דין אנס כדין רוצח

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ה באדר ב תשע"ד

יהדות הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

הגיעה העת להפריד בין בנים ובנות בבתי הספר ובמועדוני הנוער. בנים בכיתת בנים ובנות בכיתת בנות. כך נהוג היה בישראל בכל הדורות. בעולם המתירני של היום, אנו עדים שהקרבה בין בנים ובנות בעולם מביא לפריצות. פריצות מטבעה גוררת אלימות. חופש מיני מביא לאלימות מינית.

כדי למנוע מנערים ביצוע פשעים חמורים כמו אונס הילדה והפיכתה לשפחת מין במשך חדשים ארוכים, על ההורים והמורים והמדריכים והרבנים לחנך את הבנים ואת הבנות, בנפרד, לטהרת המשפחה.

כל התלמידים חייבים להפנים שחיי אישות, קרבה ומגע מיני, מותרים רק על ידי זוגות הנשואים כדת משה וישראל. ידע כל ילד או ילדה! מגע מיני מחוץ לנישואים, זה פשע חמור, המפורר את התא המשפחתי, יסוד החברה הישראלית. ייחודנו ואחדותנו היא היא הערובה לבטחוננו.

דין אנס כדין רוצח. הרוצח רוצח את גוף הנערה או הנער והאנס רוצח את נפש הנערה או הנער.

התורה משווה באופן המפורש והברור ביותר, שדין אנס הוא כדין רוצח "ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשה והחזיק בה ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ולנערה לא תעשה דבר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" (דברים כ"ב כ"ו).

לכן, מלבד הענישה החמורה המשתתת על האנס, הזהה לעונש המושתת על הרוצח, באה התורה ומחייבת את האנס (אם הושת עליו עונש מוות, הוא פטור מכל תשלום ממון) לשלם גם פיצויים ולסייע בשיקום הקורבן. "כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה ותפסה ושכב עמה ונמצאו" (דברים כ"ב כ"ט) ע"י עדים, חייב לשלם קנס בושת פגם וצער (כתובות מ' ב').

לגבי חומרת המעשה כמעט ואין הבדל בין המפתה (לדוגמא יחסי מרות) לאונס (בכח הזרוע). שנינו במשנה (כתובות ל"ט א'): המפתה חייב לשלם שלשה מיני תשלומים, והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת פגם וקנס. ומוסיף עליו האונס שנותן לה גם את דמי צער; שציערה במה שאנסה. מה בין אונס למפתה? – האונס נותן דמי צער והמפתה אינו נותן דמי צער.

שמענו מפי הקרבנות ששיקומן אורך שנים רבות ולא אחת הן נושאות עמן את הפגיעה הקשה בחירותן, לאורך כל ימי חייהן. אפילו הטרדה מינית פוגעת בהן פגיעה נפשית הדורשת לא אחת טיפול רפואי צמוד במשך חדשים ושנים.

בית הדין אמור להעריך את שיעור הבושת לפי חשיבות המבייש (ואפקט הפרסום). לגבי הקנס אין הבדל באונס ומפתה בת מלך או בת הדיוט.