מכתב גלוי לשר האוצר

מר בנימין נתניהו, שקיבל על עצמו את גזירת ראש הממשלה, מר שרון לנהל את משרד האוצר, לא גילה לציבור את השקפותיו בנוגע לדרך בה הוא מתכוון ללכת בתפקידו כשר האוצר. קריאת הזירוז שיצאה מפיו עם כניסתו למשרדו, "חברה בואו נתחיל לעבוד", כוונה בחלקה לעובדי המשרד ובחלקה לעצמו.

אלכס לכיש , ח' באדר ב תשס"ג

מכתב גלוי לכבוד שר האוצר החדש, מר בנימין נתניהו

מר בנימין נתניהו, שקיבל על עצמו את גזירת ראש הממשלה, מר שרון לנהל את משרד האוצר, לא גילה לציבור את השקפותיו בנוגע לדרך בה הוא מתכוון ללכת בתפקידו כשר האוצר. קריאת הזירוז שיצאה מפיו עם כניסתו למשרדו, "חברה בואו נתחיל לעבוד", כוונה בחלקה לעובדי המשרד ובחלקה לעצמו. ראוי היה כי אדם הלוקח על עצמו תפקיד כה חשוב וגורלי, יגלה לציבור, ולו רק טפח, מעקרונותיו ותפיסת עולמו.

מצבו של המשק הישראלי אינו זר למר נתניהו. מן הסתם הקדיש ללימוד נושא זה, זמן ומחשבה רבה בתקופת הצינון שעבר מאז פרישתו הדרמטית מהמפלגה. אך מאחר ומר נתניהו, העדיף להשאיר אותנו בערפל לגבי תוכניותיו והשקפותיו, ארשה לעצמי להעלות נושאים אלו במקומו.

ניצבים אנו היום, בפני שוקת כלכלית שבורה. התיירות נפגעה קשות מהסטייה שחלה במסלול תהליך השלום, ולא נראה כי תחזור לאיתנה בזמן הקרוב. ההשקעות האדירות של השנים האחרונות בשוק ההי-טק, ירדו בחלקן הרב לטמיון. שנים תידרשנה לפיתוח מוצרים חדשים שיש להם ביקוש בשוק העולמי. מצד שני, כתוצאה מהכפר הגלובלי שהקימה רשת האינטרנט, ונפילת חומות הקומוניזם, גברה התחרות הכלכלית בעולם. תחרות זאת לא פסחה על איש וכלכלות חזקות יותר מכלכלת ישראל מתאימות עצמן למצב החדש. אז מה עושים? לפני שאפרט את הצעותיי נברר נא שתי אקסיומות עקרוניות.

היכן צומח הכסף? (הדולרים הירוקים. לא הירוקים של מפעל הפיס).

במדינת ישראל הכסף אינו צומח על העצים (אולי באמריקה של פעם). אין לנו אוצרות טבע, אין שטחי קרקע גדולים ופוריים , ההכנסות מכספי הפיצויים הגרמניים הולכים ומידלדלים ויכולת קבלת ההלוואות ממקורות מסחריים הולכת ומצטמצמת.

המקור שנותר לנו הוא ממכירת סחורות (לחו"ל) ושירותים. סחורות בדמות מוצרים של מפעלי תעשיה ושירותים מסוג של תיירות.

לאן הולך הכסף?.

שנים של שלטון דמוקרטי הבנוי על קואליציה צרה של מפלגות בינוניות וקטנות, אפשרו לקבוצות לחץ שונות השולטות על משאבים חיוניים של המשק, לפרוס לעצמן נתח נאה מהעוגה הכלכלית.

תרבות הזכויות של הפרט, שהתפתחה בעולם מאז המהפכה הצרפתית, קבלה כאן בארץ תנופה חדשה. הצירוף של דוקטרינות סוציאליסטיות-קומוניסטיות עם לב יהודי רחב, ניפחו ללא הצדקה את ההוצאות על תשלומי ההעברה. צרפו לכך את הסכומים שהוצאו מהאוצר בעזרת תרגילי הסחטנות של חוגים שונים, שהתפתחו, עם רבות השנים, לאומנות בפני עצמה. צרפו את הוצאות הביטחון והחינוך החיוניים, ותקבלו את התשובה.

רוב הכסף מתבזבז על רמת חיים מעבר ליכולת המשק ועל צריכה של מותרות.

מה ניתן לעשות?

ראשית, חייבים ומייד, לקטוע את רגליה של האידיאולוגיה השקרית של זכויות על גבי זכויות על גבי זכויות.

נאום אידיאולוגי טיפוסי מסוג זה, קידם את מינויו של מר נתניהו, מעל דפי העיתון מעריב, במוסף עסקים מיום ו' ג' אדר ב' 7.3.03 , כל כולו חלוקת כסף (שאיננו). במקום ייצור כסף (שחסר).

יש לשנות מן היסוד את התפיסה המעוותת שלאזרח יש מעט מאוד חובות כלפי המדינה והחברה, אך זכויות, יש לו בלי סוף. חייבים לגייס לשם כך את כל חילי הממלכה השביעית, ציבור העיתונאים המקצועיים, שיסבירו לציבור מהיכן צומחות הרגליים והכסף.

שנית, חייבים ומייד, לשנות את רמת המיסוי עבור אותם אנשים מוכשרים היודעים להקים ולתפעל מפעלי תעשיה יצרניים. כל אדם בעל יוזמה שיבוא להשקיע ולבנות כאן מפעל, חייב להתקבל בתנאים של מלך. קיים מאגר אדיר של אנשים כאלה בעולם היהודי ורק מיסוי קטלני, הן מצד הממשלה והן מצד העיריות מרחיק אותם מהשקעות במדינה.

שלישית, חייבים ומייד, להגיע לאמנה לאומית על השכר המשולם לציבור הגדול של עובדי הממשלה העיריות והשירותים, אנשי חינוך, אנשי צבא, עובדי עיריות, פקידי בנקים ועוד. כל אלו ששכרם אינו נקבע על פי חוקי ההיצע והביקוש של שוק חופשי. גדרות הביטחון המקיפות את המדינה סביב סביב, וכן העוינות של המדינות השכנות, מונעים מעבר חופשי של סחורות ושירותים וקיום מנגנון טבעי לקביעת משכורות. משכורות של שכירים בשוק הממשלתי המוגן צריכות להיקבע על פי משכורות מקובלות במדינות שבהן פועל שוק חופשי. השיטה הנהוגה כיום, של קביעת משכורת בעזרת אקדח המוצמד לרקתו של המעסיק הממשלתי, תהרוס כל אפשרות להבראת המשק.

ההצעות השגורות, הנידונות היום במשרדי האוצר, של הקטנת המיסוי וחסכון בהוצאות, אינן מטפלות בשורש הבעיה. דרושה לנו עתה מהפכה אמיתית. ללא מהפכה כזו, כישלונו של מר נתניהו,כשר אוצר, מובטח מראש.אלכס לכיש הוא מהנדס מוצר בכיר, באחד המפעלים הידועים בעולם.