הבית היהודי - עם הפנים לכלל ישראל!

הרב שחר קיהן , י"ז בניסן תשע"ה

הרבה נאמר על מערכת הבחירות הקשה שעברה מדינת ישראל בטרם עת. הרבה נאמר על תוצאות הבחירות המפתיעות. הרבה נאמר על חוסר האחריות ובזבוז הקולות העצום של מפלגת 'יחד'. הרבה נאמר על זליגת המנדטים ממפלגת 'הבית היהודי' אל הליכוד.

הרבה עוד יאמר על הדברים הללו, אך כעת עלינו להמשיך קדימה עם הפנים לכלל ישראל!

מפלגת 'הבית היהודי' צריכה בעת הזו מחד להמשיך לייצג את הציבור הדתי לאומי כמפלגה היחידה של ציבור נפלא זה, ומאידך, להמשיך לפעול עם הפנים לכלל ישראל.

זהו הזמן להמשיך הלאה בשותפות אמיתית בהנהגת המדינה!

לקחת תפקידים מכריעים בענייני החוץ והביטחון של המדינה היהודית, זאת לצד תפקידים 'מסורתיים' המשפיעים על החינוך, הדת והזהות היהודית.

אין ספק כי יושב ראש המפלגה, השר נפתלי בנט, הוא האיש הראוי ביותר להיות שר החוץ של מדינת ישראל בעת הזו, לומר בקול איתן כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לא בגלל ענייני ביטחון כאלו או אחרים אלא עקב זכותנו ההיסטורית על ארצנו!

במקביל אין ספק כי 'הבית היהודי' צריכה להחזיר אליה את תיק החינוך המסורתי ולשמר את תיק הדתות ואף לקחת חלק חשוב בענייני המשפט במדינה. דרך כך נוכל להמשיך להחדיר את הזהות היהודית והגאווה היהודית לכל ישראל.

אין אלו דרישות גבוהות בהקשר לכך שמדובר במפלגה היחידה שתמכה בראש הממשלה באופן עקבי מתחילת מערכת הבחירות. ואנו, כציבור הרוצה להשפיע על עם ישראל, צריכים לעמוד איתן מאחורי דרישות לגיטימיות אלו ולתמוך בנציגינו העוסקים במלאכת הקודש הזו במשא ומתן.

לסיכום אומר, לחבריי, חברי מפלגת 'הבית היהודי' - אנו מאחוריכם!

חזקו ואמצו בדרישותיכם הראויות לכם ולציבור שולחכם!

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל!