כיצד להתכונן לחג מתן תורה?

מתן תורה הוא בעצם לידה מחודשת שלנו כעם, מתן תורה הוא זריקת הנשמה לתוך הגוף הלאומי שלנו.

הרב דרור אריה , א' בסיון תשע"ה

הרב דרור אריה
הרב דרור אריה
צילום: עצמי

התשובה היא פשוטה וקשה כאחד-להיות כלי.

כיצד ניתן להיות כלי לדבר ה'? לאינסופיות של החכמה האלוקית?

הקושי מתגבר מפני שאנו חיים בדור של "העצמה עצמית" ,ומרכזיותו של ה"אני" ,ופולחן הפרט..

היכולת להתבטלות להוראה שבאה מן השמיים נעשית כמעט בלתי אפשרית, שכן העידן המודרני ו"התרבות" החדשה מעלים תהיה נסתרת ולעיתים אף גלויה בדבר הרלוונטיות של התורה.

נראה כי היהודי המודרני, המבקש לשמור מצוות ולהיות נאמן לתורה, נמצא במצב קבוע של התנגשות בין רצונותיו האישיים לבין רצון התורה, בין התרבות החדשה למסורת העתיקה.

ואם בחיי הפרט המשוכה גבוה כל כך, קל וחומר בחיינו הציבוריים, חיי המדינה, "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט' ו')האמנם?

'אחד העם' ביקש לתת פתרון יצירתי לקונפליקט המורכב: הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים, וכיון שהלב נלחם בספר-הראשון הוא המנצח..

כלומר בקונפליקט שבין הלב לספר, בין הרצון האישי לתורה, הכריע 'אחד העם' לטובת הלב, מפני שהוא סבר בטעות שהלב והחיים חזקים יותר מהתורה שהיא "רק" ספר.

הרב קוק (מאמרי ראיה עמ'91) חלק על ראייתו השטחית של 'אחד העם', לדידו אחד העם לקה בעיוורון ביחס להבנת ערכו של ה"ספר", התורה והלב אינם שני כוחות מנוגדים, התורה היא הלב!

היא היא עומק ליבו של ישראל יִתְמָךְ דְּבָרַי לִבֶּךָ שְׁמֹר מִצְוֹתַי וֶחְיֵה(משלי ד' ,ד')

וכמו שמסביר המהר"ל: כלומר התורה שהיא דברי השי"ת יתמוך לבך. כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק לבך ותתן לך חיים ותשמור מצותי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו, ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה והיא עם האדם.

הפסוק הזה מופיע במסכת נידה (לב) בהקשר לתהליך יצירת האדם שם מתארת הגמרא את הליך ההתפתחות של העובר המלווה במלאך התומך ליבו של התינוק בכך שהוא מלמד אותו את כל התורה כולה.

החידוש בדברי חז"ל אלו הוא שהתורה מונחת ברובד העמוק ביותר של חייו של האדם, שקועה עמוק בתת-מודע, ועבודת עמל התורה וקיום המצוות הוא גילוי וחשיפה של עומק הלב.

וכמו בפרט כך בכלל הליך מתן תורה הוא חותם עמוק החרוט בחיינו כציבור, שנעשה בכפייה, כפיית הר כגיגית, שצרבה באש שחורה על גבי אש לבנה את חותם התורה הנצחית על לוח ליבנו!

מתן תורה הוא בעצם לידה מחודשת שלנו כעם, מתן תורה הוא זריקת הנשמה לתוך הגוף הלאומי שלנו.

זהו סוד קיומנו, זה הכוח הלא מנוצח, הנצחי, שהולך איתנו בכל שנות קיומנו על בימת ההיסטוריה והוא חזק בהרבה מכל רצון אנושי קטוע ורעוע, וחופשי מכל חופש מדומה של התרבות החדשה הכבולה במאות גוונים אפורים של עבדות יצרית חשוכה.

לקראת מתן תורה אנו צריכים לכוון את הלב ולזקק את המחשבה, להאמין בכוחה האדיר של התורה ובגדלות נשמתינו הרוצה באמת רק את הגודל האלוקי.

עלינו לטהר את המחשבה ולבנות כלים גדולים בעוצמה של ענווה מול הגודל האלוקי, להידמות לענוות ההר, הר סיני וכך לשמוע את הקולות הבוקעים בקרבנו ואת האש הבוערת עמוק בתוך ליבנו.