הבטחות שקריות

הילדים שאתה הולך לפגוע בהם בשעות הבאות בגוף ובנפש מר יעלון הם המפקדים הבאים של צה"ל בכמות ובאיכות.

הראל כהן , י"ג באב תשע"ה

כבוד השר יעלון.

ברגע זה אדוני השר תמו עשר שנות ההזדמנות שנייה שההתיישבות נתנה לך מאז שחיברת את תוכנית ההתנתקות שקרעה את העם הזה בקרע שלא היה מאז הסזון ואלטלנה והשאירה בדור שלם שריטות עמוקות בנפש, ומאז שהבעת צער בשידור חי על שלא תזכה לבצעה.

יכולת להסדיר את בתי דריינוף בזמן הרב שחלף ומבחירה לא עשית זאת ואף ננזפת על כך בידי השופט רובינשטיין.

בתור מי שישב בצדו השני של השולחן בו נשאו ונתנו עמנו נציגי רוה"מ שדרשו מאתנו לצאת מבתינו בשכונת האולפנה בתמורה להבטחה שיקרית שבתי דריינוף יוותרו על כנם הננו נפרדים ממך היום לדרך חדשה.

אנו אנשי ההתיישבות. ואתה דרכך דרך אחרת.

הילדים שאתה הולך לפגוע בהם בשעות הבאות בגוף ובנפש הם המפקדים הבאים של צה"ל בכמות ובאיכות של שלושת העשורים הבאים במדינה.

בע"ה הם בכמותם המכרעת ובאיכותם האדירה הם שיקבעו את גבולות המוסר החדשים והמשוקמים תחת הריקבון הקיים והם הם שיכתבו את דפי ההסטוריה של היום.

דרך צלחה לנו בדרכינו השונות המאד-ברורות מהיום.

כמובן שאת בנינו נמשיך לחנך לכבד את המדינה ואפילו לנהוג כבוד בנבחריה הזמניים והחולפים הפוגעים ופוצעים בנפש בניה עד שבע"ה בקרוב נזכה לראות הנהגה שמילתה אמת שמוסרה מוסר שאהבתה אהבה ושכבודה כבוד אמיתי לאומי.

הראל כהן
שכונת האולפנה