מי מפחד מהרב גינזבורג?

הגישה של הרב מאז ומעולם היא שיש לפעול ללא אלימות, אלא רק בדרכי שכנוע ונועם.

עודד מזרחי , י"ט באב תשע"ה

אקדים ואומר שאת שליחותי אני רואה כסופר של סיפורי אמונה ותשובה, ואיני מעוניין להיכנס לקלחת הפוליטית, אבל יש רגעים שבהם צריך לקיים את "עת לעשות לה' הפרו תורתך".

ביום ראשון בבוקר, אחרי שני המקרים הקשים שהיו בסוף השבוע שעבר - הרציחות במצעד הגאווה ובכפר דומא - התראיין המשורר אליעז כהן ברשת ב' ואמר, פחות או יותר, את הדברים הבאים: "יש פה כת שבראשה יש ראש נחש, הרב יצחק גינזבורג שרוצה שתהיה פה אנרכיה... הם פצצה מתקתקת שתחריב את הבית השלישי... כולם אימפוטנטים ביחס אליהם... השב"כ לא מפעיל את כוחותיו כנגדם... אנשי הכת רוצים להחריב הכל ואז להכתירו כמשיח... צריך לגרשם לחוץ לארץ... הם כל הבעיה... הם כתבו ב'תורת המלך' שצריך לרצוח תינוקות כי הם יהיו מחבלים... תפתחו את הספרים שלו! תקראו מה כתוב שם!..."

מזה עשרים שנה אני קשור לרב יצחק גינזבורג, ואני מחויב לומר בפה מלא את המשפט הבא: ההפך, אבל ממש ההפך, הוא הנכון. אליעז כהן ונוספים שכתבו או דברו על הרב דברי שטנה לא מכירים אותו כלל, וכנראה לא רוצים להכירו באמת.

זכיתי לעבוד במשך שנתיים במשרדו של הרב גינזבורג בכפר חב"ד ונתקלתי באדם הכי עדין ומתחשב שראיתי בימי חיי. אדם שיש סביבו אווירה נעימה של חיוכים, יהודי עניו שמעולם לא כפה עלי מאומה, גם לא באיזו בחינה דקה שבדקה.

פעמים רבות כשמזכירים את שמו של הרב כולם צועקים ככרוכיה - "ברוך הגבר!", "תורת המלך!". לפיכך אזכיר תחילה מה שלא כולם מכירים: הרב הוציא למעלה ממאה ספרים עמוקים ורחבים מאין כמותם בכל תחומי החיים, המדע, האמנות, התרבות והאקדמיה, וידו עוד נטויה בעזרת ה'. הוא העביר אלפי שיעורים עמוקים ומעניינים והוא כנהר הנובע בפנימיות התורה, שממש מביא לביטוי את הפסוק "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". איני מכיר בדורנו אדם המחדש בתורתנו הקדושה באופן כה נרחב ועמוק על פי הסוד, ממש שפע אלוקי.

הרב גינזבורג מחולל מהפכה בנושא הטיפול הנפשי. תלמידיו הקימו את "תורת הנפש", הפועל מזה שנים ומכשיר אנשים ונשים בהבנה חדשה של נפש האדם על פי פנימיות התורה.

הרב גינזבורג מחולל מהפכה בתחום הניגונים, והוציא עשרות דיסקים לאור, כאשר מוזיקאים ידועים מהשורה הראשונה היו עמו בקשר ויצרו עמו.

הרב גינזבורג מחולל מהפכה שלמה בנושא המדע והמתמטיקה בתורה, כאשר הוא חושף תופעות מופלאות וחותר לקראת חיבור והפריה הדדית בין תורה ומדע.

ובעצם הרב מחולל מהפכה בכל תחומי חיינו, מקשר באופן נפלא את התורה לעולם הזה, בבחינת חולין על טהרת הקודש. לא כולם יודעים שהרב גינזבורג חזר בתשובה בהיותו בן 15-16. שנה-שנתיים קודם עדיין למד בכיתה אחת עם אלוף במיל. מתן וילנאי, וכעבור כעשר שנים בלבד נתן שיעורים הכי עמוקים ונפלאים בקבלה וחסידות, ועליו נאמר כפשוטו ממש "במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים".

ועוד מהפכה רוצה הרב גינזבורג לחולל - מהפכה יהודית. לנסות ולהביא בפועל ממש למדינה יהודית אמיתית כפי שאנחנו מתפללים בוקר, צהרים וערב. בדרך כלל, הגישה לביאת המשיח היא "שב ואל תעשה", המשיח יגיע מתי שיגיע ואין לנו להתערב בכך, ואילו הרב מבין ברוח קריאתו של הרבי מליובאוויטש - "עשו כל אשר ביכולתכם" - שצריך לצעוד לקראת היעד כפי יכולתנו. אבל - ויש כאן 'אבל' גדול מאוד - הדבר יכול להיעשות אך ורק בהסכמה מלאה של רוב העם, או בלשונו של הרבי מליובאוויטש - "באופן המתקבל".

הגישה של הרב מאז ומעולם היא שיש לפעול ללא אלימות, אלא רק בדרכי שכנוע ונועם. נשיאותו של הרב על ישיבת "עוד יוסף חי" נובעת מאמונה שלמה שארץ ישראל שייכת ללא עוררין לעם ישראל.

הרב אמר בפירוש ש"תג מחיר" אינו יעיל ואינו נכון, והדרך היחידה לפעול היא רק לומר ולפרסם מה שאנחנו מאמינים בו.

לאחרונה הרב נתן סדרת שיעורים נפלאה שנקראת "ארבע מהפכות", בו דן בארבע מהפכות שהיו בהיסטוריה היהודית, בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך". לדבריו המהפכה הרביעית שבפתחה אנו עומדים, והיא בעצם המהפכה המשיחית, היא ללמד את הגויים תורה בסבר פנים יפות. איך יכול אדם, שנטען לגביו שהוא שונא גויים, לומר דבר כזה?!

הרב הנהיג "עבודה עברית" אצל שומעי לקחו כדי לקיים את מצוות "לא תחנם" ו"חי אחיך עמך", ומהטעם הפשוט שאין לתת עבודה למי שנמצא איתך בסכסוך דמים. אבל היחס של הרב אל הגוים אינו שנאה. הדבר היחיד שהרב נאמן לו הוא התורה, בה הוא מבין יותר מכל החולקים עליו גם יחד, בכמות ובאיכות.

עוד טען אליעז כהן, שהרב גינזבורג הקים כת דתית מסוכנת שהוא הגורו שלה. זהו קשקוש מוחלט. כל תלמידיו חופשיים לגמרי בדעותיהם, מתדיינים בתדירות ביניהם, ויש בהם את כל קצוות הקשת. הרב נותן חופש רב לעורכי ספריו ולכל מי שפועל אצלו בשאר התחומים, ההפך הגמור מכת סגורה ומחבורת יס-מנים. כולם כמובן מכבדים את הרב מאוד, כל אחד בדרכו, אבל אין סגידה או פולחן אישיות סביב הרב.

אנו למדים מהרב לראות את המכלול, את כל העולמות, את ההשקפה הכי רחבה ומאוזנת, לאהוב את כל הצדיקים. המשפט השגור אצל הרב תמיד (בשם הרבי מליובאוויטש) הוא 'לא לקבוע מסמרות'. הוא לא מכריח שום דבר, הוא לא קובע מי יהיה המשיח ומתי יתגלה, אלא פורס באופן נפלא את כל האפשרויות הקיימות, אומר מה שביכולתנו לעשות ומשאיר להשגחה העליונה לומר את שלה ולסיים את המלאכה מתי שיעלה הרצון העליון.

לא למדתי ממנו מעולם לשנוא אף אדם הגון, לא יהודי ולא גוי. אדרבה הוא איפשר לי מבחינה נפשית לכתוב סיפורי תשובה ואמונה מכל המגזרים מבלי לחשוב שהאמת נמצאת רק אצלי ואצל הרב שלי, אלא היא קיימת בכל חלקי היהדות שנאמנים לתורה בסגנון כזה או אחר. הוא סידר את כל זרמי היהדות על פי ספירות וכך לימד אותי לקבל את הטוב מכל אחד.

לגבי הנושאים הרגישים שכולם מעלים תמיד, רק אומר ש"ברוך הגבר" לא מעניק גיבוי הלכתי, אלא הסבר למצב חד-פעמי ונדיר ביותר שאירע בטבח במערת המכפלה והיה בגדר הוראת שעה. מובאות בחוברת גם סברות שלא היה קידוש ה' במעשהו של גולדשטיין אלא חילול השם, וצוין שלא ניתן להכריע זאת מבחינה הלכתית. הרב חזר ואמר אין ספור פעמים שאסור ליחיד לעשות דין לעצמו וליטול את החוק לידיו, ואף ציין שאם גולדשטיין היה מתייעץ עמו לפני המעשה הוא היה מורה לו שלא לעשותו.

לגבי הספר "תורת המלך", שכתבו תלמידיו הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור, והרב נתן להם מכתב ברכה לרגל הוצאת הספר לאור, ידוע לי שמדובר בהלכות המבוססות על דברי גדולי ישראל ובראשם הרמב"ם שנאספו לספר, שנועד להזכיר בעיקר כי דרך התורה אינה להעדיף את חיי אזרחי האויב, המשתמש בילדיו כמגן אנושי, על פני חיילים יהודיים, ולשלול את מוסר הלחימה המעוות. אין בספר שום קריאה למעשי טרור וכיו"ב - זהו ספר הלכה עיוני ולא ספר הדרכה 'הלכה למעשה'.

יש בודאי מה להרחיב ולהעמיק בעניין, אבל יש תלמידים של הרב שיעשו זאת טוב ממני, ואם תהיה דרישה מהציבור להרחיב, אני מניח ומקווה שהם ישמחו לעשות זאת.

לסיכום, אני מציע בדיוק מה שהציע אליעז כהן - "לכו וקראו מה כתוב בספריו של הרב גינזבורג!", בואו לשיעוריו או צפו בהם ברשת האינטרנט. ואם זמנכם מועט, אנא קראו לפחות את עלוני "גל עיני" שניתן למצוא באתר "פנימי". אל תאמינו לי ואל תאמינו לאליעז כהן. אחרי שתתרשמו היטב, תחליטו בעצמכם האם עלינו לפחד מהרב יצחק גינזבורג או להודות לקב"ה שנתן לנו בדור כה חשוך 'אור מופלא רום מעלה'.