישראל יחידה אחת

הרב יאיר בן דב , כ"ו בשבט תשע"ד

הרב יאיר בן דב
הרב יאיר בן דב
ערוץ 7

בזמן האחרון הועלו מן האוב קולות ישנים ל''פיתרון-הפטנט'' למריבה במזרח התיכון בין העם היהודי לארצות ערב – לחלק את הארץ לשניים.

נראה כי קרי והדיפלומטים סביבו לא שמעו על ועדת פיל ועל ועדות החלוקה מאז 1937 עוד קודם מלחמת העולם השניה אשר כולן העלו חרס בידן. ונראה כי קרי מתהלך כאילו ''גילה את אמריקה'' לדברי ההמצאה שלו ימתחו קו מסולסל לאורכה של ארץ ישראל יחלקו את הארץ לשניים, יוקמו שתי מדינות זו לצד זו, ובא לציון גואל וסוף הסיכסוך הגיע – ממש פיתרון עולמי.

ובכן במסכת בבא מציעה למדנו (פ''א.מ''א): שנים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי – הדין שיחלוקו.אלא שיש דברים שלא ניתנים לחלוקה. דבר זה למדנו במשפט שלמה- החכם מכל אדם (במלכים א פ''ג) שם רבו שתים נשים זונות של מי היילוד החי ושל מי היילוד המת. אזי אמר המלך שלמה בחוכמתו אם שתיהן רבות על הילד החי נעשה חצי חצי. חצי היילוד החי לאשה האחת והחצי השני לאשה השניה. כמובן שדבר זה בלתי אפשרי. זו גם היתה כמובן כוונת המלך שלמה לזעזע את אם הילד האמיתית.

ובכן גם ארץ ישראל היא כאותו היילוד לא ניתנת לחלוקה !!!

ארץ ישראל היא ארץ הקודש – היא ארץ הברית – היא מעידה על מציאות ה'. או שיש לך אותה או שאין לך אותה. ארץ ישראל היא חטיבה אחת ''ונתתי אותה לכם מורשה, אני ה' '' . ואומר ''והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי לכם לאלקים''. (בראשית פרק י''ז פסוק ז).

ובכן אם אתה מאמין בתורה ורואה בארץ ישראל את ארץ הקודש ואת הברית שלך עם ה' אז כל הארץ שלך. אם אתה לא מאמין בתורה ולא רואה בה את ארץ הייעוד והברית שלך עם ה' אז אין לך בה זכות כלל גם לא פיסת אדמה כלשהוא כחלק ממנה כלל.

אם חילקת את הארץ – כפרת בברית.

הקשר שלנו לתל אביב ונתניה נגזר מהקשר שלנו לחברון ים המלח גלגל בית אל שילה ושכם. אם יש לנו הזכות לחיות בתל אביב ודאי יש לנו הזכות לחיות בשילה. אם אין לנו הזכות לחיות בשילה ובחברון ודאי אין לנו הזכות לחיות בתל אביב ובאשדוד. ארץ ישראל היא יחידה אחת.

והנה יש לי חידוש בשבילכם. גם לערבים הארץ הזו היא כארץ הקודש לא ניתנת לחלוקה. לא ניתן לבא ולמתוח קו ולחלק את האדמה כשאתה מתעלם מיסוד הסיכסוך והמבוא לכל המלחמות שהיו פה, ועדיין לחשוב שאתה חכם גדול וממציא המצאות לפרס נובל.

לעולם לא ניתן ליישב שום סיכסוך בצורה כזו לא בין בני זוג, גם לא בסכסוכים עסקיים בודאי לא בויכוח הדתי על ארץ הקודש. אכן שלום בודאי לא יווצר מצורת פיתרון כזו שלומיאלית – שתי מדינות לשני עמים על אותה אדמה.

אנו קשורים לאדמתינו שורש חיינו בכל צעד ושעל ובכל רגב ורגב ברגבי אדמתיה, בה חיו ודרכו האבות והאמהות, דוד המלך והמלכים ירמיהו וישעיהו מיכה ועמוס הושע ויואל אליהו ואלישע וכל שאר הנביאים. לא ניתן לנתק את היהודי משורש חייו ולחשוב שיכול להיות וניתן להביא שלום בשל כך. לעולם לא !!!

אם לא ניתן להגיע להסכם שלום אם לא נוותר על ארצנו, אנו מוותרים על הסכם השלום בחפץ לב ובלבד שנקים את ארצינו ארץ קודשינו ארץ הברית והאמונה. אלו הם חייו של היהודי. וה' אלקים בורא השמים ונוטהים רוקע הארץ וצאצאיה הוא נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה.

ישנם שתי כיתות שמאלנים. אחת בדמות מרץ וחבריהם - לא רואים ביהודה ושומרון נכס כלל לדידם ניתן לוותר על כל השטח וגם כמה שיותר מהר.

ישנה כת אחרת סמויה יותר, גם היא מוכנה לוותר כמעט על כל השטח אבל אצלם השאלה היא תמורת איזה מחיר. לדידם הם רואים ברגבי יהודה ושומרון נכס היסטורי יקר, הם מודעים לסיפורי העבר ההיסטורי המרתק של העם היהודי אך עם כל זאת רק כדי להדגיש במשא ומתן – שתשמעו אנו מוותרים כאן על דבר גדול – זה לא דבר של מה בכך – בואו לקראתינו.

למה זה דומה לאותו שחקן בטלויזיה שאומר שהוא את התורה שלו לא ימכור עבור 400,000 ש''ח בלבד סכום כזה קטן בודאי שלא. אבל.......

אלו ואלו חותכים בבשר החי ורוצים לחלק את התינוק החי לשתי האימהות.

וכבר היו דברים מעולם. תוכנית החלוקה של ועדת פיל ב 1937 היתה יותר מעשית מתוכנית החלוקה של ג'ון קרי, וכבר נכתב בגינה השיר אשר מילותיו מהדהדות באוזנינו גם היום.

חובר בידי משה שטיינר והושמע ברמה בנאומיו החוצבים של זאב ז'בוטינסקי

''ארור האומר פה גזורו !

ארור כמרירי הר עיבל

ארור, ועד נצח יאורו

סוגדי בל-זהב בגלגל''

והנביא יואל כתב (פרק ד): ''וקבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חלקו ואל עמי יודו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו''.

כאמור הסכם שלום ודאי לא יכול לצאת מכך וכל מעשיהם מעשי תעתועים של הבל בלבד, דברי בלע צחוק וגבהות הלב על עם ישראל ותורתו וערכי הנצח והקודש המלוים אותו לעולמי עולמים.

לא ניתן לחתוך בבשר החי ולא ניתן לחתוך את ארץ הקודש לשניים, לחלקים ולגורמים. כל כלי עליך לא יוצלח וכל העומד עליך למשפט תרשיעי.

הכותב בראליה מושלמת למען ארץ ישראל וערכי האמונה והקודש המלוים כל יהודי באשר הוא יהודי.

שלכם