המלחמה כשיבה לדעות בריאות

על אותם 'חפים מפשע' נמנים בין היתר הילדים שהזמינו את שלושת חיילי מגלן להיכנס לבניין ממולכד, וכך הצליחו להביא אותם לידי מוות

הרב ד"ר אליהו זיני , י"א באב תשע"ד

כמו בעקבות כל אירוע גדול ומבורך בתולדותינו, ישנם אנשים הדוחקים את עצמם למרכז הבימה, תאבי כבוד ומעמד, ולשם זה מוכנים לפגוע בכל דבר קדוש, העיקר שדעותיהם ומעמדם יהיו המככבים. כך פעל הערב רב במהלך מתן תורה, וכך יש הפועלים במהלך 'צוק איתן'.

חוגים שלמים שהמלחמה האחרונה מוטטה את השקפת עולמם המדינית והאידיאולוגית, מנסים בכל מחיר לחזור 'לתחייה', קרי, לשוב ולזהם את האומה כולה בדעותיהן שהוכחו כפסולות, כעוולות שאין כדוגמתן, וכמעשים שעלו ברבבות קרבנות, וכעת עלו ביותר מששים הרוגים וכמאתיים פצועים מתוך החיילים הנפלאים שלחמו ברצועה. על החוגים האלה נמנית קבוצה של ליצנים המתיימרים להיות מנהיגים רוחניים ציוניים, אך למעשה הם שועלים קטנים המחבלים בכרם ישראל.

כבר מראשית המבצע יצאו בקריאות של הזמנה ל'מוסריות' מזוייפת, קרי, להקרבה ולסיכון של חיילינו בשם הגנה על 'חפים מפשע'. על אותם 'חפים מפשע' נמנים כמובן, בין היתר, את אותם הילדים שהזמינו את שלושת חיילי מגלן להיכנס לבניין ממולכד, וכך הצליחו להביא אותם לידי מוות בטוח ואכזרי, תוך ניצול מקיאבילי של אהבת האנוש הנטועה בלב ישראל. ובעלי השקפות טמאות ומטמאות אלה, מנסים להנחיל לעם ערכים נוצרים מובהקים (למרות כל הכחשותיהם).

אין פלא שרבים מהם (אם לא כולם) התחנכו במוסד הספוג רוח נוצרית, פרי יבוא מארה"ב, והם אפילו לא מהססים להציע להתפלמס עם הרמב"ם המכחיש את דעותיהם הפסולות.

אחד מהם, 'התעלה' ממש בערב תשעה באב זה, מעל כולם. הוא ערך השוואה מפלצתית ומזעזעת בין החמס, ובין הכתות הנאבקות זו בזו בעת חרבן הבית השני!! רק מוח טמא, רק אישיות חסרת כל אמונה, חסרת כל תורה, חסרת כל הבנה בהיסטוריה, חסרה כל הכרה במהות ישראל, יכולה להתדרדר עד הדיוטה התחתונה הזו של חמישים שערי טומאה. ומהם מקורותיו: הצהרותיו של הבוגד פלביוס, ששכח את כל מהות כהונתו כדי לשרת את אוייבי עם ישראל. ובדיוק בשעה שעם ישראל בוכה חורבן בית שני זה, הוא אינו מהסס להשוות את אבותינו לחמס!!

וכל זה תוך זיוף מחפיר של העובדות ההיסטוריות. אמור נא לי עם הארץ ושכל עקום שכמותך, היכן מצאת בעזה, אם כבר אתה משווה ירושלים דאז לעזה, את אותם רשב"ג הזקן, רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר, רבי יהושע ועוד כל חברי הסנהדרין, עשרה הרוגי מלכות ושאר קדושי עליון שנספו?! ולמה הנך משקר ואינך מספר שרשב"ג הזקן הוא זה ששלח את פלביוס כדי ללחום נגד האימפריה הרומאית, וזה האחרון שלא היה שמח מזה, לא היסס להעיד על שנאת רשב"ג כלפיו, עובדה המעידה כאלף עדים על חוסר ההערכה שרחש רשב"ג כבר מראש כלפי אותו האיש שיהפך מאוחר יותר לבוגד?! להשיב לכל הטענות האוויליות והמוצגות במאמרו בשיטות שאין ה-ק.ג.ב הבולשביקי היה מתבייש בהן, דרוש ספר שלם (על חלק מהם כבר פירסמתי מאמרים בנידון).

וכל זה הוא מעז לפרסם בשעה שחיילינו עדיין בתוך עזה, עדיין בסכנה אדירה, כאשר אין איש היודע עדיין אם הסתיימה מלחמה זו או לא. שום ענווה, שום יראת שמיים, שום צניעות אין כאן!!

והחמור ביותר בעיניי, אינן דעותיו הרקובות, דעות שהוא מנסה להנחיל בספרי קוסמים שהוא מפרסם כבר מספר שנים, לקול מחיאות הכפיים של כל רחוק מתורה, מקודש ומלאומיות, אלא את המצב בו הוא מעמיד אותי והדומים לי. הלא נמנעתי עד היום מלהגיב, אף לכל דבר מרגיז שנכתב במהלך המלחמה, גם כאשר הוא היה מקומם ומזמין תגובה מיידית, וכל זה, משום שכולנו הבחננו באחדות הנפלאה, שכדוגמתה לא ראינו עשרות בשנים, ולא רציתי למרות כעסי, לקלקל אחדות נפלאה זו.

אבל מרוב תאוות פירסום של המחבר וחבריו, הם לא בחלו לנצל מציאות מיוחדת ונעלה זו, כדי להחדיר בעם עוד מנת רעל, ומתוך חשבון פשוט אך ערמומי: אם איש לא יגיב, המסר שלהם עובר, והם ניצחו, ואם מאן דהו יגיב, לאור העובדה שהם דאגו להציג את עמדותיהם מוסוות כדאגה לעם, כל מי שישיב הוא זה שיחשב בעיני הבריות למקלקל אחדות נפלאה זו! התנהגות שפלה ומחפירה!

ועתה הוא מוסיף להתריע מול ה'מרעילים' וה'מזהמים' את האוירא בא"י – סגנון הידוע כבר מאחד מחבריו בכנופייה, שהעיז להשתמש בו במהלך המלחמה בלשון זו עצמה כלפי מי שלא הסכים עם דעותיו – ולהאשים אותנו שאין אנו שולחים ילדינו לקרב. ובכן, כאב לשלושה ילדים עם צו-8, אין ברירה אלא להשיב גם על עיוות בזוי זה. הוא רומז כמובן לעויינות כלפי ערבים הלוחמים נגדנו ולמזדהים אתם מבפנים, שהתעוררה עתה בצבור, והוא כחבריו, אינו מסוגל להבחין בין שנאת אוייב ובין שנאת הזר!! איזו תעודת עניות אינטלקטואלית, עניות אנושית ועניות מוסרית!!

ואנו אומרים בפה מלא: מי שאינו שונא את שופכי הדמים, הוא עצמו איש דמים!! לי אישית, חוששני שיש לי דווקא יותר הערכה כלפי אנשי חמס ממה שיש לי כלפיו וכלפי דומיו. לפחות אנשי חמס מוכנים להקריב את עצמם בשביל עמם, כאשר המחבר וחבריו יוצאים להגנת האוייבים בשעת הקרב, לגינוי אחיהם, לגינוי כל מי שאינו מסכים אתם, כמובן לא מבלי לדרוש מכל אחד לקבל את האחר כפי שהוא, במיטב הצביעות והרשעות הפוסט-מודרנית! החמס עושה את זאת בשיטות פסולות ואכזריות, במנהרות?! אכן, אבל זה בדיוק מה שאתם עושים, שהרי אתם חופרים מתחת לחוסן הלאומי שלנו, מכים בגב את מי שאינו תמים דעים אתכם, וכל זה בשם הגנה על הצדק והיושר הנקבע כולו על ידכם בלבד, בדיוק כמו שהחמס קובע את האמת רק עפ"י דרכו.

וכמו שהחמס מגייס את דעת הקהל העולמית לטובתו, כך אתם מגייסים את דעת הקהל שלנו נגדנו ונגד מורשת ישראל! וכמו שהחמס כדי לפגוע בנו משתמש בנשק גדולי שונאינו כיום, האירנים, כך אתם משתמשים בנשק נוצרי ומערבי, גדולי שונאינו בהיסטוריה, כדי לפגוע בנו ובדעותינו!

ואם המחבר וחבריו רוצים באמת לדעת למה הייתה שנאה כה גדולה בזמן בית שני, התשובה פשוטה מאד: היו כבר כל כך הרבה בעלי דעות נכריות לעמנו – בדיוק כדעותם הם היום - שלא היססו לפגוע בחוסן הלאומי, שיש שראו בהם סכנה עצומה לעם כולו. היה אפשרי להמשיך עוד הרבה בהשוואה בין שפלותכם ולשפלותם, אבל די בכך.

דבר אחד כן לא נהסס לומר אם תמשיכו: היין שלכם יהיה יין נסך, ספריכים ומאמריכם הם כבר ספרי קוסמים. אבל אל תדאגו, לא נרים יד עליכם, אלא נתעלם כליל מכם, ונחשוב רק על הנוער הנפלא שלחם, ועל פשוטי העם הבריאים בנפשם, שרצו את מחיקת הרע העולמי ללא כל רחמנות, בזכות שלא למדו לא מכם ולא לצדכם, ולכן הצליחו להימלט מטומאות דעותיכם, ובאו תוך סכנת נפשות ממש, לפנק את אותם צעירי הצאן מלאי מסירות נפש עילאית, ונתפלל שיום אחד יהיו הם המנהיגים של מחר, ויראו לעם כולו איך מטהרים את הארץ מכל טומאותיכם. ואלה שביערו את הרע של החמס, ידעו גם לבער את הרע של דעותיכם.