לא לקבורת שדה

מצוקת הקרקעות רק תלך ותגדל, והן עלולות להיות בלתי נתפסות ובלתי הפיכות.

עו"ד אלעד קפלן , י"ח באייר תשע"ה

דעות עו"ד אלעד קפלן
עו"ד אלעד קפלן
צילום: דוברות

השבוע התבשרנו שיש סעיף בהסכם הקואליציוני עם יהדות התורה, שעלול לעלות לילדינו הרבה יותר מכל שאר הסעיפים גם יחד. לפי ההסכם תוקם ועדה לבחינה מחדש של קבורת השדה בישראל "נוכח הדרישה שקיימת בחלקים מן הציבור".

המונחים "קבורת שדה" ו"קבורה רוויה" אינם מוכרים לרוב הציבור, אבל המטרה של נציגי יהדות התורה היא ברורה: לאפשר הקמת בתי קברות ענקיים, על פני מאות דונמים, בהם יוכלו להיקבר אלו שמעוניינים בקבורת שדה, צמודת קרקע, לרוב בגלל עמדה הלכתית מחמירה.

אבל אין לנו מקום לזה! מדינת ישראל היא מדינה קטנה עם משאבי קרקע מועטים. מחירי הנדל"ן גבוהים, בין היתר, כי חסרות קרקעות עבור אלו שחיים כאן, גם מבלי להקצות עוד מקום לאלו שכבר הלכו לעולמם. משום כך, בשנים האחרונות פועלת המדינה בכדי לנצל בצורה טובה יותר את שטחי הקבורה, באופן שצופה את הגידול העתידי באוכלוסייה. חברות קדישא רבות עברו לשיטות קבורה מודרניות וחסכוניות, המאפשרות ניצול של למעלה מ-1000 יחידות קבורה לדונם. שיטות אלו נכללות תחת ההגדרה "קבורה רוויה" (קבורה בכוכים או בקומות).

קבורה רוויה היא קבורה הלכתית, שדואגת לא רק לנפטר אלא גם למשפחה ולחברה שהוא משאיר אחריו. קבורה זו, שחוסכת בקרקעות, היא סביבתית וחברתית. היא מצמצת את המקום שיש להקדיש לכל חלקת קבר ומאפשרת לאזן בין כבוד המתים לכבוד החיים.

במסגרת מסקנותיה, קבעה ועדה בין-משרדית לעידוד הקבורה הרוויה על מתן תמיכה כספית לגופי קבורה לטובת פיתוח פרויקטים של קבורה רוויה בבתי עלמין, על חיוב רשויות להקצות לפחות חצי מהשטח לקבורה רוויה, ועל מתן הנחות לרוכשים חלקות קבר בקבורה רוויה בחייהם. חשוב מכל, קבעה הועדה מעבר הדרגתי לקבורה ללא תשלום בחלקות לקבורה רוויה בלבד. אלו המעוניינים להיקבר בקבורת שדה רשאים לעשות זאת, בתוספת תשלום.

במקביל, משרדי הממשלה, חברות קדישא וארגונים חברתיים פעלו בשנים האחרונות בכדי להתמודד עםהבעיה התדמיתית. למרות שמדובר בשיטות קבורה שהיו נהוגות בעבר ועומדות בדרישות ההלכה, רבים רואים בהן קבורה נחותה. תפיסה זו שגויה, אך היא מאפשרת לנציגי יהדות התורה לדרוש חזרה לקבורת שדה, על כל העלויות הכרוכות בכך, מבלי לספוג כמעט ביקורת ציבורית.

הכניעה לדרישה זו אמנם תאפשר לאותו "חלק מן הציבור" שדורש להיקבר בקבורת שדה לעשות זאת בקלות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר, אבל על חשבון מי?

חשוב שנשים לב שלא מדובר בעוד סעיף תקציבי, שאפשר לגלגל לגירעון או לכסות בשנים הקרובות בעזרת העלאת מסים. הפעם העלויות הן על חשבון הדור הבא, בו מצוקת הקרקעות רק תלך ותגדל, והן עלולות להיות בלתי נתפסות ובלתי הפיכות. אסור לערוך משא ומתן על עתיד ילדינו. לפי שמקימים ממשלה, נדרשת הכרעה למי שייכת מדינת ישראל: למתים או לחיים.