מוציא מצע

לאחר למעלה מעשור, ביום שני הקרוב- עוד שבוע בדיוק, יבחר לראשונה יושב ראש להנהגה הצעירה של מפלגת הבית היהודי. 

אבנר שאקי , ו' באב תשע"ה

רבותינו זכרונם לברכה מלמדים אותנו שלאחר ט' באב, שהוא לדאבוננו, בין היתר- יום חורבן שני בתי מקדשנו, מגיע זמן המסוגל לנחמה וישועה.

על פי תורתנו הקדושה, אבלות ועצבות תמיד תחומות בזמן הן, כדי שברובם ככולם של הימים תתאפשר צמיחת החיים בבריאותם השמחה והטבעית. והנה השנה, חסדי ה', זכינו במיוחד, ואך יום אחד לאחר שנצום את צום ט' באב- אנו זוכים לישועה גדולה: בי"א מנחם-אב ה'תשע"ה, לאחר כמעט עשר שנים של מחלוקות ודיונים על דבר הדרך הנכונה לעשות כן, מפלגת הבית היהודי תקיים בחירות ליו"ר הדור הצעיר מטעמה, ובכך תחדש ימיה כקדם, ותחייה אי"ה את הגוף רב הכוח, ברוך הכישרונות, ועשיר רוח זה, שגדולות נכונו לו.

להווי ידוע שמעולם ועד עתה היוו צעירים כוח משמעותי ומוביל בכל הקשור לשינויים מהותיים בכל תחומי החיים כולם. משובת הנעורים, השאיפה לטוב, לעתים הששון אלי קרב, אי הייאוש (ואולי- חוסר הניסיון) המפעמים בקרבם של צעירים, מצבו אותם משחר האנושות בחזית הבוערת, מבחינה גשמית ורוחנית, של תחומי שינוי ועשייה רבים ומגוונים. נוכל לראות זאת במורשתנו, למשל בנשיאותו של ר' אלעזר בן עזריה בן ח"י השנים בלבד, דרך הרמב"ם שהחל לכתוב את פירושו למשנה בהיותו בן 23, לא כלה במחאה החברתית בשלהי קיץ 2011, וכן באומות העולם, למשל במאבקי הסטודנטים בצרפת של 1968.

תפקידו של יושב הראש שיבחר הינו חשוב עד מאוד, וטמון בו כוח חיובי (ואף שלילי) אדיר, שזכות וחובה להוציאו אל הפועל. כוח זה, יש לדעת, מורכב משאיפות, חלומות וכישורי חיים של מאות חברי המרכז הצעירים הפועלים במסגרת המפלגה, אלפי הצעירים שהתפקדו לשורותיה ועשרות האלפים שתמכו בה, ומכוחם של רבים נוספים שיצטרפו ב"ה במעלה הדרך. לכן, ראיתי לנכון להציע עבורו מסע, מצע, תלם, ודרכי פעולה מגוונות, בהם לעניות דעתי ובעזרת ה' יהיה הוא לעזרת ולתועלת ישראל, ארצו ותורתו, אם וכאשר ילך בם באמת ובתמים:

נאמן למקור- העשייה הציבורית שוחקת. מאתגרת. לעתים רבות לא מתגמלת. אומרים "שמי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם", כלומר בעולם הבא דווקא, כי בעולם הזה, ובעיקר מהאנשים עמם הוא מנסה להיטיב, מתקבלות בעיקר תלונות. בנוסף, הפוליטיקה יכולה לסאב. הכוח מסוגל לשכר ולשקר. לכן, חשוב לזכור תמיד להיות נאמן למקור. המקור, כמובן, הוא ה' ודברו בעולם, דהיינו תורתו, הכוללת בתוכה מצוות והנהגות טובות. יהיו קיצורי דרך קורצים, יהיו מצוות הבאות בעבירה, יהיו פיתויים- ועל היו"ר הנבחר לדעת להתמודד עמם בגבורה, ולבחור בישר ובנכון.

ועל גמילות חסדים- בשלושת הרגליים אותן המשנה מציינת כיסודות שעליהם העולם עומד, הצינות הדתית, ב"ה, עוסקת במסירות ובגדלות. זה מוכרח להיאמר. עם זאת, באופן יחסי, לענ"ד אנו עוסקים בשתיים הראשונות יותר מבשלישית. בתורה אנו חזקים מאוד, ועל כך יעידו מאות הישיבות, האולפנות, המכינות והמדרשות מדן ועד אילת, אנו גם מצטיינים גם בעבודה ברוך ה'- זו שבכפינו וזו שבלב, ולעניות דעתי אמנם בגמילות חסדים אנו עושים דברים גדולים ונפלאים, אך בכל זאת דרוש בכך חיזוק. גדולתו של היו"ר הנבחר תהא לפעול בעניין זה באפיקים מרעננים וייחודיים, ולאו דווקא בדברים הרגילים -אף שהם חשובים מאוד- כקמחא דפסחא, מתנות לאביונים וכיו"ב.

אלא במה שיש בו- לציונות הדתית, ב"ה, יש גופים פעילים, חזקים, ויעילים. על היו"ר הנבחר לחבור אליהם בשום שכל ובנפש חפצה, תוך ויתור על כיבודים ואגו, לשתף עמם פעולה, ולאחד כוחות שיהוו מכפיל, משלש ומרביע כוח בשלל האתגרים בהם יבחרו לפעול יחד.

קומי אורי- מכלי ראשון וקרוב אעיד, שאורי אורבך ז"ל היה ראש וראשון במפלגה, וגם בעיסוקיו הקודמים (עיתון אותיות וכו'), לכל עניין ופעילות הקשורה בצעירים. הצעירים היו קרובים ללבו, הוא העריך והחשיב עד מאוד את פועלם, ודחף כל העת לכך שיהיו להם הכלים לתקן עולם במלכות שדי. לעתים קרובות אף הפציר בהם להיות חצופים במידה מתאימה, לזעזע כראוי וכנכון, ולאתגר את המערכת. על היו"ר הנבחר ללכת בשביל הזהב של אורי, ואף לציין את זכרו באופנים הראויים.

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד- כשם שלמדנו מרן הרב זצ"ל, אנו מאמינים בטוב הנמצא בנשמות ישראל כולן. ואם אנו מתקשים לראותו, אזי עלינו להתאמץ יותר. ישנם גופים וארגוני צעירים, חיים ותוססים, של מפלגות ותנועות שונות, ועל היו"ר הנבחר לדעת כיצד לשתף עמם פעולה בדברים חיוביים. עליו יהיה לנהוג כר' מאיר בשעה שלמד תורה מרבו- אלישע בן אבויה, בבחינת תוכו אכל קליפתו זרק. טוב יהיה אם יקימו יחדיו פורום ראשי צעירים שיקדם מטרות נעלות המוסכמות על כולם, ולצורך הדוגמא- איכות הסביבה, הנגשת שירותי הדת, ניקיון כפי נבחרי הציבור, גמילות חסדים וכיוצא בזה.

מושיב יחידים ביתה- אין ספק שבעיית הרווקות המאוחרת הינה אחת מהבעיות הקשות ביותר הקיימות בציונות הדתית, אם לא הקשה מכולן. מבלי להיכנס לדרכי פעולה מפורטות, מכיוון שנושא זה מורכב ועמוק, אומר באופן כללי שעל היו"ר הנבחר תהיה הזכות והחובה לנצל את השפעתו למען מטרה עילאית זו. ואם אפילו יזכה לסייע בשידוכו של זוג אחד מישראל, הרי כבר נטל את שכרו. ומי יודע אם לעת כזאת הגיע למלכות.

קום והתהלך בארץ- לאנושות, משחר היווסדה, יש נטייה להתמרכז. המרכז הוא נוח. רוב האוכלוסייה גרה במרכז הארץ, רוב האוכלוסייה אוחזת בדעות הממוקמות במרכז המפה הפוליטית, התקשורת תדווח הרבה יותר על אירועים שקרו במרכז הארץ וכן על זה הדרך. השוליים, הרוחניים והגשמיים כאחד, שלא למרבה הפלא, הם בשוליים. על היו"ר הנבחר לצאת כנגד מגמה זו, ולפעול דווקא בפריפריה. וכמה סיבות לדבר. העיקריות שבהן הינן החיבור ההכרחי בין המפלגה לאוכלוסיות שאינן נמנות כיום על מצביעיה- לשם גדילתה, שגשוגה והפצת אורה הנעים, סיוע לאנשים המתגוררים שם- שהופלו לאורך השנים ועדיין מופלים ביחס למרכז הארץ על ידי השלטון, והכרת ארץ ועם ישראל כפשוטו.

שמאל דוחה וימין מקרבת- גם בעניין זה, כמו בשאר תחומי החיים, איזונים הם שם המשחק. קואליציה תמידית, או אופוזיציה בכל מחיר, אינן דרכים רצויות. בתבונתו יצטרך יו"ר הצעירים הנבחר לדעת מתי ללכת יד ביד עם ראשי המפלגה, נכון להיום, דהיינו, עם הקו שיובילו נפתלי בנט ואיילת שקד, ומתי להתנגד לו. יש נטייה טבעית לבחור באחד מן הצדדים הללו, ולדבוק בו. זה קל ונוח. אנשים אוהבים תבניות. אך גדולתו של היו"ר תיבחן בכך שישכיל לנהוג באופן מושכל ומחושב, וישקול כל מקרה לגופו, כשטובת הצעירים, המפלגה, ועם ישראל כולו ניצבים לנגד עיניו תדיר. נוסיף לעניין זה, ביושר, את המופיע בחוקת המפלגה החדשה בעניין הצעירים, או יותר נכון- את מה שלא מופיע: זכויות וסמכויות שהיו בעבר מנת חלקו של יו"ר הדור הצעיר, כהשתתפות בישיבות הסיעה, חברות במזכירות, שכר כספי על פועלו וכו', נכון לעכשיו אינן קיימות. זכויות אלו ואחרות יוכלו להינתן במידת נכונותו של היו"ר הנבחר ללכת באותו ראש עם בכירי המפלגה, מה שעושה את העניין מסובך הרבה יותר (האם ומתי שווה לכופף את הראש תמורת המשך שיתוף פעולה וכד').

עניי עירך קודמים- מיד בתחילת מילוי תפקידו, כשסוגיות רבות יגיעו לפתחו, יגלה היו"ר הנבחר שעם האוכל בא התיאבון. המגע עם אנשים רבי עוצמה, ומאידך פונים רבים שיבקשו את סיועו בעניינים מעניינים שונים, יחשוף בפניו עולם שלם ומורכב של תחומים שחשוב ביותר לפעול בהם. עם זאת, עליו לזכור תדיר, שעליו בראש ובראשונה של להתעסק עם ענייני הצעירים המהותיים, ובדבר השפעתם של צעירים בתחומים שונים, ובסוגיות כיוקר המחייה, שכר הלימוד וכו', וכשיאפשרו לו זמנו ומרצו, ירחיב את תחומי טיפולו. עליו לזכור כל העת מי בחר אותו ולמה.

גם כי יזקין לא יסור ממנה- על היו"ר הנבחר לפעול במלוא כוחו ומרצו למען כך שערכי המפלגה, יסודותיה, שאיפותיה ומטרותיה, יפגשו את אנשי ונשי ישראל מה שיותר מוקדם. בבחינת ויפה שעה אחת קודם. יש ערך רב לגרסה דינקותא. אמנם הוא מכהן כיו"ר צעירים, באופן שבו מדובר בדרך כלל על אנשים ונשים בני  20-35, אך בכוחו להרחיב עניין זה. אם יוכל ליזום פעילויות, שלאו דווקא מזוהות עם המפלגה- אך בהחלט עם ערכיה ודרכיה, ויפגיש בהם ילדים וילדות בבתי ספר, נערים ונערות במכינות ומדרשות, סטודנטים וסטודנטיות במכללות ואוניברסיטאות, תבוא עליו הברכה. ובעניין זה, כמו ברבים אחרים, כל המקדים הרי זה משובח.

טובים השניים מן האחד- על היו"ר לדעת להאציל סמכויות. עצתי הנתונה לו היא להקים צוות שיעבוד בצמוד אליו, המונה 3-4 אנשים, שייסעו בידו להצליח בתוכניותיו. אם ירצה יחלקם לפי מחוזות גאוגרפיים, תחומי פעולה, או מה שיבחר. החשוב בעניין זה הוא שידע לעבוד בצוות, לשתף אחרים, ולא ינכס הכל לעצמו. וכבר למדונו רז"ל- חברותא או מיתותא. וחפצי חיים אנחנו.

עם הפנים קדימה- מטבע הדברים, פלח האוכלוסייה שנמצא הכי עמוק בעסקי החדשנות והטכנולוגיה הוא הצעירים. עולם זה הינו סוער, משתנה מיום ליום, ולא צפוי. מסיבה זו, בין היתר, מבחינת הצעירים- האפשרויות כאן הן בלתי נגמרות. יוכל היו"ר להוביל צוותי צעירים מטעם המפלגה המסייעים בהסברה ברשתות חברתיות בארץ ובעולם, לשכלל ולפתח את אתר המפלגה, לקדם את נראות ופעילות המפלגה ואנשיה באינטרנט, לערוך כנסים בתחום, להפיץ ברשת תכנים ערכיים, וכן על זה הדרך. כאן, באמת ובתמים, אפילו השמים הם לא הגבול.

יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים- לאחר שאמרנו כל זאת, נאחל ליו"ר הנבחר שיהא אלוהי ישראל עמו, שיהא עניו ועם זאת יאמין בכוחותיו אותם נתן לו הקב"ה, שלא ירא מהאתגרים המורכבים שהנחנו לפתחו, שיפעל בתמימות, דרך ארץ שקדמה לתורה, יושר, ושאר דרכי החיים הטובות שבהן ציוונו הקב"ה את עמו ללכת בם, שידע שמחשבה טובה מצרפה הקדוש ברוך למעשה, שלא עליו המלאכה לגמור אך שגם לא בן חורין הוא להיבטל ממנה, שיאהב שלום, ירדוף שלום, יאהב את הבריות ויקרבן לתורה, שיאמין שה' הוא המשביע והמשפיע שפע ורצון כאשר את ידיו הוא פותח, שיזכור וישנן כל העת שרק המעז מנצח, ושבעזרת ה' יעשה ויצליח.

(גילוי נאות: הכותב פעיל במטה הבחירות של יונתן דובוב לראשות מטה הצעירים)