"האמונה, הגבורה והשמחה"

הרב נעם ולדמן , כ"ו בחשון תשע"ה

דעות הרב נועם ולדמן
הרב נועם ולדמן
יח"צ

בתקופה האחרונה מצויים אנו בתוך מתקפה הולכת וגוברת מצד אויבנו החפצים להכרית כל אשר בשם ישראל יקרא.

במיוחד ירושלים עיר קודשנו העומדת תחת טרור רצחני. ואתמול, יום שלישי אשר נאמר בו פעמיים "כי טוב" הגדילה הרשעה עת רצחו מחבלים ימ"ש יהודים טהורים בזמן שהתייחדו בתפילה עטורי טלית ותפילין וכבוד ישראל ופארם מושלך ארצה מתבוסס בדם. כל לב יסער, כל עין תדמע . ובלבול נורא וענני צער ועצבות מאיימים להתפשט על כל.

כיהודים מאמינים עלינו להתבונן על נוראות ההשגחה העליונה. ולנסות לכוון את העניים האנושיות שלנו כלפי העין האלוקית. מה ריבונו של עולם עושה עמנו מה התהליך האלוקי שהקב"ה מעביר אותנו.

המראות הקשים שחוה עם ישראל אתמול הזכירו לרבים מראות נוראיים מתקופות הקשות ביותר שלנו בשואה ובפוגרומים הנוראים שעברו עלינו לאורך הגלות. אך אל לנו להתבלבל עם ישראל איננו בגלות הק"בה בחסדיו המרובים השיב אותנו לארץ קודשנו ולירושלים עיר אלוקינו. וברחמיו המרובים נתן לעמו כוח להגן על עצמו ולעמוד על משמר ארצו. איננו עוד נתונים לחסדם של הגויים בכוחנו למגר את אויבינו. על כן עלינו להתבונן על המציאות מתוך מבט של גאולה.

הרב חרל"פ בספרו מעייני הישועה (ח"ב פיסקאות כב' וכח') מבאר לנו את ההבדל בין הצרות שעברו על ישראל בזמן הגלות לבין הצרות ומידת הדין הנמתחת ל"ע על ישראל בזמן של גאולה.

כל הגבורות שמביא הקב"ה בעולם בעקבתא דמשיחא הם מצד החסד הגדול שהקב"ה רוצה להשפיע בעולם רק שבכדי שיופיע החד הגדול בעולם בשלמותו יש להכרית את הרשעה ולכלותה. לכן דוקא בזמן התגלות החד הגדול של שיבת עם ישראל לארצו ובניין ארצו המחודשת מתגלה במקביל גבורות נוראות ומכיוון שנתנה רשות למשחית להשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע ובין ישראל לעמים. ואנו סובלים ממידת הדין מכות נוראות.

אך עבודת הצדיקים להעמיק מבט לדעת שזהו עת התגברות החד בעולם ולהתמלא בשמחה גדולה להודות לשם על החסד הגדול שמשפיע עלינו. וכל מה שירבו בשמחה מתוך אומנה גדולה בקב"ה ובחסדיו המרובים הרי הם מחזקים את הגבורות להנקם מאויביהם ולהגביר את החסד על ישראל עם קודשו.

עוד מבאר שם הרב שהרשעה בזמן הגאולה מרגישה בפנימיותה שהגיע קיצה ויודעת היא שהגאולה באה בכח האמונה המתגלה בעולם אמונה הקוראת בשם השם ורואה את ההשגחה האלוקית המתפשטת בעולם.

על כן מנסה הרשעה לזרוע ענני עצבות ודכאון. ומתוך כך למלא את ישראל בפקפוקים וספקות. ובסופו של דבר לאבד את האמונה של ישראל בגאולתם ובאחיזתם בארצם. ורק השמחה בכוחה לדחות את כל הספקות למיניהם ולמלא את ישראל בוודאות של אמונה בקב"ה הגואל את ישראל ומשיבם אל אדמתם.

לכן עלינו להתאמץ ביותר להתמלא בשמחה ובטוב לבב למרות כל הצרות והיגונות. לחיות את חיינו באופן מלא ללא ספקות ופחדים. להמשיך להסתובב בכל מרחבי ארצנו מתוך בטחון בצור ישראל הגואל אותנו ומוליכנו קוממיות לארצנו. מתוך תפילה לבורא עולם שירומם קרן ישראל וינסוך עוצמה ואמונה בלב מנהיגינו וחיילנו להביא פדות לעמו ישראל ולבנו בית קודשנו ותפארתנו בב"א.