כן, 'ראשית צמיחת גאולתנו'

עלינו לכבד את זכר הנופלים וללמוד מהם את הגבורה ונמשיך לשמוח ולגדול במילים שלעיתים נשחקות כגון 'מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו'

הרב אלישע וישליצקי , כ"ט בניסן תשע"ד

הרב אלישע וישליצקי
הרב אלישע וישליצקי
באדיבות קרן קהילות

הימים האלה הם ימים של כובד ראש ואחריות.

אנחנו בימי ספירת העומר ובתוך כך יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור וכן יום העצמאות - אפשר לכנותם עשרת ימי התשועה, ימים המחייבים ענווה והכרת הטוב.

אנחנו לא חיים כאן מאליו ןלולא עקידתם של אלו שנהרגו על קידוש ה', לא היינו כאן היום, אך מצד שני החיים שלנו כאומה ומשפחות הם בעצמם לא רק ממשיכים את גילגוליה של הנשמה הישראלית

הדרך ארוכת הטווח והמורכבת שעבר עם ישראל אמורה להיות מטלטלת ומעמידה לכולנו. לא רק טקסים חיצוניים אלא משמעות גדולה בנפש. זאת הזדמנות - במערכת החינוך, בגרעינים התורניים ובהתיישבות - ללמוד מחדש את יסודותיה והסתעפויותיה של הדרך המיוחדת.

זאת הזדמנות לברר מתוך תורה, מתוך דבר ה', שהופיעה בדברי חז"ל לאורך הדורות, מי אנחנו ומה תפקידינו בעת הזאת, אך בימים האלה המשקל הכבד מאוד המוטל עלינו צריכה להעסיק אותנו פחות מה אני חושב על אחרים אלא יותר לעמוד מול הראי ולראות מה אפשר לשפר ולשנות.

עלינו לכבד את זכר הנופלים ואת המשפחות וללמוד מהם את הגבורה ונמשיך לשמוח ולגדול במילים שלעיתים נשחקות כגון 'מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו' ולאחר יום השואה אפשר להגיד 'אבינו שבשמים ... ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.. ושלח אורך ואמיתך לראשיה' - שה' יתן להם עצה טובה.