השנה אין לי למי להתקשר... 

בכל שנה בערב יום השואה התקשרתי לסבי. הוא הלך לעולמו ועמו דור שלם שהולך ונעלם. הרב שחר קיהן מספר על סבו ניצול השואה.

הרב שחר קיהן , כ"ו בניסן תשע"ה

מזה שנים רבות נהגתי בכל שנה, בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, להתקשר לסבי מורי ר' ישראל יצחק קיהן.

צורך גדול אחז בי בכל שנה, להתחבר, לחבק, להבין ואולי אף מעט להרגיש עד כמה שניתן את כובדו של היום הנורא. השנה, לצערי, אין לי למי להתקשר. סבי הלך לעולמו בשנה שעברה בה' באייר תשע"ד.

סבי הלך לעולמו ועמו דור שלם שהולך ונעלם. דור של ענקים, דור של גיבורים, דור של אנשי תורה ומעשה, דור יצא מן התופת, דור שהקים את הארץ הזו בשתי ידיו. סבי היה מאחרוני חסידי האדמו"ר מפיסצ'נה בעל "חובת התלמידים" וה"אש קודש" וסיפוריו הרבים מסופרים ועוד יסופרו שנים רבות עד דור אחרון. סיפורי אמונה וניסים גלויים, סיפורי גבורה ותושיה, סיפורי אמת ויושר, סיפורים מדהימים על הימים הקשים ביותר שעברו על עם ישראל בדורות האחרונים.

אספר סיפור קצר מתוך סיפורים רבים שבעז"ה ייצאו לאור עולם בקרוב:

בכל שנות התופת, סבי לא החסיר אף לא תפילה אחת. במחנה אושוויץ הנורא, ביום כיפור היום הקדוש ביותר בשנה, בעודו מעדר את האדמה - ממלמל הוא את תפילת "כל נדרי". אמונה גדולה אחזה בו בכל הקשיים בהם היה שרוי. ערב אחד, בעודו שוכב על הדרגש ומתפלל בשקט תפילת ערבית, נגע בו יהודי מבוגר. סבא נבהל מאד והפסיק את תפילתו. אמר לו אותו יהודי "תמשיך להתפלל, אל תפחד, אני שמח לראות שיש עוד מישהו שמאמין".

בבוא השמש, זיהה סבא את אותו יהודי כאחד מהרבנים בעיר הולדתו. אותו יהודי סיפר לו שהפסיק להתפלל במהלך המלחמה הקשה, עת ראה שהקב"ה זנח את עם ישראל. סבי אמר לאותו יהודי שדווקא דברים קשים אלו מראים יותר מכל את הקשר האדוק שבין עם ישראל לקב"ה. כאשר הרע מכל אומר לך שאתה הוא זה שמפריע לו לשלוט בעולם - זה אומר שדווקא אתה הוא הוא המוסרי, הקדוש והטהור מכל העמים. לאחר המלחמה, פגש סבי שוב את הרב היהודי, אך הפעם ראה אותו עם זקן והדרת פנים. ניגש הרב אל סבי ולחש באוזנו: "בזכותך חזרתי להתפלל".

כזה היה סבא, איש מלא אמונה, מוסר ויושר שאהבת ה' בערה בו עד יומו האחרון.

מדהים עד מאד תאריך פטירתו של סבא. סבי שהיה מאחרוני חסידי פיסאצ'נה ומראשוני לוחמי צבא ההגנה לישראל, נפטר בה' באייר. אין יום יותר סמלי בשבילו לצאת מן העולם מאשר יום הכרזת מדינת ישראל לאחר יום השואה, שואת אירופה, ולאחר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

השנה כבר אין לי למי להתקשר...