אין אומה פלשתינאית

רב מזכרת בתיה ומרבני מפלגת העבודה לשעבר: הגם שמותר לסייע בהקמת מדינת פלסטין, אסור להכיר בה כמדינת לאום.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ד' באדר ב תשע"ד

דעות הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

הגם שמותר לסייע בהקמת מדינת פלסטין, אסור להכיר בה כמדינת לאום

למען השלום מותר מדין תורה (מדין פיקוח נפש, או כלשון הרמב"ם שמצוות יישוב הארץ איננה מעשית כשיד ישראל איננה תקיפה) לוותר על שטחי מולדת. ואפילו לסייע בהקמת מדינת פלסטין אם הממשלה תגיע למסקנה שכך תתחזק אחיזתנו בארץ. יחד עם זאת אסור להכיר במדינת פלסטין, כמדינת הלאום של הפלשתינאים. לא טוב עושה הממשלה המתעקשת לחייב את ערביי ארץ ישראל להכיר בעובדה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של היהודים. הכרה שכזו תחייב כנגד הכרה בלאום הפלסטינאים, וזה דבר הנוגד את האמור בתורת משה.

בידינו קושאן החתום בספר הספרים אשר על כן אין לנו כל צורך בהכרה שלהם במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. וזו לשון ההבטחה האלוהית "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'" (שמות ו' ה') והוסיף רבי שמעון בר יוחאי "עמד וימודד ארץ" (חבקוק ג' ו') מדד הקב"ה כל הארצות ומצא את ארץ ישראל ראויה לישראל.

משמע, מדינת ישראל, היא והיא לבדה, מדינת הלאום של העם היהודי באשר הוא וכל יהודי הוא גם אוטומאטית אזרח מדינת היהודים.לראיה היהודים במשך אלפי שנים לא נקלטו בשום אומה ולשון על פני הגלובוס ולבסוף בימים אלה ממש שבים לארץ האבות. וארץ ישראל מקבלת אותם בחיוך, משגשגת ופורחת, בעוד שבמהלך הגלות ניסו עמים רבים, כולל הערבים, לכבוש הארץ והארץ נותרה שוממה עד שוב בניה.

בכל אופן, אסור לה לממשלת ישראל להכיר במדינת פלסטין, כמדינת הלאום של הפלשתינאים. האומה הפלשתינאית היא אומה חדשה שנולדה אחרי מלחמת ששת הימים. אין לנו שום סיבה לאפשר לערביי ארץ ישראל, בני ישמעאל החיים עמנו בשלום, להפוך לאומה. מצווה לפרנס יהודים וערבים בשווה. לאפשר להם חיי דת ותרבות על פי דתם ואמונתם אבל אין לוותר על זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל בגבולות ההבטחה, המשורטטים בתורה.

כך נהג בזמנו יהושוע עם הכנענים. בעל הזוהר הקדוש (סוף לך לך) חזה את העתיד וכה כתב על ימינו: ערבי שחי כאן עמנו ויסכים לשיבת ציון, יוכל להמשיך ולחיות עמנו איש תחת גפנו ותחת תאנתו בשלום ושלווה. מי שיתנגד לשיבת ציון ויצא נגדנו למלחמה - יובס. בתרגום לימינו מותר לאפשר הקמת ממשלה ערבית שתנהל את עינייני תושבי ארץ ישראל הערבים, לצד ממשלת ישראל שתנהל את ענייני היהודים.

אם נכיר בערביי ארץ ישראל כאומה פלשתינאית. נאלץ להכיר שגם הם בעלי הקרקע או אז יוכלו הם לממש את זכות השיבה שיאיים על עצם קיומנו. הם גם יוכלו לממש את תביעתם, לפינוי כל ההתנחלויות ועד האחרון שבהם. דבר הנוגד כל חוזה שלום. הרי אם שורר שלום אמת, על מה ולמה יהודי לא יוכל לחיות בפלסטין כמו ערבי המתגורר בישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו ?!