הממשלה מעצבת אוסלו ג' בקהיר

לא רק שמנעו מצה"ל להביס את עמלק, אלא הזינו את האויב במאות משאיות אוכל כל יום, בניגוד לכל שכל, לכל יושר, לכל הגינות

הרב ד"ר אליהו זיני , ט"ז באב תשע"ד

דעות לבן ריק
לבן ריק
מוסדות 'אור וישועה'

מלחמת 'צוק איתן' התנהלה למעשה בין שלושה גורמים. הראשון, החמס, עמלק דורנו, אך חדור אמונה עמוקה בדרכו, ואמונה עמוקה ב'אללה'.

השני, המבדיל, חיילי צה"ל שלחמו בעוז ובגבורה נפלאה מול אותן חיות אכזריות צמאות דם. חיילי צה"ל אלה רוממו את העם למדרגה נשגבה שזה אולי מאות בשנים שלא ראינו כדוגמתה, איחדו את כל העם מאחוריהם, ביטלו כל המחיצות, החדירו אמונה רבה ועמוקה בכל השדרות, ובאמונה בה' עצומה ואצילה, במסירות נפש עילאית, חירפו את נפשם למען עם ה', עמו, ארצו ותורתו. מחזה מרהיב נפש, שבע"ה לא ישכח זמן רב מכל בני עמנו.

והגורם השלישי, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, שלוש דמויות מרכזיות בחיינו הלאומיים, שלצערנו הפגינו רפיסות נוראה, חוסר כל אמונה בעם ה' וביכולותיו, התמלאו פחד ורעדה מפאת אותן החיות של החמס, ומתוך רצון לחוס על חיי חיילינו, התקפלו בכל החזיתות מתוך פחדנות שאין לה שום מקום במעמדם.

מתוך אי-הבנה מוחלטת בכל המתרחש במזה"ת, אי הבנה מוחלטת שהלוחמים כאן לוחמים תמיד מטעמי אמונה ודת, מתעקשים באיזה שהוא עיוורון מערבי כרוני - שאכן מגולם היטב באותו פסל שעיניו מכוסות בסרט בד, באמצעותו הציגה הנצרות את היהדות - לטעון שאין מימד אמוני לסכסוך, ושמדובר במאבק גיאו-פוליטי אזורי.

שלושת המנהיגים האלה לא חשים שהחלטותיהן מנותקות מן המציאות ממש. על זה יש להוסיף, שהם, חבריהם ויועציהם לא הצליחו להפנים שמדינת ישראל היא מדינה עצמאית, או לכל הפחות אמורה להיות עצמאית, קרי, אמורה לחשוב במונחים המעניקים לה עצמאות. אבל לא כן הוא במנהיגים חדורי תפישה חילונית: כמו שבגלות חיינו היו תלויים לנו מנגד עפ"י גחמות הפריץ המקומי, כך עדיין היום הוא מנתבים את חיינו עפ"י גחמות של אובמה האנטישמי (לפני היבחרו הוא כינה את הפוליטיקה האמריקאית במזה"ת ה'מורסא' של הפנטגון).

ומה עשו ב'צוק איתן'? דבר נורא! לא רק שמנעו מצה"ל להביס את עמלק, אלא הזינו את האויב במאות משאיות אוכל כל יום, בניגוד לכל שכל, לכל יושר, לכל הגינות, ובזה הגבירו את הסכנה שריחפה על חיילינו הנעלים והנפלאים. הם מנעו כניסה והשתלטות על עזה, כביכול מחשש לאבדות כבדות, אך האמת היא שיש כאן חוסר אמונה ההופך אותם לבלתי-מסוגלים לחיות עם הרעיון שרצועת עזה היא חלק אינטגרלי מא"י, ולכן הם אינם מוכנים לשלוט בה ולהשליט בה סדר.

הם המשיכו לספק מים, חשמל, מזון ואף שלושת אלפים מנות דם! איפה שמענו שערורייה כזו?! יורים באויב כדי להשמידו, ושולחים לו מנת דם לרפאו?!? טמטום כזה, אטימות כזו, עיוורון כרוני כזה, רק מדינת ישראל הייתה יכולה להמציא!!

יוצאים להגיש 'מחיר' לחיות שרצחו באכזריות שלושה פרחים, בחורי ישיבה תמימים, ומה התוצאה? מציעים לרוצחיהם ולשולחיהם נמל ימי!! אפילו הסטן עצמו, מאז בריאת העולם לא הצליח להגות רעיון מקיאבלי, אכזרי, אבסורדי, מקומם, ועיוות מחשבתי כזה!!

כך נוצר דה-פקטו ריקוד על דם חיילינו הקדושים. כי הטריומוירה ואני לא מדבר עוד על הרשעות שבהפצצות על עזה. הלא מה הפציצו שם? השכונות העניות של פשוטי העזתים, שטחים ריקים, בתים ריקים ממחבלים. אינני בא ח"ו לנקות אותם מפשע, ולהפוך אותם, כפי שעשו טיפשים כרוניים בהגדירם 'חפים מפשע', כי שותפים מלאים לפשעי החמס, לא רק באשר הולידו אותו, אלא באשר הם מזדהים אתו מכל הלב.

אך נבזות היא זו, שלא הפציצו בתי מלון, השכונות היוקרתיות, ואת ראשי החמס!! מזל גם שלא ניתן לשלוח בשיחה מן המטוס תחבושות ושאר ציוד רפואי, ואוכל, כי אז היו שולחים את זה לכל אנשי החמס לפני הפצצתם! אלו שנתנו הוראות אוויליות כאלה הם חולי נפש כרוניים!

ואין צל של ספק בעיני כל בר דעת, שאותן פסידו-הפסקות אש, אותם תחנוני ממשלת ישראל בפני החמס להפסיק אש, היו דרכים שונות ומגועלות לבסס משא ומתן עם עמלק, ולהעניק לו מדינה, במסווה של מדינה ל'מתונים החילוניים', כגון אבו מאזן יש"ו, רוצח העשרים ושש הבנות במעלות (ועוד היד נטויה ח"ו), לעקור יהודים מארצם וממולדתם אחרי אלפיים שנות גלות, ואחרי קרוב ל-1400 שנות טבחים של הערבים בנו ובאבותינו, בארץ קודשנו ובכל שאר הארצות בהן התגוררנו! ואנו משתוממים: מהיכן באה כסילות כזו? מהיכן יונק רצון התאבדות זה? אין דומה לו בעיניי, אלא אותה תגובה אומללה של היהודים ה'יקים' בהגיעם לאושוויץ, שכאשר אמי ושאר חברותיה ממרכז אירופה (וביניהן אמו של הרמטכ"ל) הודיעו להם שכאן משמידים יהודים, לא היססו לדחות זאת על הסף, כדבר בלתי אפשרי ושלא יעלה על הדעת כלפיהם, 'אזרחי גרמניה' הנאמנים והמסורים! ההמשך ידוע.

צעקנו בדיוק כאותן הצעקות ערב אוסלו א', וערב אוסלו ב', וערב ההתנתקות הנשפעים, ולא רק שלא האזינו, אלא איימו עלינו, דחו בזלזול טענותינו המתבררות כיום כברורות מאד. ועתה במקום, להעמיד במשפט את שמעון פרס, יוסי ביילין, אריה דרעי, ושאר הכנופיות האחראיות על פשעים אלה, חוזרים כיום, כ'כלב השב על קיאו' (משלי כו), על קטסטרופה דומה, רק מפחד לשלוט בארצנו ביד רמה, מתוך בטחון בה' (ואף בעצמנו למי שיש בו שאר רוח), להודיע לעולם כולו שזו ארצנו שאליה שבנו בחסדי ה', בניסים עצומים כהבטחת הנביאים, והם מכניעים את עם ה', את גיבוריו, חייליו, בניו וכל היקר לנו, לפני חיות אכזריות בדמות אדם בטעות, שמקומם היחיד המתאים להם הוא גיהינם, ושוב צה"ל המביס את האויב, מתנהג כ'נביך' וכמובס! הנהיה כדבר הזה או הנשמע כמוהו (דברים ד, לג)?!

הרוב המוחץ של עמנו מתנגד בכל תוקף לפשע חדש זה, ולא רוצה בו. עליו להרים את קולו נגדו, ולצאת חוצץ לפני שכל המדינה הזו תתמוטט ח"ו, צבאית, חברתית, אנושית ומוסרית! לכן, אני מרשה לעצמי לקרוא לכל מי שעתיד מדינתנו ועמנו יקר ללבו להרים בכוח קולו, שלא ישוננו הפשעים עברו של אוסלו ודומיהם. ואם כן, נעשה, בע"ה הקב"ה יהיה בעזרנו, ומדינת ישראל תישאר תפארת העמים.