למה להיתפס רק למוחשי?

למרות שהמדע פועל רבות בדברים מוחשיים, אנשים ממשיכים להיתפס דווקא למוחשי. הרב יעקב אריאל על חטא העגל במתן תורה ובימינו.

הרב יעקב אריאל , י"ג באדר תשע"ד

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

יש מתח בין השכל שיכול להגיע להשגות רוחניות גבוהות לבין הכניעה לחושים.

מעמד הר סיני היה מעמד התעלות נפשית בו עם ישראל דיבר עם ה' פנים אל פנים. 40 יום לאחר מעמד זה, ירד עם ישראל מדרגתו העליונה וזה חטא חמור. זו לא עבודה זרה אבל זה מבוא לעבודה זרה ולכן חטא זה מלווה אותנו עד היום אצל כל אדם ואדם.

לא בכדי התורה אמרה 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', אפילו כששמואל הלך להמליך את דוד, ה' אומר לו אל תסתכל על מראהו.

הפסרסומות השונות, המוצרים ב'סופר' - הכל גלוי ובהישג ידך, המחירים לא 10 ש"ח אלא 9.99, כדי שהעיניים יקלטו מחיר אחר. אנשים כבולים לטלויזיה שעות רבות ביום כי זה מאוד מעניין ותמונה אחת שווה 1000 מילים. זו בעיה אנושית חמורה מאוד.

אנשים מסוגלים להגיע להכרה שיש אלוקים בעולם אבל זה מופשט ולאנשים קשה לקלוט דבר מופשט והם רוצים לראות בעיניים.

למרות שהמדע פועל רבות בדברים מוחשיים, אנשים ממשיכים להיתפס דווקא למוחשי. את החשמל אף אדם לא ראה, את החשיבה אף אחד לא ראה, ובכל זאת אנשים נתפסים לצד המוחשי. 

זה מאבק פנימי וחטא העגל מסמל עבור כל הדורות את הבעיה הזו.