פעולות בלתי חוקיות

הרב משה צוריאל , י' בניסן תשע"ד

לפי העיתונות, ביום אתמול כמה מהתושבים היהודים התקיפו לחיילי צה"ל, הבריחו אותם מהמוצב שם עמדו והחריבו את המוצב עד היסוד. זאת עשו כמחאה על שצה"ל הרס לפני זה ארבעה מבנים בלתי חוקיים של התושבים.

ראשית, יש לגנות כל מעשה תקיפה, ובמיוחד נגד חיילי צה"ל. זה הוא מעשה איסור ויש להודיע לכולם לא לחזור על כך בעתיד.

אבל כאשר אני מחפש לדעת מי הוא ה"אשם" בדבר, אין לי מנוס אלא להצביע נגד קובעי המדיניות של צה"ל: הפרקליטות, הדרג המדיני, המינהל האזרחי וכו'. ואסביר.

אני אוהב ללמוד מדברי הרב קוק. מעשה שֶׁמְסַפֵּר הרב יהודה גרשוני ("אור המזרח", שנת תשכ"א, עמ' מד) כי "פעם בא הרב קוק לפני הנציב העליון לשדל אותו לשחרר עולים שעלו ארצה בדרך בלתי חוקית, ונעצרו ע"י השלטונות. באותם הימים הגבילה הממשלה הבריטית את העלייה של יהודים ארצה, ואלה פרצו ועלו על אף הגזירות. כששמע הנציב את דברי הרב שדיבר בזכות העולים הבלתי חוקיים, תמה ואמר 'הרי אלו עבריינים שעשו שלא כדין?!' ענה הרב קוק: 'לא אדוני הנציב! שלא כדין עושים אותם היהודים היושבים בגולה. ואילו העולים מן הגולה, כדין וכהלכה הם עושים!" עד כאן סוף ציטוט.

בעניננו, כאשר יהודים בונים בית מגורים על איזו גבעה ריקה, מאיזה טעם מונעים השלטונות את היאחזות היהודים בארצם? זעקה זאת עולה פי כמה כאשר אנו רואים שהערבים בונים בתים למאות ואולי אלפים, ובלי רשיון חוקי, והמינהל האזרחי אינו מונע וצה"ל אינו סותר את בניניהם.

כאשר שר הבטחון היה יכול בחתימת עט שלו להכשיר בנייה זו של היהודים ולהפוך אותם לחוקיים; כאשר ראש הממשלה היה יכול ליישם דו"ח ועדת לוי (שהוא עצמו יזם את הקמתה, והוא ייפה את כוחה של ועדה זו) ואינו עושה זאת, לדעתי הם הם שעושים פעולות בלתי חוקיות ע"פ היושר היהודי, ע"פ ההגינות הלאומית, ע"פ אותה הציונות שגדלנו עליה. ועוד יותר, הם עושים שלא כתורת ישראל.

ודאי כי המבצעים "תג מחיר" אינם נוהגים כראוי ויש לייעץ להם לחדול מכך. אבל מי באמת אשם בכל זה? אלו הם שמותחים את החבל האנטי-ציוני בקיצוניות מרושעת כזאת שגורמים להם להמרדה.

ואני פונה אליהם, "החכם עיניו בראשו". תראו מה שאתה גורמים בהריסת בתים של יהודים על שלא קבלו רשיון בנייה, מה שבין כה גם אם היו מבקשים אין אתם נותנים להם רשיון כזה. על צה"ל לנהוג על איפוק, ולא לנהוג ב"נקמנות".

חבל לנו על "מלחמת היהודים".