אי לך ארץ שמלכך נער

ד"ר אברהם שלום , ו' בתמוז תשע"ד

אורח
אורח
ערוץ 7

אחרי גלוי גופות הנערים הנרצחים התכנס הקבינט המדיני ביטחוני לישיבת חירום לדון בתגובה הישראלית נגד החמאס.

שמונה עשר ימים עברו מאז החטיפה, והקבינט לא הספיק להכין תכנית פעולה. בשמונה עשר ימים ארוכים לא עלה בדעת שרי הממשלה לשקול מה יעשו, לחבר תכניות, להכין את הצבא, לחלק הוראות לנציגינו בעולם ולצבא לאיזו פעולה לצאת מיד אם תמצאנה גופות הנערים.

אי לך ארץ שמלכך נער, אמר קהלת. אי לך ארץ ששרי ממשלתך נעורים מחשיבה, ריקים מדעה, משחקים כילדים ואינם מחזקים את המדינה. 'בבקר יאכלו' אומר קהלת ומתאר מלך המתחיל את יומו בזלילה, במקום לעסוק בענייני הארץ.

כזכור, לפני החטיפה היו שרינו – ציפי לבני ויאיר לפיד והשרים של סיעותיהם - עסוקים בתחרות ביניהם, מי ימצא חן בעיני האמריקנים והאירופים, מי ימסור קודם אלו חלקים של ארץ ישראל לאויבינו. והם דומים לילדים לא חכמים שאינם יודעים מה נעשה בעולם והיכן אנו חיים.

המדינות הגדולות של עירק וסוריה מתפרקות ואין עם סורי אחד ולא עם עירקי אחד, אלא ערבים סונים וערבים שיעים, כורדים ותורכים, ונוצרים ששמרו את הארמית לשונם מלפני הכבוש הערבי, ועוד חלוקה לקבוצות. אותם השרים אינם רואים ואינם מבינים זאת, והם להמציא עם ערבי חדש ולהקים עוד מדינה ערבית על אדמת ארץ ישראל. ואינם מבינים כי הערבים אינם חפצים ואינם זקוקים לעוד מדינה, אלא הם מתנגדים לקיום מדינת ישראל.

האויב מפגיז את ערינו ושרינו אינם יודעים כי למלחמה חוקים קבועים בעולם. כל מדינה חיבת להגן על חיי אזרחיה, ושולחת מטוסים להפציץ מחנות צבא ובתי חרושת ולירות בכל חיל של האויב בלי להעמיד לו סנגור, ובלא משפט והחלטה של בית משפט. האויב בוחר להפגיז בתי אזרחים ותומך במעשי החטיפה והרצח, וממשלת ישראל חיבת לפעול בצורה היעילה ביותר להעניש את המחבלים והתומכים בהם.

החוטפים לא חששו מה יקרה למשפחותיהם ומי יפרנס את קרוביהם, ועלינו לשקול גרושם של חברי הרשת המספקת חממה ומקלט וכספים למחבלים ומעודדת אותם. על האויב לחשוש בעתיד מן התוצאות המכאיבות של מעשיו ולא להעלות בדעתו עוד חטיפות ורציחות. מי שמעז להודיע כי שמח לשמע רצח הנערים שלנו אינו ראוי ללמוד באוניברסיטאות שלנו.

כאשר נתפס מחבל אין ממשלתנו כולאת אותו ואוסרת אותו כמו שעושים במלחמה לחיל של האויב, אלא נוהגת בו כאזרח , מביאה אותו לבית משפט, מעמידה אותו לדין פלילי וממנה לו סנגור ורק לאחר הוכחת אשמתו הוא נשלח לכלא לתקופה קצובה. ומיד אחרי תהליך פלילי משפטי זה, הופכת אותו ממשלתנו לשבוי, ומעניקה לו את כל הזכויות של אמנת ג'נבה לשבויים, ומקימת ומבטיחה לו חיים טובים ממה שהיו לו בעזה.

שרות בתי הסהר מעביר לו את הכספים של האש''ף ואותו מחבל קונה לו מטעמים בבית הסהר, שאולי לא הייתה ידו משגת לקנותם לפני שנכלא. יתרה מזאת לפעמים, הופכת את תוצאות אותו תהליך משפטי ארוך ויקר, ומשחררת את המחבל, כמו שמשחררים שבוי בתום מלחמה, לפני שרצה את העונש שנגזר עליו, בהיענות ובכניעה ללחץ שר החוץ האמריקני, או לדרישות החוטפים של גלעד שליט, במקום להעניש את אסירי החמאס שבידינו.

מחבל שלא לבש מדים ולא נלחם בצבא, אינו זכאי להגנת אמנת ג'נבה כשבוי מלחמה. מי שפעל נגד אזרחים ורצח ילדים מוגדר כפושע מלחמה ודינו מיתה. בכל פעם שמערכת המשפט שלנו אינה גוזרת מות על מחבל רוצח לפי העונש הקבוע בחוק הצבאי, היא מטילה עונש מיתה על ישראלים אלמונים אשר ישפכו את דמם מחבלים אחרים המתעודדים לראות שחברם שוהה בכלא בתנאי בית הבראה.

בג''ץ אינו מתערב בהחלטות ממשלה אשר הופכת את גזר הדין על מחבלים שנשפטו למספר מאסרי עולם בהליך פלילי מורכב וארוך והממשלה שולחת אותם לחופשי. שופטי בג''ץ הסבירו כי אינם מתערבים בהחלטות אשר סבותיהן מדיניות. אך בג''ץ מתערב בהחלטות ממשלה מסבות מדיניות ורק לטובת מחבלים. כך ציוה בג''ץ על יצחק רבין ראש הממשלה באותה תקופה להחזיר לארץ את ראשי החמאס שהגלה ללבנון. כך מנע בג''ץ מן הצבא להחריב בנין שהייתה סכנה שיסתתרו בו מחבלים, ולאחר החלטת בית המשפט התחבאו בו מחבלים שיצאו ורצחו את טלי חטואל ושלוש בנותיה עמה והבת שנשאה בבטנה.

ראש הממשלה כתב למנהיגי העולם אחר חטיפת שלושת הנערים להסביר את הפעולה נגד התשתיות של החמאס. מר בנימין נתניהו והביא מדברי חז''ל 'הבא להרגך השכם להרגו'. אבל ממשלתו עשתה את ההפך, מי שכבר הרג בנו, שחררה אותו שילך ויהרוג עוד, ולמדה את האויב כי אם יחטוף ישראלי, תסכים ממשלת ישראל לשחרר אלפי מחבלים כמו שעשתה ממשלת אולמרט ואהוד ברק.

אותה ממשלה יצאה למלחמה בעקבות החטיפה של גלעד אך נסוגה בלא שתקבל אותו לידיה ולאחר שנשפך דם חילינו שהקריבו חייהם להלחם באויב. חוטפי שלשת הנערים אולי גם חשבו שיוכלו לשחרר את חבריהם תמורת גופות ואינם להשאיר חייהם. . ממשלת אולמרט יצאה למלחמת לבנון השנייה אחרי שנחטפו חילינו בגבול, אך בסוף נסוגה עד המילימטר האחרון לגבול לפני המלחמה, בלא לקבל תחלה את גופות החיילים ובלא לתקן את הגבול , אף לא תקון קל שבקלים להשאיר את הכפר ע'גר בידינו בלתי מחולק בידינו למנוע מקור התלקחות בעתיד.

ראש הממשלה אשר שכח לתת יצוג נאות למצביעיו ולדעותיהם הלאומיות, ולא רצה במפלגת הבית היהודי בממשלתו, גם אינו מסוגל להתמודד עם תביעות הערבים לזכות שיבה לארץ ישראל לאחר שלא הצליחו להטביענו בים. אין הוא זוכר ולא מזכיר כי מחצית אוכלוסיית ישראל מוצאם ממדינות ערב, והיו שם אזרחים שלווים ומועילים ונרדפו ומצאו מקלט בארץ ישראל, ואנו התובעים מול מדינות ערב ולא הנתבעים.

אמצעי התקשרת בעולם לא הודיעו כי ישראל מחפשת אחר שלשה נערים, אלא מסרו כי נעלמו 'שלושה מתנחלים'. אבותיהם וסביהם של שנים מן החטופים נרדפו בארצות ערביות, רכושם נשדד ונדחקו לעזוב, וכאשר באו לארץ ישראל הם נקראים 'מתנחלים'. אבל הנכדים של ערבים שברחו מארץ ישראל אל ב 1948 בגלל מלחמתם בנו, נקראים 'פליטים' בפי ראש ממשלתנו ומנהיגינו המבקשים להקים להם מדינה.

ועוד אמר קהלת 'אשריך ארץ שמלכך בן חורים'. נער אינו מקביל לבן חורים (*), אבל המובן של נער כאן הוא עבד או משרת, כמו שנאמר על גיחזי, נער אלישע, (**) והעבד הפוך מבן חורים, מאדם חפשי.

ברור כי כמה משרינו מבקשים לרצות את ג'ון קרי או את אובמה וכבולים בתסביכים גלותיים, כמו שהיינו נרדפים במזרח אירופה ומושפלים, ובגולה היה היהודי כנוע ומבקש לרצות ולפיס את הפריץ, ונזהר מאד לא לעורר את חמתו. גם בהתנהגות מול הערבים אנו רואים רצון לפייס ולשחד את גדולי אויבינו. ממשלתנו יודעים על הצפיפות בבתי החולים בארץ וכמה מחכים החולים לטפול, אבל הם מאמינים כנראה כי הבאת ילדים מעזה לטפול בארץ תהפוך את החמאס לאוהבינו.

ראש הממשלה מקים עיר ערבית חדשה נקים ל עיר חדשה, רואבי, שתהיה איום אסטרטגי על ירושלים, אנו משפרים את בטחוננו כי תושבי ראובי יכירו לנו תודה. במשך אלף שנות שלטון מוסלמי על ארץ ישראל בנו הכובשים רק עיר אחת, רמלה, ומר נתניהו מקים עוד עיר לאחר מאות שנים שלא הקימו הערבים עיר כאן. חנין זועבי התלוננה כי ישראל והציונים הם קולוניליסטים, מתנחלים, כי בנינו מאות ישובים ולא בנינו אף ישוב ערבי. היא לא הזכירה כי במהלך השלטון המוסלמי על הארץ נחרבו מאות ישובים, ובישראל פרחו ושגשגו והתרחבו הישובים הערביים.

בקבינט המדיני היה השר נפתלי בנט ראש הבית היהודי כמעט היחיד בעל קול לאומי. השרים חברי 'ישראל ביתנו' ד''ר עוזי לאומי ויאיר שמיר, נושאי מורשת ז'בוטינסקי , אינם חברי הקבינט, אבל חברים בו השרים של הרשימות 'התנועה' ו'יש עתיד''. אין בקבינט אף שר אחד של קהילות יוצאי ספרד והמזרח, כמו שאין אף שופט מקרבם בין שופטי בג''ץ.

כפי הנראה כיון שחכמתם המדינית נופלת בהרבה מחכמת אלה שהביאו עלינו את הסכם אוסלו ואת ערפאת ואת צבאו לארצנו. בגלל ההיסטוריה השונה של קהילות ישראל במזרח חסרים לבניהם הדחף והתסביך להיכנע לפריץ ולפיס את האויב במקום להענישו. ורובם ראו בתהליך אוסלו דרך להתאבדות לאומית ולא תהליך לשלום, והם מצביעים ברובם עבור הלכוד, אשר ראשיו מזלזלים בדעותיהם ובמאוייהם, רק מתוך תקוה להקמת ממשלה לאומית.

אנו זקוקים לממשלה של בני חורים, אשר תגן עלינו ועל זכותנו לארץ ישראל. ממשלה אשר תסביר לעולם כי מי שנלחם נגדנו אינו עם חלש הנקרא פלסטיני, אלא הערבים על מאות מליוניהם. הערבים אינם זקוקים לעוד מדינה, ויש להם שטחים עצומים ולמעלה מעשרים מדינות. לולי היתה קימת ישראל היה שטחה מתחלק בין מדינות ערב הקימות ולא היו הערבים מקימים שם מדינה.

הערבים זקוקים למנהיגים אשר לא יסיתו אותם נגד ישראל, אלא ויבנו להם בתי ספר ובתי חולים, במקום להוציא את כספם על טרוריסטים. עד שיקומו מנהיגים כאלה, ישראל היא היחידה אשר ארופה ואמריקה צריכות לתמוך בה מול הטרוריסטים.

________________________________________________________________________

(*) בן חורים, הצורה המקראית של הצרוף 'בן חורין' בלשון חכמים הזכור לנו מן ההגדה של פסח ,השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין.

(**) לפי הפרוש 'דברים יפים' על קהלת של משה בן חיים אלשיך שנולד בסלוניקי לפני כחמש מאות שנה ועלה לארץ והיה דין בבית הדין בצפת.