מחברון לירושלים – מי האחראי?

הרב ד"ר אליהו רחמים זייני , כ"ה בחשון תשע"ה

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

כיליד ארץ מוסלמית, ובפרט, כמי שאח סבתי נשחט על ידי חיות אדם במרוקו, ולאחר שלושה ימים ראשו נשלח אל המשפחה בסל, ראיתי יותר מדיי פעמים מעשי טבח חמורים מזה שהתרחש הבוקר כדי להיות מופתע בכל צורה שהיא ממה שהתרחש לדאבוננו. כבר במהלך מלחמת 'צוק איתן' הזכרתי שאנו מתמודדים מול חיות בדמות אדם, אז מה לצפות מחיות חוץ מלטרוף באכזריות?!

רק אידיוטים ובורים לא ראו או שכחו את התמונות המזעזעות, אך הזהות לחלוטין מפוגרום תרפ"ט. ומור אבי זצ"ל, שהיה אז בן שמונה בצפון אפריקה, סיפר לי שגם שם לא ידעו אם לא יקרה להם בדיוק אותו דבר, כי האיום ריחף עד שם.

אז היום אני בא לבקש דבר מה אחר מאחינו כולם. אני דורש לשמוע קולם מתקומם נגד טבח נורא זה בדיוק כפי שעשו בעקבות מעשהו של ברוך גולדטיין. אני דורש מהעיתונות בראש, שתקים צעקה גדולה ומרה לא פחות, על חייתיות שטבח מתפללים בשעת תפילתם השקטה, עטורי טליתות ותפילין, במעוז החרדיות הרחק מכל התנחלות! שתתנצל על ששיבחה את ערפאת יש"ו בשעת הסכמי אוסלו ולאחריו, הסכמים שהביאו רק שפך דם כפי שלא ראינו מאז קום המדינה! שתתנצל על השוואותיה המנוולות בין טבחים שביצעו הערבים ובין תגובות נגד מצד יהודים, אף אם דומות היו, אבל באו רק בתגובה לשפך דם בלתי נסבל. שתתנצל על ההשוואה בין קרבן למצבע רצח וטבח! אני דורש מאריה דרעי, הנמנה על האחראים הבכירים להסכמי אוסלו ולהכנסת 60000 מחבלים למדינת ישראל, על שצויידו בנשק חם בשעה שהיה חבר בממשלה, שישא באחריות, במקום להוריד דמעות שליש 'טרטופיות' על שילדיו אינם יכולים לנסוע בביטחה בירושלים! ואני תובע מהעולם החרדי התנצלות על צביעותו להתנגדות היתר המכירה משום לא תחנם, לצד העסקת אוייבינו למרות לא תחנם.

אני דורש להעמיד בדין את אהרן ברק שהביא את כל מערכת המשפט להשוות בין רצח מחבל לרצח אזרח, אף אם המחבל היה כפות או כמעט כפות.

אני דורש משר המשטרה אהרונוביץ, לא רק להתפטר, אלא לתת את הדין על הפקרת דם יהודי, על גזענות בהר הבית המונעת מיהודי להתפלל במקום המקודש ביותר לעמנו, כאשר כל ערבי שאבותיו כבשו בשפך דם את מקום מקדשנו, יכול להתפלל שם, להקים בו מסגד, להרוס שרידי בית מקדשינו ועוד. עליו להתנצל על מלשלוח אנשי יס"ם שבחייתיות זורקים אשה יהודייה מניקת מתוך ביתה שנבנה באדמתנו בשעה 4 או 5 בבוקר, רק באשר לא היו אישורים דיים לבנייה זו, ואינו מסוגל להפעיל את היס"ם נגד אוייבינו.

אני דורש מראשי ישיבת גוש עציון שחירפו וגידפו את עם ישראל בעקבות מעשהו של ב. גולדטיין, שהיום ירימו את קולם בעוצמה לא פחותה, ובפרט הם שלא ראו לנכון ולו פעם אחת להרים קולם נגד שפך דם יהודי! הלא הרב יהודה עמיטל ז"ל, ראש ישיבת הר עציון וראש תנועת מימד, כתב כי גולדשטיין "הצליח להכתים את העם היהודי ואת תורת ישראל בכתם של שפיכת דם נקיים. מעבר לשפלות המוסרית והדתית של הריגת חפים מפשע, שעה שכרעו ברך בפני בורא עולם - הרצח הנורא הביא לידי חילול שם שמים בעיני העולם כולו". אז אני דורש כיום מעמיתיו שבחיים ב"ה, שתצא מהם הכרזה ברוח "הרוצחים של הבוקר הצליחו להכתים את העם הערבי ואת האיסלם בכתם של שפיכת דם נקיים. מעבר לשפלות המוסרית והדתית של הריגת חפים מפשע, שעה שכרעו ברך בפני בורא עולם - הרצח הנורא הביא לידי חילול אלל'ה בעיני העולם כולו".

בפוגרום תרפ"ט, כל הגורמים היהודים הטילו את האשמה של הטבח על אנגליה, באשר לא רק סירבה לנקוט בכל צעד כדי למנוע אותו, אלא משום ששוטריה הנוכחים לא נקפו אצבע. אם כן, מן הראוי כיום להפנות אצבע מאמשימה כלפי ראשי ממשלת ישראל שאינם נוקפים אצבע כדי למנוע שפיכות דם יהודי בירושלים. זו תהיה הזדמנות פז להתנצל בפני הרב ליאור שליט"א, שגידפו אותו באשר אמר ש"את כתב האישום (של פרשת גולדטיין) יש לכוון נגד ממשלת ישראל והעומד בראשה שלא פעלו כנגד הפיגועים, ובכך גרמו בעקיפין לטבח".

כל קורא יוכל להבין שרשימה חלקית מאד זו, אינה משקפת ולו מיליונית מהעוול שגורמים במדינתנו לעמנו ולכל בעל רוח לאומית או אידיאליסטית. אנציקלופדיות לא יספיקו לתאר את העיוות המחשבתי, את טירוף הדעת המפלצתי האוחזים זה מאז 82 בחלקים כה גדולים של צבורנו. האם הטבח של הבוקר יביא לפקיחת עיניים, כבן פליטת אושביץ, קשה לי להאמין. אני יכול רק להתפלל שהקב"ה, למראה נשמות טהורות שחייהן נגדעו באכזריות כה רבה, ויושבות כעת למרגלות כסאו בקדושה ובטהרה הי"ד, ישמין לב העם הזה ואוזניו יכבד ועיניו ישע (עפ"י ישעיה ו), אולי יבן ושב ורפא לו.