עם שוט לא מחנכים!

הרב משה צוריאל , י"ז באדר תשע"ד

מכתב פומבי לחברי כנסת של "הבית היהודי" ולמצביעי המפלגה

הבה נשקול בהגיון נושא "גיוס בני הישיבות". יש צדק לגייס אותם מפני שתי סיבות.

[א] לפי נתונים של משרד החינוך, 26% מתלמידי בתי הספר היסודיים (היהודים) הם מהסקטור החרדי. אם כן בעוד כעשר שנים יחסרו לנו חיילים בצבא הגנה לישראל.

[ב] ועוד, אם אחוז גבוה כזה של האוכלוסייה לא ילמדו השכלה כללית וכישורים מתקדמים, הכלכלה הישראלית והטכנולוגיה הישראלית ינזקו בעוד כמה שנים מהעדר כוחות עבודה.

טענות אלו נאמרו ע"י מחייבי הגיוס. טענה נוספת טוענים בני הציונות-הדתית שיש חילול השם בהימנעותם של החרדים מלהשתתף במאמץ המלחמתי. "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פֹה?" (במדבר לב, ו). כלום חלק מהעם נפצעים בקרב, וחלק אף נהרגים, והחרדים ישבו להם מן הצד בלי להסתכן כלום?

אמנם יש צדק גם בטענותיהם של שוללי גיוס בני הישיבות. לפי הצעת החוק המתגבשת כעת, מגיל 21 יוכרחו כל בני הישיבות לעזוב את הישיבות (פרט לאלף ושמונה מאות עילויים). ברור שאחרי שלוש שנות שירות בצה"ל, כאשר רובם רוצים לשאת אשה, או ללמוד מקצוע כדי להתפרנס, לא ישובו ללימודיהם. לפי הוראת היועץ המשפטי, כדי להשיג שוויון-בנטל בצורה מושלמת, החל שנת 2020 יש לגייס בני ישיבות מגיל 18. ברור כשמש שאם מנתקים בחור מלימוד התורה בגיל כה צעיר, לא יהיו לנו הרבה תלמידי חכמים, ולימוד התורה אצל כלל ציבור הדתיים ייחלש וילך, כיון שאין בסיס חזק להבנת התורה. כי ההבנה מתחילה בעיקר מהגילאים הנ"ל.

ובכן באמת יש צדק משני הצדדים, גם לחייב את הגיוס, וגם לשלול את הגיוס. אבל כאשר שוקלים בכף מאזניים, צדק של שלילת הגיוס גובר. כי אם נהיה עַם בלי הבנה בתורה, ויותר ויותר מהאוכלוסיה יהיו עמי-הארץ, מה ישאר מיחודיותו של עַם ישראל? ואם להיות עַם ככל העמים, על מה באנו ממקומותינו בגולה לארץ הקודש? עַם ישראל בלי השכלה ראויה בתורה, מאבד כל ערכו. זה אמור במיוחד כאשר יש "עתודות" של משוחררים מצה"ל כי לומדים לימודי רפואה, או הנדסה, או שאר לימודים חיוניים. ואם דוחים את הגיוס של אלו עד גמר לימודיהם, מדוע לא ידחו גיוס של בני הישיבות עד שישלימו לימודיהם ויעזבו את הישיבות מעצמם? לימודי תורת ישראל אינם פחות בערכם מהלימוד בטכניון או באוניברסיטה!

אני, החת"מ גר בבני ברק זה כבר למעלה מחמשים שנה. אני מכיר היטב את המנטאליות של החרדים. אין שום סיכוי שחוק הגיוס ישיג את מטרתו. וזאת מפני שלוש סיבות. [א] המצב הרוחני בצה"ל שלילי מדאי עבור החרדים. אילו רצו שלטונות צה"ל לקרב את החרדים, צריכים הם לא לקבוע שישרתו כלל עם החיילות. [ב] כמעט כל החרדים ממושמעים להוראות גדולי התורה. וכל עוד הם עומדים כצוק מוצק נגד הגיוס, לא יועיל שום חוק לגייסם. האמונה הדתית תגבר על כל כפייה. [ג] כל אב שמנוסה בחינוך צאצאיו יודע שעם שוט לא מחנכים. יש שזה מעורר ריאקציה המבטלת ומתגברת על כל שאיפתו של "המחנך". כאשר באים עם איום של סנקציות, פליליות או כלכליות, זה משפשף את רגשותיהם של החרדים ומחשל את התנגדותם. דורות רבים של אומות העולם ניסו "לחנך" את החרדים. גזירותיהם לא הועילו החל מהגיוס הכפוי של ניקולאי ברוסיה לפני כמאתיים שנה.

ומכאן להערה חשובה. חושבני שגם יוזמי חוק הגיוס יודעים שאין סיכוי שבני הישיבות החרדים יתגייסו. רגשותיהם הסוערות של החרדים באו כבר לידי ביטוי ורק יחריפו עם הזמן. אלא יש לחשוד את יוזמי הסנקציות שרצונם גם להלקות את החרדים. לגזור שאין הנחות בארנונה למי שלא שירת בצה"ל, ואין הנחות לאלו הנ"ל השולחים פעוטיהם למעונות יום, ועוד קנסות דומים, הם עונשים קולקטיביים לכלל אוכלוסיית בני הישיבות, ואם לא יועילו להביא אותם לצבא, לפחות ש"יסבלו". יש כאן "רדיפת הדת".

אני פונה בזאת לחברי הכנסת של "הבית היהודי", אל תתנו יד למהלך כזה. כאשר ההצבעה תעלה בכנסת, אפילו יהיו נכללים בה רק סנקציות כלכליות בלבד, תצביעו נגד. הנזק שנעשה עד כה בגרימת ניתוק ביניכם לבין אחיכם החרדים, מאז הצטרפתם כשותפים ל"יש עתיד", וכן השנאה ההולכת וגוברת בין חרדים לדתיים, אינה מבשרת טוב.

אמרתם שתתחילו ב"פוליטיקה חדשה". זו ההזדמנות שלכם להוכיח שרצונכם בחיבור, ולא בפירוד ואיבה. אינני יודע מתי תוכלו לתקן את הנזק המשוער שיש בחוק זה.