הכשרת המטבח לפסח

ניקוי המטבח צריך להיות קפדני יותר מניקוי הבית, כך שלא יישאר בו אפילו פירור קטן של חמץ. הרב אליעזר מלמד מציג הוראות והנחיות לניקיונות הבית לפסח.

הרב אליעזר מלמד , ד' בניסן תשע"ד

הרב אליעזר מלמד
הרב אליעזר מלמד
צילום: פלאש 90

ניקוי הבית

הבדל גדול ומשמעותי ישנו בין ניקוי הבית לפסח ובין ניקוי המטבח. בניקוי הבית המטרה היא שלא יישאר פירור חמץ בגודל של כזית. ואילו בניקוי המטבח וכליו המטרה שלא יישאר חמץ אפילו כלשהו, שמא יתערב במאכלי הפסח. וכידוע חמץ בפסח אסור אפילו בכלשהו. וכאשר מדובר בכלים שמבשלים בהם, צריך שגם לא יישאר טעם חמץ בלוע בכלים, שמא בבישול או באפייה יצא טעם כלשהו של חמץ ויתערב במאכלי הפסח.

ויש שאינם עומדים על ההבדל היסודי הזה, ומדקדקים מאוד בניקוי הבית ואחר כך מתרשלים בניקוי המטבח.

הכשרת תנור אפייה

מנקים את התנור היטב, ואם יש חשש שנפלו פירורי חמץ לתוך דלת התנור (בדגמים הישנים), ישטפוה עם הרבה סבון, כדי שהפירורים ששם ייפגמו ולא יהיו ראויים למאכל כלב. לאחר מכן יש להפעיל את התנור על החום הגבוה ביותר למשך חצי שעה.

את התבניות קשה להכשיר, מפני שהן בלעו באור (באש) בליעה קשה וצריכות ליבון חמור, וכיוון שבליבון חמור צורתם תתכער - אין להכשירן (יעוין בפניני הלכה פסח י, ז). ולכן צריך לקנות תבניות מיוחדות לפסח, ואת תבניות החמץ צריך לנקות ולשמור כשאר כלי החמץ.

אם לא ניתן להשיג תבניות מתאימות לפסח, אפשר להשתמש בתבניות חד-פעמיות. וכך יעשו: יניחו את הרשת של התנור בתוך התנור בעת שמכשירים אותו בהפעלתו למשך חצי שעה על החום הגבוה ביותר, וכך הרשת תעבור ליבון קל, שמועיל למקצת הפוסקים. אבל כדי שלא להיכנס לספק יניחו על הרשת נייר כסף, כדי שיחצוץ בין הרשת לתבנית החד-פעמית של פסח, שאם יגלוש דבר מאכל מהתבנית לא ייווצר חיבור בין התבנית של פסח לרשת (יעויין פניני הלכה פסח יא, ד).

הכשרת הגז

בכל השנה אנחנו רגילים להשתמש באותה חצובה לסירים בשריים וחלביים, מפני שגם אם גלש מעט מן התבשיל הבשרי או החלבי על החצובה, האש ששולטת שם תשרוף ותפגום את מה שנשפך.

אמנם לקראת פסח, משום חומרת איסור חמץ, נוהגים ללבן את החצובה בליבון קל (רמ"א תנא, ד, מ"ב לד). ואפשר במקום זאת לצפות בנייר כסף עבה את הברזלים שעליהם הסירים עומדים, כדי לחצוץ בין החצובה שהעמידו עליה תבשילי חמץ לסירי הפסח. ובדיעבד מי שלא ליבן את החצובה ובישל עליה בפסח - המאכלים כשרים (כה"ח תנא, פב).

את שאר הברזלים שאינם נוגעים בסירים, וכן את משטח האמייל שמתחת לחצובה ואת ראשי הגז, צריך לנקות היטב מכל שאריות האוכל, אבל מכיוון שכל החלקים הללו אינם באים במגע עם הסירים - אין צריך ללבנם או לעוטפם בנייר כסף. ונוהגים להבעיר למשך כחצי שעה את כל הלהבות.

דין מאכל שנופל לתחתית הגז

ראוי לציין שבכל השנה יש להחמיר שלא לאכול מאכלים שנפלו על האמייל שמתחת לחצובה, מפני שגולשים לשם תבשילים בשריים וחלביים ועל ידי כך האמייל נטרף. ואם ידוע שניקו את האמייל היטב, ובמשך עשרים וארבע שעות לא גלש שם תבשיל בשרי וחלבי, יהיה מותר לאכול את מה שנפל עליו. אבל כשלא נתקיימו שני התנאים הללו - יש להחמיר שלא לאכול את מה שנגע באמייל, שמא בלע טעמי בשר וחלב. ואם נפלה שם חתיכה עבה, אפשר לחתוך את הצד שנגע באמייל ולאכול את השאר.

כיריים

כיריים חשמליות: מנקים את הכיריים היטב, ולאחר מכן מחממים אותן על החום הגבוה למשך כחצי שעה.

כיריים קרמיות, העשויות ממשטח הדומה לזכוכית שהוא עצמו מתחמם ועליו מניחים את הסירים, יש לנקותן היטב. לאחר מכן מחממים אותן על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה. ויש להמתין עשרים וארבע שעות בין בישול החמץ האחרון לתחילת בישולי הפסח (חימום זה נחשב ליבון קל, שמועיל בזה לדעת רוב ככל הפוסקים).

שיש וכיור

למעשה יש בזה שני מנהגים: המקילים מנקים אותם היטב ומערים עליהם מים רותחים. לפני העירוי יש לייבש את הכיור והשיש, כדי שהמים הרותחים ייגעו בהם ישירות, ולא יתקררו על ידי המים הקרים שעליהם. ולכן גם צריך לערות תחילה על הכיור, ואחר כך על השיש, ולהתחיל בשיש מהמקומות הסמוכים לכיור ומשם להמשיך לרחוקים. אפשר לשם כך להשתמש גם בקיטורית, שחום האדים היוצאים ממנה הוא כמאה מעלות (ודינו כעירוי של מים רותחים מכלי ראשון).

למנהג המחמירים, בנוסף לכך מצפים את השיש בשעוונית או בנייר כסף עבה, ובתוך הכיור מניחים כיור פלסטיק.

ואם השיש הוא רגיש, ולכן נזהרים שלא להניח עליו ישירות סירים רותחים - גם המחמירים יכולים להסתפק בעירוי מים רותחים בלא כיסוי שעוונית או נייר כסף (יעוין בפניני הלכה פסח יא, א‑ב).

פלטה של שבת

מנקים היטב, מחממים על החום הגבוה למשך שעתיים ומצפים בנייר כסף.

פלטת נחושת שמניחים על הגז אפשר להכשירה באחד משני אופנים: א) לנקותה וללבנה ליבון קל. ב) לנקותה, לחממה כמו בשבת למשך שעתיים ובנוסף לכך לצפותה בנייר כסף (פניני הלכה פסח יא, ה).

מיקרוגל

נוהגים להכשירו בארבעה שלבים. א) מנקים אותו היטב משאריות אוכל שאולי נותרו בו מחמת גלישת מאכלים או מזיעת המאכלים שיצאה עם האדים. ב) ממתינים עשרים וארבע שעות כדי שהטעם הבלוע בו ייפגם. ג) מכיוון שבליעת החמץ שבו נעשית על ידי האדים העולים מהמאכלים המתחממים במיקרוגל, לפיכך הכשרתו על ידי הנחת צלוחית מים וחימומה למשך זמן ארוך מעט מהמקובל. ד) מכיוון שיש לחשוש שאולי גלש איזה מאכל חמץ על הצלחת המסתובבת, יש להניח בעת השימוש בפסח פלסטיק או קרטון עבה שיחצוץ בין הצלחת למאכלים שמחממים בפסח. ואם אפשר טוב להחליף צלחת לפסח (פניני הלכה פסח יא, ו).

מדיח כלים

מנקים היטב את המסננת, שפעמים רבות נתקעים בה שיירי מאכל. מפעילים את המדיח על החום הגבוה ביותר, וכבולעו כך פולטו.

לגבי המגשים, לכתחילה רצוי להגעילם במים רותחים או בעירוי של מים רותחים או להחליפם. כשקשה להגעילם או להחליפם, אפשר להגעילם בהדחה בתוך המדיח בתוכנית הארוכה והחמה ביותר.

בכל מקרה צריך להמתין עשרים וארבע שעות אחר ההדחה האחרונה של כלי החמץ.

ויש מחמירים ומחשיבים את המדיח ככלי ראשון, שכדי להכשירו צריך להכניס לתוכו ברזל מלובן כדי שירתיח את המים. ומכיוון שקשה מאוד לבצע זאת במדיח ביתי, אין דרך להכשירו לדעת המחמירים. והמקילים יש להם על מה לסמוך (פניני הלכה פסח יא, ז).

שולחן האוכל

השולחנות שלנו עלולים להתקלקל בעירוי של מים רותחים. לכן העיקר לנקותם היטב, ואחר כך להדביק עליהם ניילון או נייר לכל משך הפסח, כדי ליצור חציצה קבועה בין השולחן לכלים ולמאכלים של פסח. על הנייר או הניילון יפרשו את המפה. וטוב להקפיד שלא להניח סירים רותחים ישירות על השולחן, אלא על צלחת הפוכה וכדומה (פניני הלכה פסח יא, ח).

מקררים

מכיוון ששימושם בצונן, החשש היחיד הוא שמא נשארו בהם פירורי חמץ, ולכן הכשרתם בניקוי. את המקומות שקשה לנקות, כדוגמת החריצים שבצד הגומיות שבדופן המקרר שיש חשש שמא נתקעו שם פירורי חמץ, יש לנקות עם הרבה מי סבון או חומר אחר שיפגום את הפירורים מלהיות ראויים למאכל כלב. ואין חובה לפתוח את הגומיות כדי להוציא את הפירורים הטמונים שם.

ארונות מטבח

כשהיו מדפי הארונות עשויים מעץ טבעי, פעמים רבות שהיו בהם סדקים והיה קשה לנקותם באופן מוחלט מחמץ שנדבק בהם, ולכן הורו האחרונים לצפות את המדפים בנייר או במפה (מ"ב תנא, קטו). אבל במדפים חלקים כשלנו אין חשש שנשאר עליהם חמץ, ולכן לאחר ניקיון טוב אין חובה לפרוש עליהם נייר או מפה. ואף על פי כן רבים נוהגים לצפות את המדפים בניר (פניני הלכה פסח יא, ט).

בקבוק פלסטיק של תינוק

טוב להחליפו, ובשעת הצורך אפשר לנקותו ולהגעילו.

מיחם חשמלי

מיחם חשמלי ומיחם שבת (שמניחים על פלטה), צריך להגעילו שמא נפלו בו פירורי חמץ ונבלע טעמם, והגעלתו על ידי מילוי מים ככל האפשר, הרתחתם ושפיכתם כדרך שרגילים להוציא מהמיחם את המים. וטוב לנקותו תחילה מהאבן המצטברת בו.

כאשר נוהגים להניח על מכסה המיחם חלות כדי לחממן לקראת סעודת שבת, יש להגעיל את הדוד והמכסה.

תרמוס: מנקים היטב ומגעילים ברותחים, וכשקשה להגעילו אפשר להסתפק בעירוי מים רותחים לתוכו ועל פיו.

שיניים תותבות, פלטה וקוביות

יש לנקות היטב את השיניים התותבות או הפלטה (לצורך יישור שיניים) לפני שיגיע זמן איסור חמץ, ואין צורך להגעילן, מפני שאין רגילים להכניס לפה מאכלים ומשקים רותחים. וכשם שאוכלים בהן מאכלי בשר וחלב על סמך ניקוי בלבד, כך אפשר לאכול בהן בפסח (ויש מהדרים משום חומרת איסור חמץ להכשירן בכלי ראשון או שני).

דין הקוביות שמודבקות על השיניים למשך מספר חודשים כדין השיניים עצמן, וכשם שמנקים את השיניים היטב לקראת פסח, כך מנקים עם מברשת סביב הקוביות.

מכירת הבית אינה פוטרת מבדיקת חמץ

יש שנוסעים מביתם לכל הפסח ורוצים למכור או להשכיר את ביתם לגוי כדי להיפטר מבדיקת חמץ. אבל להלכה אינם נפטרים בזה מהבדיקה (פניני הלכה פסח ד, יא). ולכן עליהם לנקות את הבית ניקוי רגיל, כפי שמנקים בכל שבוע. ובלילה האחרון לשהותם שם עליהם לבודקו מחמץ, היינו לבדוק שלא נותר בו פירור בגדול של כזית חמץ ויותר. בדיקה שכזו, בבית רגיל לאחר ניקוי רגיל, אורכת בערך רבע שעה. בבית שיש בו ילדים, מכיוון שהם מחביאים לעתים חמץ במקומות שונים, הבדיקה תארך יותר זמן. ואם ניקו את כל המגרות והמדפים, גם בבית זה הבדיקה תארך כרבע שעה.

גם את המטבח וכליו עליהם לנקות ניקוי רגיל, כדי שלא יישאר שם ממשות חמץ, כדי שיוכלו להשתמש בהם אחר הפסח. אבל אין צורך להכשיר את המטבח מבליעת החמץ, הואיל ואין מתכוונים להשתמש בו בפסח.