שקר ה-"נכבה"

אם היהודים גירשו את הערבים או שמא עזבו מעצמם?

ברוך מרזל , ב' בסיון תשע"ה

ברוך מרזל
ברוך מרזל
צילום: Hadas Parush/FLASH90

מוסרית הבא להורגך השקם לסלקו ולכן אינני בא להתנצל על הנכבה ובמידה רבה אני מאחל לאויב הרבה נכבות יחד עם זאת עלינו להכיר ולדעת מה היה לפני קום המדינה.

נכבה הוא יום זיכרון לגירוש הערבים מבתיהם למדינות ערב ע"י היהודים, הנעשה לאחר התנגדותם של הערבים להחלטת האו"ם על חלוקת הארץ לשתי מדינות ערבית ויהודית. אחת המחלוקות הגדולות בנושא היא האם היהודים גירשו את הערבים או שמא עזבו מעצמם?

את זה תחליטו בעצמכם!

עיתון "פלשתין" בירדן כתב "המדינות הערביות עודדו את ערביי ארץ ישראל לעזוב את בתיהם באופן זמני כדי שלא יפריעו לצבאות הפלישה הערביים...".

נורי סעיד, ראש ממשלת עירק, אמר "אנחנו נפוצץ את הארץ בתותחינו, ונמחה כל מקום בו יתורו להם היהודים מפלט. הערבים צריכים להוליך את נשיהם וילדיהם למקומות בטוחים עד שוך הקרבות...".

עזאם פחה, המזכיר הכללי של המדינות הפולשות, אמר: "הכיבוש יהיה פשוט כטיול צבאי... כי עניין פשוט יהיה לזרוק את היהודים לים... עצת אחים נתונה לערביי ארץ ישראל לעזוב את אדמתם ובתיהם ולשבת ישיבת ארעי במדינות אחיות שכנות, לבל יבואו תותחי הצבאות הערבים ויקצרו בהם קציר".

ויש להדגיש שלמרות כל זאת, היהודים ניסו למנוע את בריחתם של הערבים!

הבישוף ג'ורג' חכים אישר "שערביי חיפה ברחו למרות העובדה שהרשויות היהודיות ערבו להם לביטחונם ולזכויותיהם כאזרחי ישראל".

בדו"ח ששלחה משטרת חיפה הבריטית נאמר "היהודים משתדלים בכל מאמצי כוחם לשכנע את האוכלוסים הערבים להישאר... ולדעת לבטח כי שלום יהיה להם ולאינטרסים שלהם...".

המנהיגים הערביים אומרים לנו בפה מלא בלי להתבייש - זה שקר, אנחנו עודדנו את הערבים לנוס מבתיהם, אז אין לנו הרבה ברירות אלה להאמין להם.

אבל יש אנשים תמימים מלאי שנאה עצמית שמכירים בשקר ואף מפתחים אותו למימדים שהגיעו היום. עוד צעד להריסת התדמית של היהודים בעולם ומחיקת הזהות היהודית.