לא לעולם חוסן - עכשיו תורכם להתגייס!

ביום שלישי יתקיימו בחירות גורליות לעתיד מדינת ישראל. השאלה המרכזית: האם ישראל תהיה מדינה יהודית.

נפתלי בנט , כ"א באדר תשע"ה

דעות נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: הלל מאיר/TPS

החכם מכל אדם אמר "נאמנים פצעי אוהב" והפסוק הזה עומד למול עיני דווקא כאשר תוקפים אותי מבית. אני מוצא את עצמי לומד, בצורה אמיתית, מביקורת המופנית אלי. קורא דברים הנכתבים, שומע דברים הנאמרים, מרגיש דברים הנזעקים.

עוד שלושה ימים מתקיימות בחירות גורליות לעתיד מדינת ישראל. השאלה המרכזית: האם ישראל תהיה מדינה יהודית.
זו השאלה.

באותו פרק במשלי מופיע פסוק נוסף, פסוק האומר "לא לעולם חוסן" והוא מנפץ ומנתץ את התחושה שהטוב תמיד ינצח. לא תמיד הטוב מנצח. אם אנו לא נעשה את ההשתדלות שינצח הוא אף עלול להפסיד.

כחבר הקבינט הבטחוני כשר וכראש מפלגת "הבית היהודי" אני מכיר היטב את הלחצים הנוראים על צמרת השלטון בכל הקשור להתיישבות ביהודה שומרון וירושלים. העולם זיהה את נקודת החולשה הזו והוא לוחץ בכל הכח כדי לקבל פיתרון שייתן לו שקט בטווח המיידי. פינוי יהודים, יירצה את הערבים ויתן שקט כך חושבים מנהיגים שונים ברחבי העולם.

הם לא זוכרים את גל הפיגועים העכור שהופיע מיד לאחר פרוץ השלום הקודם, הם מתעלמים לחלוטין מאלפי הקורבנות שנזבחו על מזבח הפנטזיה ההיא. הם עוצמים את עיניהם נוכח מאורעות ההיסטוריה. לא לעולם חוסן.

העולם גם מזהה שנקודת החוזק של עם ישראל היא דווקא יהדותו ודרך ארגונים שונים הוא מנסה בכל דרך להחליש נקודה זו. בשיתוף פעולה עם גורמי שמאל ישראלים ועם גורמים אנטי דתיים הם עושים הכל כדי להפיל את היהדות. אנטישמיות חדשה.

בשבוע הקרוב אנו יוצאים למלחמה על הבית. אני יודע שאין ברובנו כח. אני יודע שיש בחלקכם ציניות כלפי אמירה זו- "מלחמה על הבית?!" . אחים ואחיות שלי, זו אמת, אין זו בדיה - אני אומר זאת מדם ליבי.

אני מתחייב שהבית היהודי בראשותי תגיד כולה כאחד לא למדינה פלסטינית. אני נשבע בשבועה אמיתית "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי". אין ולא נהיה חלק מחתימות ומהסכמות מתחת לשולחן. אנו מתחייבים לארץ ישראל.

אני מתחייב שהבית היהודי בראשותי תפעל למען המדינה היהודית. תפעל למען היהדות שלנו- חינוך יהודי, מסורת יהודית, למען התורה. אני לא מתבייש לומר בשום מקום ואין מקום בו אני לא חוזר על המשפט- אני אוהב את עם ישראל, את ארץ ישראל, את תורת ישראל.

אני מתחייב לפעול למען עם ישראל- למען כלכלה נכונה וטובה לכולנו- שוק חופשי שייתן ביטחון תעסוקתי וכלכלי לטווח ארוך, למען חמלה על העני והמסכן. למען העם שלי.

אני קורא לכם להטות שכם. אנחנו בעת פקודה. התקשרו לקרוביכם, תנו עזרה לשכניכם להגיע לקלפי, התגייסו והתעוררו למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.

אנחנו בעת פקודה. חייבים בית יהודי גדול בממשלה. עכשיו תורכם להתגייס.