לא מצטרף לפסטיבל הגינוי

אם אצטרף לפסטיבל הגינוי, הרי באופן אוטומטי הנני מאשר כביכול את ההבלים האגביים החבויים בין המילים

ד"ר יעקב אלטמן , י"ח באב תשע"ה

דעות כפר דומא, הבוקר
כפר דומא, הבוקר
עצמי

בימים אלו בתכניות הטלוויזיה ערב בקר וצהרים, מתראיינים שלושה בעלי דעה[כביכול תזה, אנטיתיזה, וסינתזה], אך דעתם ידועה מראש.

המראיין ושלושת המומחים מראיינים את עצמם לדעת, ואין איש מעז לומר מלה טובה על עם ישראל למול המשפחה הערבית שנשרפה. כולם מקיר לקיר וממרקע למרקע, מגנים בלהט חגיגי את "הפשע הנורא...".

על רקע זה וכדברי הפסוק "וירא כי אין איש", אני מוחה נמרצות נגד הפסטיבל האנטי יהודי, ואפרט את עמדתי הבהירה בכמה סעיפים.

א. עדיין לא נתברר מי ביצע את המעשה. וכשאתה מגנה בחריפות יהודים עוד בטרם ברור מי ביצע זאת, אזי אפילו יתברר בעתיד שהיו אלה יהודים – עצם הבהילות לגנוּת יהודים, משדרת רגשי אשמה ומחלישה את העמדה והמורל היהודי.

ב. הערבים וכן דוברים ישראלים רבים, כורכים יחד את הגינוי לפעולת השרפה והרצח, עם הקביעה שהכיבוש הישראלי הוא פשע, וההצתה היא תוצאה של הכיבוש. כמו כן הם מבליעים בדבריהם את האמירה ש"המתנחלים" בה' הידיעה עומדים מאחורי פיגוע השרפה.

שתי הקביעות הללו שנגררות כאילו בלי משים, הם שקרים מוסכמים. לפיכך, אם אצטרף לפסטיבל הגינוי, הרי באופן אוטומטי הנני מאשר כביכול את ההבלים האגביים החבויים בין המילים. כמובן: לא אתנדב לצעוד היישר למלכודת הערבית - שמאלנית.

ג. תופעה מאפיינת היא שפיגוע שבוצע ע"י ערבי, מוצג בתקשורת ה"אובייקטיבית" כפעולה שנעשתה ע"י בן מיעוטים, שלא ברור מה היה המניע שלו וצריך להמתין לבית המשפט שיאמר את דברו. ובכלל הוא כנראה קטין ואולי לא בריא בנפשו. ועל כולנה: הסבל הנורא והמתמשך וההשפלה שבכיבוש, העבירו את בן המיעוטים על דעתו, וכך בכל מקרה מדובר בפעולה שאפשר להבין אותה ולהקל בחומרתה. ומנין לנו שהוא רצה להרוג את היהודי המסכן, הרכב שלו פשוט סטה ממסלולו, והכול בידי שמים. מלבד זאת, דם יהודי הרי נשפך בכל הדורות, זו תופעה ממנהגו של עולם - אז עוד יהודי אחד הלך, מה אפשר לעשות.

במה דברים אמורים? כשהנרצח יהודי, ועל כגון זה נאמר "הוי דן את כל הערבים לכף זכות". אולם כשיהודי הורג ערבי, השמים וארץ ולכל צבאם, הזאבים והצבועים, שופכי דמים ומחזיקי דגלים אדומים - מזדעקים באופן מיידי בקול גדול ובלתי פוסק: "העם היהודי יושב על ספסל הנאשמים. אמרנו לכם את זה אלפיים שנה. סוף סוף התגלה האופי היהודי - תת אדם מאוס שאין לו זכות קיום".

עדר הצבועים הזה שועט לעבר המטרה בלי לבדוק כמה עניינים פעוטים.

1. מה גילו של היהודי המפגע, אולי הוא קטין, ואולי אינו בריא בנפשו. [במקרה של חיידר שנרצח לפני שנה ביער ליד ירושלים, המארגן הראשי היה יהודי בעל עבר פסיכיאטרי, ושני עוזריו היו קטינים, והרצח נתבצע תחת הרושם המיידי של חטיפת שלושת הנערים היהודיים. אך התקשורת הישראלית החוֹלה הצניעה את העובדות הללו].

2. במקרה הנוכחי של ההצתה, אם אמנם המציתים יהודים, אין צורך להניח שרצו בוודאות לשרוף אנשים או ילדים, הרי ייתכן שרצו להבריחם מהבית או להרתיע ערבים משרפת רכושם להבא.

3. האם מאות הרציחות והשרפות האכזריות המכוונות של ערבים כלפי יהודים, ילדים ומבוגרים, לא מביאים לכך שטיפוסים בעלי רגישות יתרה מאבדים את הצפון ואת המצפון? ואינני מציין זאת כדי להצדיק את המעשה, מובן שלא, אלא כדי להצביע על הסטנדרד הכפול של כלי התקשורת ועוזריהם: שיהודי נשפט אצלם כמנוול כל עוד לא הוכח אחרת, ואילו ערבי נתפס בעיניהם כטהור, ומסכן וסובל[או בלתי בריא בנפשו] כל עוד לא הוכחה אשמתו.

ד. מוקש מסוכן ומכאיב ביותר לנפש יהודי הומיה, הוא 'בעיית הסימטריה'. כוונתי, שהמקהלה המתוזמנת ומתוזמרת של מדינאים ואנשי ציבור בגנות שרפת הבית על יושביו הערביים, אינה מבהירה שאין סימטריה בינינו לבין אויבינו. אין סימטריה ואין אפילו עשירית או מֵאית של סימטריה. זאת מהטעמים הבאים:

1. הציבור היהודי ימין ושמאל, מוקיע בקול רם ובנחרצות מעשים מסוג זה. כל שכן שאין תמיכה בפעולות כאלה. ואילו החברה הערבית וגם זו הממוסדת, תומכת כספית ומתסיסה לביצוע מעשי רצח של יהודים באשר הם וקוראת לככרות על שמם של השאהידים.

2. תופעות של פגיעת יהודים בחפים מפשע ערבים, היא נדירה[וזו כמובן תוצאה טבעית מסעיף 1]. מבחינה סטטיסטית, לאורך יותר ממאה שנות ציונות, היקף הרצח והאכזריות בכמות ובאיכות, הוא בקרב הערבים הפלשתינים פי מאה ויותר מאשר מהצד היהודי.

3. הכינוי "מחבלים" וכן "טרור" צריך להיות שמור לערבים בלבד ולא ליהודים. כמו כן אסור לדרוש סימטריה בענישה. מפני שכנ"ל, בחברה הפלשתינית רצח יהודים או הזדהות עמו, היא מגיפה חברתית כללית. הפלשתינים מייחלים להטביע[בשלבים] את היהודים בים, ולא זו מטרתה של מדינת ישראל ולא של מצביעי הימין. הווה אומר, רציחתו של יהודי ע"י ערבי היא אבן אחד ממיליוני האבנים הנזרקים לעבר מדינת העם היהודי כדי להמיתה לנצח בסקילה. לעומת זאת רציחת ערבי בידי יהודי היא תופעת אפיזודית ובלתי מקובלת בחברה היהודית. הגדרת מעשה כפעולת "טרור" והגדרת אדם כ"מחבל" וכן אופי הענישה, אינם עומדים במנותק מהֵקשר החברה הכללית ומהסכנה הצפויה בעתיד. נוכל לסכם ולומר: הניסיון לערוך סימטריה 'יהודית ערבית' הוא פתולוגיה יהודית גלותית - סוג של הלקאה עצמית.

ה. עמדתי היא שפגיעה בערבים חפים מפשע אין לה כל הצדקה מוסרית משפטית או דתית, והיא מעשה מגונה ביותר מבחינה ערכית, היא חטא ועוון גדול מאוד. נקודה. ואינני נכנס לתוצאות הפוליטיות העגומות שמעשה כזה גורר אחריו.

אויבינו לעולם אינם מתבטאים בצורה כזו. הלא ערפאת המחליא ימ"ש ומשוכפלו השקרן אבו מאזן הקפידו תמיד לגנות את הפיגועים בישראלים [וגם זה בלחץ אמריקני], בנימוק שזה יזיק לאינטרס הפלשתיני. מעולם הם לא הסתייגו חד משמעית ממעשים אלה מהצד המוסרי ערכי!!! אבל התקשורת הישראלית האינטליגנטית והדקדקנית לא שמה לב לזוטות כאלה.

שורה תחתונה: אם יוודע לאוזני שהשרפה התבצעה ע"י יהודי אצטרף לגינוי כנ"ל, אך לא אצטרף לפסטיבל הגינוי.