לא אופתע אם יאשימו אותנו בפיגוע בפריז

הרב אריאל סבור כי אין הסבר רציונלי לאנטישמיות, "לא לחשוב שאם נעשה מה שהגויים אומרים זה יפתור את הבעיה".

הרב יעקב אריאל , י"ז בטבת תשע"ה

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

השבת אנו מתחילים ספר חדש, תקופה חדשה.

מה היתה הבעיה של פרעה - הוא מפחד שאנחנו נצא מן הארץ? אם הוא רואה את עם ישראל כשונא, אויב, כגיס חמישי, כמסוכן, אז מה זה החשש של 'ועלה מן הארץ'? אדרבה שיצא מן הארץ, למה הוא נאבק שנישאר במצרים?

אין הגיון רציונאלי בשנאה ששונאים אותנו. כל דבר שנעשה יגרום לשנאה - שנאו אותנו כי היינו קפיטליסטים ושנאו אותנו כי היינו סוציאליסטים, כשהיינו דתיים וכשהיינו חילונים, שנאו אותנו כשאין לנו מדינה ושונאים אותנו כשיש לנו מדינה, שנאו אותנו כשאנחנו בארץ ושנאו כשאנחנו בחו"ל. תחליטו, הגויים, מה אתם רוצים?

זה לא רציונלי, אין הסבר לאנטישמיות, היא תופעת טבע. גם במצרים, כשהתחיל "עם בני ישראל" יחד איתו בא הצל, זה חלק בלתי נפרד וזה חלק מהמהות שלנו.

באנו לתקן את העולם "ויברכו בך כל משפחות האדמה" והעולם לא רוצה את ההשפעה שלנו, זה תסביך. הוא מודע להשפעה שלנו ומאידך זה התסביך. אותן הדתות שלקחו מאיתנו את הרעיונות שלהן - הן הדתות הכי שונאות שלנו - הנוצרות והאיסלאם.

הבאנו ברכה, יוסף הביא למצרים ברכה, הציל אותה, 'ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף', זה בדיוק התסביך - מכיר ויודע את יוסף ובגלל זה חייב להתנכל אליו.

זו היא הבעיה שלנו גם היום. אנחנו לא צריכים לעשות דברים כדי שיחזקו את השנאה, להיפך, אנחנו צריכים לשמש דוגמא לסמל אהבת הבריות ולמנוע איבה, אך לא לחשוב שאם נעשה מה שהגויים אומרים זה יפתור את הבעיה.

לא אופתע אם יאשימו אותנו במה שקרה בפריז. במקום לשנוא את הרוצחים, הם יחפשו לשנוא את עם ישראל, אך אף על פי כן נעמוד בדרכנו, נבנה ארצנו, נלמד את תורתנו ונקרין אור לגויים וככל שהאור יגדל יותר הצל יתמעט והשנאה תדעך.