הפתרון לעצירת הגשמים

יצחק בראונר , ח' באדר ב תשע"ד

דעות גשם ילדה
גשם ילדה
צילום: ערוץ 7

כחקלאי ביו אורגני הקשור לטבע ולאדמה המביט לשמיים ומתפלל לגשם מצאתי בעזרת החונן לאדם דעת, את הגורם לבצורת. אקדים ואומר: לא יירד גשם משמעותי כל זמן שמתנהל משא ומתן על ארץ ישראל.

השנה עצירת הגשמים ממש פלאית: גשם ירד בסוכות (אחרי רצח החייל בחברון) וגשם ושלג ירד בעקבות שחרור המחבלים ומאז שבועות ארוכים אין גשם.

איך יורד גשם בארץ ישראל?

אומר בקיצור: בתקופת התנ''ך (הנביאים והמלכים) ירדו גשמים לפי צדקת המלך- בזמן מלך רשע היו שנות בצורת.

בתקופת התנאים, בזמן עצירת גשמים היו פונים אל צדיק (חוני המעגל, אבא חלקיה ועוד) שהיה מתפלל (ונענה) לגשם.

בתקופת הגלות ידעו השליטים בארץ (הערבים והטורקים) שהגשמים בא''י תלויים ביהודים. בשנת בצורת היו פונים השליטים לראש הקהל באיומי גירושמצפת או מירושלים או בהטלת קנסות כבדים גזרו עליהם: ''להוריד גשם''. ראשי הקהל והרבנים היו מכריזים צום ותפילה והיהודים המעונים מקטן ועד זקן,באחדות מלאה, כולם צמו והתפללו ובאמת מיד ירדו גשמים ובעזרת ה' הגזירה בוטלה.

היום אין נביאים ותנאים ואם יכריזו הרבנים צום, האם כולם יתאחדו ויצומו? אז מה נשאר לנו?

ארץ ישראל!!! לארץ ישראל יש הכח להוריד גשם!

איך?! הרי היא המקבלת?!

במקורותינו נאמר שלא''י יש סגולה למשוך אליה גשם מהשמיים, כמו אישה שמושכת אליה את אישה (טיפות מים נקביים שמושכות אליהן את טיפות המיםהזכריים... ולא ארחיב).

א''י יודעת ומבחינה מי נמצא עליה: אנו- בניה, או אויבינו- שוביה: כאשר אנו עליה היא רוצה להיות יפה ופורייה ומושכת אליה גשם, להשקות אותנו ושדותינו וגידולינו ואת שדות הבר לעטוף בדשאים ופרחים. אבל כאשר אויבינו עליה אינה רוצה להתקשט במרבדי פרחים ודשא אלא מעדיפה להיות שוממה וכעורהכמו שהייתה בשנות הגלות כאשר שררו עליה אויבינו- שוביה, כמו אישה ששבו אותה מעדיפה להיות מכוערת ודוחה ולא למשוך את שוביה.

כשהגענו לארץ ב-1949 עם גלי העלייה הגדולים, א''י קיבלה אותנו בהתלהבות: בגשמים עזים ושלג, את בניה החוזרים מהגלות. בשנים שנלחמנו עליה ירדו גשמים רבים לדוגמא- ב-1991 כאשר בשלטון היה יצחק שמיר שנלחם על א''י ולא הסכים לשום הסדר של מסירת א''י לאויבינו זכינו לשנת גשמים ברוכה התלהבותה של א''י עברה כל גבול וסכר והראיה: את סכר דגניה פתחו כי הכנרת התמלאה עד בלי די. גם 2012 הייתה שנה גשומה- לא היה ''אופקמדיני''- שום שיחות למסירת א''י לאויבים.

השנה יש שיחות והמתווך ההוגן דוחף להסדר- למסור חלקים גדולים מא''י לאויבינו- א''י מגיבה בהתאם- עצירת גשמים.

אבל כאשר נתניהו מכריז על פתיחת בתים שנאסרו להתיישבות יהודים בחברון בעקבות רצח חייל, יורד גשם. וכאשר שר השיכון מכריז על בניית 1400יחידות דיור ביו''ש אחרי שחרור המחבלים יורד גשם ושלג רב. גם נסיעתו של נתניהו לרמת הגולן, בשלהי שלטונו של אולמרט שהכריז אז על הסדר מדיני,בכולל מסירת רמת הגולן לסורים, ואז נתניהו הגיע לרמת הגולן עם בחירי הליכוד שהיו אז באופוזיציה וקראו ''מכאן לא נזוז!''.

מיד כשחזרו משם ירדוגשמים רבים וזה היה כמו היום בסוף החורף כאשר החזאים שעונת הגשמים אבודה. וכן יש דוגמאות רבות במשך השנים על הקשר הישיר בין ירידתהגשם למעשים ודיבורים למען א''י.

לסיכום, כל פעולה שנעשית למען אחיזתנו בארץ מורידה גשם ולהפך כל פעולת מסירת הארץ לאויבינו גורמת להפסקת הגשם.

גם פרסום מאמר זה ושיח ציבורי עליו, יוריד בעזרת ה' גשם.

הרשו לי תחזית: אם יתבטלו השיחות על מסירת א''י, אם נאבק למען הארץ- הרבה גשם ירד עלינו עוד השנה, אפילו באביב-קיץ תשע''ד.