פגיעה במזוזה

הרב ברוך אפרתי , י"ח בתמוז תשע"ה

חוק הגיור אשר הורתו בחטא ולידתו שלא בקדושה, הוא פגיעה במזוזה אשר על פתח ביתנו הלאומי- פגיעה ברבנות הראשית.

בשנה האחרונה נלחמו רוב רבני ישראל בכל כוחם בעד הגיור הממלכתי, בעד מסורת פסיקת ההלכה, בעד גרי הצדק, בעד הרבנות הראשית.

עמדנו על כך שלא לאפשר חקיקת חוק אשר יפגע בערכים אלו, וב"ה ד' היה בעזרנו ובוטל החוק הזה.

כמובן טוב לחוקק חוקים אשר ייטיבו עם המתגיירים ועם המערכת, אולם זאת רק יד ביד עם הרבנות הראשית, וללא התערבות של המחוקקים בתוכן הלכות גיור בשו"ע ופסיקת ההלכה. גיור מאות אלפים אינו תיקון אלא קלקול נורא, אם הוא נעשה שלא בדרכים המותרות על פי ההלכה המרכזית בישראל.

על שלושה דברים יש לשמוח היום-
א. חוק זה המכונה 'חוק שטרן' היה מאפשר גיורים שלא ע"פ ההלכה המקובלת בקרב גדולי הדורות האחרונים. עצם קיומו הוא סטירת לחי למסורת הפסיקה בישראל, ופגיעה בדעתם של גדולי הפוסקים. ביטולו הוא הסרת חרפה מספר החוקים של מדינתנו.

ב. החוק היה מפלג את העם למספר חלקים- יהודים, גרי צדק, גויים, גויים הנקראים יהודים בפי מיעוט. מצב זה היה מפורר את החברה שלנו, ופוגע ביהדותה ובחוסנה.

ג. החוק הזה הוא חלק ממערך שלם של חקיקה המגיעה מארגונים פרטיים בעלי אג'נדות ליברליות, המבקשים לשנות את המציאות כך שתתאים לדעתם ולדעת הגופים המממנים אותם.

נפילת החוק היא אמירה בשם אזרחי ישראל אוהבי המסורת - חידלו מלעורר סערות ומליצור משברים פיקטיביים. חידלו מלהתערב במה שאינכם אמונים עליו. חידלו מלנסות להחליף את הרבנות הראשית ואת גדולי ישראל רק משום שדעתם שונה משלכם לפעמים.

הלא זוהי מהומה על לא דבר - כל מי שמכיר את הנושא יודע שהגיור בישראל מתפקד, יש כיום דיינים מצויינים ואין כלל עומס על המערכת. אין צורך בערעור כל המערכת רק בשל הרצון לשלוט או לעודד גויים להתגייר שלא בדרכים ההלכתיות המקובלות.
סובבה ההשגחה את ביטול החוק הזה דווקא בצום יז בתמוז, בו אנו מציינים את ההתפוררות המצערת בימי המקדש.

והנה כתיקון לעבר, בצום בו הובקעה חומת העיר, אנו מתבשרים על תיקון החומה הישראלית- חיזוק האחדות בתוכנו סביב הרה"ר, סביב ההלכה המקובלת, בשמחה ובנועם.

אנו שמחים שיש חומה מאירה לישראל, שהיא התורה וההלכה, ורק דרכה יש כניסה כגרי צדק. אין פרצות ואין עקיפות שלא כדין ב"ה.

יש בכך תיקון גדול לאותם המבקשים להחלישנו מבפנים בתואנות שווא ובנתונים שאין בהם ממש. ברוך השם שלא עזב עמו ונחלתו, ומנע מהחוק הזה להתקיים.

אנו נמשיך לעמוד מאחורי הרבנות הראשית כגוף היחיד המרכז ומוביל את ענייני הדת הממלכתיים בישראל, ויחד נוכל לשפר ולתקן. יש לנו אמון ברבנים הראשיים, במועצת הרה"ר, ובגוף הממלכתי החשוב הזה שייסד הרב קוק זצ"ל. חוסנו הוא חוסנה של המדינה כולה ובישועתו תרום קרננו.