האיומים בחרם לא מפחידים אותנו

ברוך מרזל , ג' באדר תשע"ה

ברוך מרזל
ברוך מרזל
צילום: Hadas Parush/FLASH90

לפני כ-3700 שנה, כשגדל אברם לאביו תרח ולאמו שהיו עובדי עבודה זרה, הם כמובן לא שלחו אותו לתלמוד תורה, וכמו שמתאר הנשר הגדול הרמב"ם את האוירה שהיה אברהם אבינו מוקף בה: “היה מושקע באור כשדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים".

אך אברם- ליבו בל עימו. הוא הבין מעצמו שהשקר מקיף אותו. לא השלים עם התרבות השקרית אלא חיפש את האמת. עד שהשיג את דרך האמת, וידע שיש מנהיג לבריאה.

יש אלוקים שברא את הכול ואין עוד מלבדו. הרמב"ם מתאר שאברהם אבינו גם ידע "שכל העולם טועים". מתוך תחושת שליחות, התחיל אברם לשאת ולתת עם בני אור כשדים ולומרר להם שדרכם אינה דרך האמת. אילו היו אנשי אור כשדים אמיתיים, הרי שהיו צריכים להודות לאברהם אבינו על כך שהעמידם על האמת.

אך במקום זה הם בחרו להשתיק את קול האמת שהפיץ אברהם אבינו בעולם. האמת שאותה הכריז אברהם אבינו איימה עליהם. אך אברהם אבינו לא נרתע. “ונעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד".

גם כשירמיהו הנביא הזהיר את העם מפני הסכנה, במקום להודות על האמת השליכו אותו לבור.

ונדמה שההיסטוריה חוזרת. כשהרב כהנא הכריז לעם ישראל שאנחנו עם סגולה, עם תפקיד וייעוד מיוחדים ועלינו לשוב למקורות ולחיות כעם קדוש ולא להיגרר אחרי תרבויות זרות לנו, התקשורת דאז החרימה אותו ולא נתנה לו במה להשמיע את דבריו שהיו כולם מבוססים ע"פ ערכי תורתינו הקדושה.

זכיתי לגור בסמיכות למערת המכפלה ולפקוד את קברי אבותינו הקדושים מידי יום. אנחנו משתדלים לשאוב כוחות מאברהם אבינו ולהכריז את אמיתה של תורה גם מול תשקורת עויינת. ב"ה כיום אפשר בנקל להתגבר על איומי החרמות כמו של העיתונאי השטחי רביב דרוקר, יש הרבה יותר אפשרויות להפיץ את דבר ה' מבעבר. אנחנו לא נרתע מהאיומים להחרים אותנו ונשתדל לומר את האמת לכל עם ישראל מתוך אהבת ישראל.