פונדקאות פתרון לכל דורש?

הרב אריאל בראלי , י"ט באייר תשע"ד

מאז ומעולם היהדות ראתה בחיוב את התפתחות העולם כחלק מהציווי האלוקי "וכבשוה". כמובן שדרך זו מזקיקה הכוונה כיצד להוביל השגים אלו לקידום העולם. ישנם נושאים שגם האנושות כולה מבינה שצריך לנהוג בהם בזהירות יתרה למשל שימוש נרחב 'בשיבוט גנטי' .
הפונדקאות ביסודה היא דבר חיובי המאפשר לזוגות שלא זכו לפרי בטן להצליח להביא לעולם ילדים שהם בשר מבשרם. יש להוסיף שמבחינה הלכתית חובה לערוך רישום מדויק על מנת לוודא שילדים אלו לא ינשאו לבני הפונדקאית. לדעות מסוימות נישואין אלו אסורים והילדים ממזרים כי הם רואים בפונדקאית את האמא ההלכתית ונמצא שאח נושא אחותו.

יוזמי חוק הפונדקאות לא התחשבו מספיק בעמדת ההלכה ולכן סיעת הבית היהודי הגישה ערער על מנת לערוך מחדש את החוק כך שיתאים להלכה.

לכאורה הכל הולך למישרין אולם עדיין ישנה בעיה קשה בחוק , הוא מאפשר לזוג חד מיני לפנות לשרות של פונדקאות ולגדל ילדים. עד היום הופיע בחוק שרק זוג נשוי זכאי להשתמש בשרותי פונדקאות מסיבות רפואיות. כיום מנסים להרחיב את הזכות לחד מיניים ולוותר על הנימוק הרפואי מה שיוביל בעתיד להשכרת רחם לכל דורש.

בימים אלו מפעילה סיעת יש עתיד מכבש לחצים על חברי הבית היהודי להגיע להסכמה על העניין ההלכתי ולהשאיר למחוקק את השיקול המוסרי.

יש לחזק את חברי הכנסת לעמוד בפרץ ולומר בפה מלא שזו הריסת המשפחה בישראל ופגיעה אנושה בזהות היהודית במדינת ישראל.