בנימין נתניהו ושאול המלך

הרב משה צוריאל , י"א בתמוז תשע"ד

מה בין שאול המלך לבין דוד המלך? ענו על כך חז"ל (סנהדרין דף צג, ב) "בשאול כתיב 'ובכל אשר יפנה ירשיע' (שמואל- יד, מז). ובדוד כתיב (שמואל-א יח, יד) "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל" (פירשו חז"ל: מצליח). מה הביקורת הזו של חז"ל?

עונה הנצי"ב ("העמק דבר", במדבר כד, ח) "בשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. אבל הנפקא מינה [=ההבדל] שביניהם שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו. ורק מפיל ומחליש אותו. נמצא אינו מצליח את אומתו. אלא 'מרשיע' את שכנגדו. ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזהו הצלחת האומה [=שלו]. וזה היה הנפקא מינה [ההבדל] בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו. ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב וכל האומות שכבש".

למה הדבר דומה? אם רוצים להתגבר על חיידקים מזיקים שחדרו לגוף האדם, החולה חייב לבלוע כדורי אנטי-ביוטיקה מספר מסויים של ימים, ובזה יחסל את המחלה. מה יהיה אם יבלע כדורים רק חצי מהזמן שהקציב לו הרופא? ודאי יחליש את האויב, אבל לא יחסל אותו. עתיד אויב זה להתקומם עליו שוב.

כל הביקורת נגד רה"מ אולמרט וממשלתו, במבצע "עופרת יצוקה" מבוססת על מה שלא השלימו את המלאכה. אמנם הרפו ידיו של האויב אבל הוא חזר להתקיף אותנו שוב, כעבור תקופה יחסית קצרה.

כך חוזר בנימין נתניהו על אותו המשגה. במקום להלחם "כמו במלחמה" ולנפץ ראשי הטרוריסטים, לחסל את הלוחמים ההם עצמם, הוא מסתפק בהריסת תשתיות, בנזק חמור לבנינים ריקים, בהפיכת עזה לתל חרבות. האם זה מה שימנע מהם לשוב למעשיהם הנפשעים בעתיד? הרי אין להם בעיה תקציבית לקבל כספים מידידיהם מעבר ליד ולשפץ את הבנינים. אדרבה, ירצו להוכיח שהם עדיין חיים ובועטים.

כל עוד הממשלה רוצה "עבודה עדינה" ולא לנגוע באוכלוסיות עוינות, ולכן נמנעת מהתקפות ישירות באויבים, הרי המאמץ הנוכחי נידון לכשלון בהשגת יעדיו.

ממשלה זו שלנו דומה במעשיה למעשי שאול המלך, ולא למעשיו של דוד המלך.

וחבל.