אהבת הרֵע - לא רק הסכמה עולמית

הרצון לתקן דברים חברתיים הוא דתי מיסודו ולכן אנחנו צריכים לטפח את החברה.

הרב יעקב אריאל , כ"ד בניסן תשע"ד

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

פרשת קדושים משופעת במצוות ובפרשה מופיע פסוק אחד מפורסם ורבותינו ראו בו מרכזי: 'ואהבת לרעך כמוך' ורבי עקיבא אמר עליו כי 'זה כלל גדול בתורה'.

רבותינו הבינו שהפסוק הזה הוא מפתח לכל המצוות בין אדם לחברו. אך גם המצוות שבין אדם למקום קשורות למצווה זו.

הפסוק הזה בדרך כלל מצוטט למחצה ולא מפורש בצורה נכונה. כתוב 'ואהבת לרעך כמוך' אבל יש המשך - 'אני ה''. השאלה מה היא נקודת המוצא לאהבת הרֵע. אהבת הרֵע זה דבר כלל עולמי' כולם מבינים שאי אפשר לפתח קשרים חברתיים בלי זה.

אדם לא יכול לעבוד בכל המקצועות אלא צריכה להיות חלוקת עבודה שכל אחד יהיה בתפקיד משלו. בלי חברה אדם לא יכול לשרוד אבל זו ראייה קטנונית.

הפסוק אומר 'אני ה'' - כולכם נבראתם בצלם אלוקים. 

כל אדם יש לו כשרונות מיוחדים ומותר לו להתפרנס מכשרונות אלו אבל צריך לדעת שהעושר נובע מתוך אותה הדדיות. חשבת על המצאה והקמת חברה? אתה מוכר את זה לאחרים ובלי שיקנו ממך - לא היית יכול להתעשר. ממה נבע העושר? מזה שלאחרים אין ולך יש.

'לא טוב היות האדם לבדו' - כשהוא לבדו הוא לא טוב. כשהוא טוב הוא צריך מישהו שיוכל להיטיב עימו.

הרצון לתקן דברים חברתיים הוא דתי מיסודו ולכן אנחנו צריכים לטפח את החברה, גם לקראת שנת שמיטה שהיא שנה שבה התורה דורשת הדדיות.