עומק הקשר בין הקב"ה לעם ישראל

הרב שלמה לוי , ט' בשבט תשע"ה

הרב שלמה לוי
הרב שלמה לוי
באדיבות ישיבת ההסדר ראשון לציון

שירת הים מסמלת את אחד מרגעי האמונה הגדולים ביותר בחייה של האומה הישראלית. בשירת הים מתואר הקשר העמוק בין הקב"ה, עם ישראל ומשה רבינו. "וַיַּאֲמִינוּ, בד' וּבְמֹשֶׁה, עַבְדּוֹ- אָז יָשִׁיר-מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל".

חז"ל מתארים את שירת הים כאחד מרגעי הנבואה מהגדולים שעברו על עם ישראל מבחינת "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי החוזה". כל עם ישראל זכו במעמד זה לראות נבואה שתרים אותם למעלות גבוהות יותר במציאות ה' בעולם ובהנהגתו את הבריאה כולה. שירה זו שכתובה בצורת לבנה על גבי אריח (שלוש מילים, רווח שלוש מילים רווח), מסמלת את המפגש בין המציאות הקונקרטית (האותיות השחורות), למציאות הנעלה של העולם הנבדל והעליון המתגלה דרך הקלף הלבן שמסמל את האור האלוהי האין סופי.

נאמר במדרש: "אמר רבי סימון לא כל שרוצה לומר שירה אומר שירה אלא כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו על כל עונותיו ונעשה בריה חדשה", המדרש בא ללמד אותנו שאמירת השירה נובעת מההתבוננות השכלית וההשגה התבונית שכל הבריאה כולה בהשגחת ובהנהלת הקב"ה, ואין דבר בעולם שהינו מעשה ריק שאין בו תוכן וייעוד על ידי ריבונו של עולם.

בשונה מכך פעולת הזמרה, הפסוקים שאנו אומרים בתפילת שחרית, מיועדים לנקות את ה"פסולת המחשבתית" ולהיות מכוון ומוכן לקבלת עול מלכות שמים. וכך אמר דוד המלך: "זמירות, היו-לי חוקיך" וחז"ל על כך אמרו- וכי רק זמירות היו?! אלה בוודאי היו הרבה יותר מכך. "חוקיך"- המצוות והחוקים האלוקיים נותנים לאדם הישראלי להתחבר לריבונו של עולם ולהיות חלק מגילוי האור האלוהי בעולם. כך התורה כולה נקראת שירה, שנאמר: "וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", כל התורה כולה נקראת שירה היות ותפקידה וייעודה לחבר אותנו לעומק הקשר בין הקב"ה לעם ישראל, ועל ידי קיום התורה והמצוות אנו מטהרים ומקדשים ומעלים את העולם מרמתו החומרית- גשמית אל המציאות היותר גבוהה של תודעת חיים ומגלה את מהות החיים כתהליך רוחני עליון.

שירה זו שפותחת את עשרת השירות, תוביל אותנו אל השירה החדשה אשר ישבחו גאולים עם ביאתו של משיח צדקנו שיתקן ויגאל את העולם. השירה האחרונה מתחברת עם השירה הראשונה- משה רבינו הגואל הראשון, יחבר אותנו אל הגואל האחרון, משיח צדקנו. וכך נאמר שהקב"ה גואל אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, נטויה- מלשון הווה מתמשך, ממשיך וגואל אותנו ממשה ועד הגאולה האחרונה. וכך נאמר על אליהו הנביא זכור לטוב שהוא מתגלה יחד עם הגואל האחרון: "וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם" החיבור והאיחוד בתוך עם ישראל שמבטא את המשכיות הדורות , דור המייסדים ודור הממשיכים , האחדות הדורות היא אחת מהסימנים המובהקים של הגאולה.