לא להסיק מסקנות

מי שעשה את המעשה או שהוא מטורף-גמור וצריך אשפוז לכל חייו, או שהוא באמת סוכן של בני דודנו הערבים.

הרב משה צוריאל , י"ז באב תשע"ה

מעשה זוועה של שריפת ביתו של ערבי, בזמן שבני משפחתו ישנים שם, והטרגדיה הנוראה שיצא מזה, אינו מעשה הראוי ליהודי. ומי שבצע זאת הוא ראוי לכל עונש. ומי הוא זה?

הפושע המנוול השאיר כתובת עברית על קיר הבית. לכאורה, יש כאן כיוון מסויים המצביע על ציבור מסויים? אמנם נזכרים אנו במעשה דומה לפני כמה שנים, בית מפגש של הומוסכסואלים ולסביות בתל-אביב, ומי שהוא ניסה להרוג שם נפשות. כמה מִכְלֵי-התקשורת הצביעו אז באצבע נגד הציבור החרדי, שלכאורה הם, ורק הם, מסוגלים לפשע כזה.

והנה כעבור כשנתיים התברר למשטרה שלא פחות ולא יותר, אחד מהקבוצה ההיא, הוא שיזם מעשה הרצח [מחמת סכסוך פנימי]. בכלל לא מהציבור החרדי!

גם במעשה זוועה המוזכר לעיל, אינו מן הנמנע שאנשי חמא"ס (או שמא יותר מזה, נציג המדינה האיסלמית החודר לארצנו) ביצע זאת כדי להבאיש את ריחם של היהודים בעולם כולו, ולגרום מריבת אחים בינינו לבין עצמנו. והשאיר כיתוב על הקיר כדי להוליך שולל.

הבה ונחכה מה שאנשי שב"כ יעלו בחקירתם. מי שעשה מעשה הנ"ל או שהוא מטורף-גמור וצריך אשפוז לכל חייו, או שהוא באמת סוכן של בני דודנו הערבים.

לא נאשים סתם, ולא נחשוד סתם. נמתין בסבלנות לשמוע מה יאמרו הרשויות המוסמכות.