עמק דותן

הרב ישי אביעזר , כ' בכסלו תשע"ה

יהדות התפילה בכותל המערבי
התפילה בכותל המערבי
צילום: עצמי

את סיפור גבורתם של גדי וצבי בקרב בעמק דותן במלחמת ששת הימים, הנציחה המשוררת דליה רביקוביץ בשירה הידוע, בלחנו של שמעון ישראלי: עמק תבואות וכרם זיתים / עמק חיטה לבנה כפשתן / וגדי וצבי בהדר גבורתם / הלא שוב ניפגש / בלי קרב ובלי אש / עוד נשובה אל עמק דותן.

גדי וצבי מהשיר, הם גדי רפן מכוכב יאיר, וצבי סדן מקיבוץ דפנה, שגילו אומץ לב ומנהיגות בקרב ההרואי בעמק דותן, וקיבלו על כך צל"ש. אך תחילתו של השיר מלמדת שהקרב בעמק דותן לא היה בודד, יש לו התחלה בפרשתנו: שם מכרו האחים את יוסף לעבדות / שם עלו במישור תימרות אש ועשן / ובתוך הקמה התפרש לו הגדוד / בעמק דותן.

שני האירועים בעמק דותן, מלמדים על קשר ענייני, מלבד הקשר הגיאוגרפי. מכירת יוסף בעמק הייתה במגמה לייצר עם במנהיגות של בני לאה. הניסיון הזה התרחש לאחר הניסיון הקודם של ראובן, להשפיע על המהלכים על ידי העברת המנהיגות מרחל ללאה, עם בלהה פילגש יעקב. התגובה השותקת של יעקב, רעמה עד מותו באוזני ראובן, "פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה".

ראובן לומד את הלקח ומנסה להציל את יוסף מהבור, אך הדבר לא עלה בידו. יהודה ששולח לאביו כתונת טבולה בדם (סוטה י), מנסה גם הוא ליצור את המנהיגות הישראלית מלאה. אך גם הוא נוחל כישלון חרוץ. שניהם מנסים לתקן את מעשיהם, ומציעים ליעקב שתי הצעות להסכמתו לשליחת בנימין למצרים.

הבנת יעקב שיוסף הוא המנהיג שינהיג את הדור הבא והדורות הבאים, היא שמנצחת. להבנתו שני מנהיגים ינהיגו את ישראל, יוסף ויהודה. כך הוא נותן לפני מותו את המנהיגות ליוסף: "ברכות אביך ... תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו", ואת המנהיגות ליהודה: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו". אך מנהיגות אחת קודמת לשניה ולא להיפך. מנהיגות יוסף הכרחית לפני מנהיגות יהודה.

על ההנהגה היוספית מוטל להיאבק בעמלקיות וממשיכיה, המתנגדים להופעת שם שמים בעולם, המיוצג על ידי ישראל. הייעוד הזה הוא המשכו של יעקב הנאבק בעשיו כבר מן הבטן, תופס בעקבו, קונה את בכורתו ונאבק עם מלאכו. כדי לאפשר את הופעת השכינה בישראל בבניין המקדש ובאור לעמים, יש לסלק את ההתנגדות למלכות שמים, להשלים את הכס ולהפוך אותו לכסא ה' בעולם. התפקיד הזה מוטל על יוסף.

גם ראובן וגם יהודה, לא מקבלים את המנהיגות הבאה מרחל, ומנסים ליצור עובדות שיקדמו את מנהיגות לאה, בעימות עם יעקב.
הקמים עלינו לכלותנו אוחזים בחרבו של עשיו, אך הנלחמים בהם הם צאצאי יוסף. למחיה שלחנו אלוקים הנה לשום לנו שארית בארץ, ולהחיות לנו פליטה גדולה
הכתונת הניתנת ליוסף, היא הכרזה של מנהיגות, שלא מתקבלת על לב האחים. התוכנית של יעקב היא שיוצאת אל הפועל, וראובן ויהודה מקבלים עליהם את הדין, ואף מתקנים ומתיישרים עם ההבנה של יעקב.

לא ידעה דליה רביקוביץ שהפתיח של שירה בדותן, הוא התשתית לקרב ההרואי ולגבורתם של גדי וצבי. שם מכרו האחים את יוסף, ושם התפרש הגדוד בתוך הקמה. אלומות הקמה מחלומו של יוסף, משתחוות למנהיגותו. זו המנהיגות הבונה את הקיום הישראלי הלאומי. זו המנהיגות של המשביר האומר: "כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם ... לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה".

הקמים עלינו לכלותנו אוחזים בחרבו של עשיו, אך הנלחמים בהם הם צאצאי יוסף. למחיה שלחנו אלוקים הנה לשום לנו שארית בארץ, ולהחיות לנו פליטה גדולה. שלהבות הנרות הנרעדות שהחושך לא יכול להן, מאירות את המנהיגות הישראלית הנלחמת מול כוחות הרשע היווניים, הרומיים, הצלבניים, הממלוכיים, הערביים, העותמניים והאנגליים.

אור קטן מאיר חושך גדול, ומלמד על התפקיד היוספי הממשיך עד היום. הוא עובר בעמק דותן שבשכם, קונה את הנחלה בכסף, נלחם עם הכוחות החיוויים, מציל את דינה, מוכר את יוסף, משיב אותו לנחלתו אחרי יציאת מצרים, ממליך מלכים, מפלג את הממלכה, נלחם בצבא הירדני, ומאיר את הדר גבורתם של גדי וצבי ההולכים בדרכו של יוסף.

יש עוד תפקיד לעמק, הוא נכתב לפני כמעט יובל שנים, אך הוא מאיר לנו את הדרך: והדרך עולה שוב להר הברכה / ואדום הוא הפרי המבשיל בבוסתן / מה שלוות הדרכים / מה יפה המנוחה / לעמק דותן.