התבוללות פרטית והתבוללות לאומית

הרב מאיר גולדמינץ , י"ט באב תשע"ד

הרב מאיר גולדמינץ
הרב מאיר גולדמינץ
צילום: עצמי

אנחנו שומעים בעת האחרונה רבות על כל שהגיור זו משימה לאומית וכן שזה הפיתרון להתבוללות. אבקש לבדוק: האם באמת עידוד הגיור הוא הפיתרון להתבוללות, או שמא דוקא מעודד אותה. ומהן ההשלכות על עם ישראל.

מאז ומקדם הצטרפו לעם ישראל גירי צדק, שבאו להסתופף תחת כנפי השכינה. אותם שראו את היופי והקדושה שביהדות, היו אהובים ומקובלים על הכל, ועם ישראל התייחס אליהם בחיבה יתירה ובהערצה גדולה.

הפעם מדובר בצורת גיור הנתונה במחלוקת חריפה בין רבני ישראל. יש הסוברים שעל פי ההלכה הגירות לפחות בדיעבד חלה, ויש שאינם מקבלים גיור כזה, ורואים בהם כגויים לכל דבר ועניין.
גיור שנעשה בצורה שאינה מקובלת על הכל, תוצאתו הפיכת עם ישראל לשני עמים. יהיו כאלו שיכירו ביהדותם, ויהיו כאלו שלא. יהיו שיראו בהם כיהודים, ויהיו שיראו בהם כגויים

גיור שנעשה בצורה שאינה מקובלת על הכל, תוצאתו הפיכת עם ישראל לשני עמים. יהיו כאלו שיכירו ביהדותם, ויהיו כאלו שלא. יהיו שיראו בהם כיהודים, ויהיו שיראו בהם כגויים. גר כזה שיתערב במשפחה, אזי בעיני חלק מן העם צאצאיו יחשבו כיהודים, ובעיני אחרים הם יחשבו כגויים, ויהיו כפסולים לבוא בקהל.

מבלי להיכנס לשאלה ההלכתית מי צודק, קביעת עובדות בשטח על פי הדרך ה"מקילה" ללא הסכמה רחבה, תביא לאסון לאומי.

יתירה מזאת, להערכתי, דוקא עידוד הגיור, עלול להביא ליותר התבוללות.

כיום, כאשר יהודי שאינו דתי פוגש בת אל זר ומתחיל קשר איתה, יש לו מחסום טבעי מלהתחתן עם גויה. הוא יהודי, וב"ה בארץ ישראל יש הרבה יהודיות כמותו. גם מי שאינו מקפיד על שמירת תורה ומצוות, עדיין חשוב לו שילדיו יהיו יהודים, ולא קל לו להחליט לשבור את שייכותו לעם ישראל.

גם אם הנער חפץ בה, ואין לו כל בעיה להשליך מעליו את שרשרת הדורות, כמעט תמיד תימצא לו סבתא או סבא שמסרו נפש כדי להישאר יהודים, והם לא יתנו לדבר לקרוא בשום פנים ואופן. (אני אישית פגשתי מקרה כזה!)

היכולת לגייר את חברתו והידיעה שילכו לקראתו בעניין, היא זו ששוברת לו את המחסומים הנ"ל. בכך הוא מרגיע הן את עצמו והן את משפחתו, שלא ידאגו. הוא לא יתחתן עם גויה. הוא ימצא כבר מי שיגייר אותה.

כך שדווקא האפשרות לגיור מיקל, היא זו שמובילה לנישואי תערובת.

והחמור מכל, נוצרת כאן התבוללות לאומית. הרי מוסכם על הכל, שגיור מיקל אינו "לכתחילה". גם לדעת המצדדים בו, אין הוא אלא "בדיעבד" למצב קיים. "גיור בדיעבד" מחדיר לעם ישראל "יהודים בדיעבד". יהודים שאינם זרע אברהם יצחק ויעקב, אינם מעוניינים לחסות תחת כנפי השכינה, וממילא פוגמים בקדושת ישראל ובהשראת השכינה בישראל.

במיוחד חמור הדבר, אם בסופו של דבר הגירות כן חלה. אם גיור שאינו בא מתוך מטרה להתקדש ולהיטהר יחול לפחות בדיעבד, זהו האסון הגדול ביותר. כי כאשר יבוא בורא עולם להשרות שכינתו בישראל, יהיו לו מפריעים. מפריעים הנמצאים בתוך עם ישראל, שֵם ישראל נקרא עליהם, ואין להם שייכות לקדושה.

אסון זה הוא אסון לדורות, ואינני יודע אין נוכל בעתיד להינצל ממנו.